Investeringssparkonto (ISK) – här är allt du behöver veta om ISK konto

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Är du påväg att öppna ett investeringssparkonto (även kallat ISK eller ISK konto)? Aktieskolan hjälper dig att öppna ett investeringssparkonto och ger dig all information du kan behöva.

Artikelns innehållsförteckning

NYBÖRJARGUIDE

Vad är ett investeringssparkonto?

När du bestämt dig för att börja spara i aktier eller fonder måste du fundera över vilken kontoform det är mest lämpligt att placera dina investeringar i. 

Det finns egentligen tre olika former av konton du kan välja mellan, Aktie och Fondkonto, Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring. 

De har alla olika för- och nackdelar, men det är inget som hindrar dig att öppna konton av olika typer, du kan ha hur många du vill och även öppna hos flera olika banker eller nätmäklare.

ISK är den populäraste kontotypen i Sverige

ISK är förmodligen den mest populära av de olika konton du kan välja bland.  Anledningarna är många; det är enkelt att hantera för dig som sparar och det är oftast mycket skattemässigt fördelaktigt. 

ISK-konto är enkelt att jämföra mellan olika banker och nätmäklare, själva grundfunktionen är den samma hos alla aktörer. Det som skiljer är bankens eller nätmäklarens utbud av produkter, utseende och funktioner på deras hemsidor och i appar och kostnad för courtage. 

Det finns några enkla grundregler för ISK, det skall vara enkelt, du skall ha tillgång till brett utbud av produkter som du har möjlighet att spara i och ett ISK får i sig aldrig kosta något extra.

Du slipper deklarera varje affär

Det är viktigt att du väljer en bank eller nätmäklare med bra hemsida och app. Du vill ha full överblick av ditt sparande, du vill lätt kunna filtrera ut produkter som är intressanta att investera i eller enkelt hitta vad du söker. 

Det är också viktigt att få bra information om produkterna och att du själv kan välja att investera i det som är bäst för dig, inte det som är bäst för din bank. 

ISK är enkelt att hantera då du slipper att deklarera varje enskild affär. Ditt sparande beskattas istället av en så kallad schablonskatt. 

Du slipper deklarera varje affär

2012 blev det möjligt att börja spara via Investeringssparkonto, så det är en relativt ny företeelse i Sverige. Det fanns flera skäl till att ISK infördes. Ett av dem var att göra det lättare för privatpersoner att spara i aktier och fonder. 

Att spara och investera i aktier eller fonder är inte bra bara för dem som gör det. Företag är beroende av att det finns de som vill investera i deras bolag eller för den delen låna ut till dem via exempelvis obligationsfonder. 

Ett annat skäl till att införa ISK var att politikerna helt enkelt ville stimulera att folk sparar mer. Ett bra sparande ger en viktigt trygghet. Många inser att för att få en vettig pension krävs att du sparar själv.. Då är en bra början att öppna ett ISK konto. 

Det finns även många andra mål du kan ha med ditt sparande, både på kort och lång sikt. Du kan ha hur många ISK-konton du önskar. Varför inte öppna ett för varje mål du har? Döp dem efter deras mål, det är roligt att följa utvecklingen på sitt sparande!

Investeringssparkonto gör det lättare att spara och investera

Det är förmodligen många som avstår från att börja spara i fonder och aktier för att det verkar svårt och krångligt. Ett bra sätt är då att börja spara via ett ISK-konto. Då slipper du krångliga moment som att deklarera dina affärer.  Att ha sitt sparande i ett ISK konto är både enkelt och oftast skattemässigt fördelaktigt. 

ISK har faktiskt blivit än mer fördelaktig än vad kanske tanken var när sparformen infördes 2012. Skatten du betalar på ditt ISK-konto baseras på statslåneräntan. Eftersom vi de senaste åren har haft låg ränta blir skatten låg. Den riskerade till och med att bli negativ, därför infördes en miniminivå så att det, hur låg ränta det än blir, alltid kommer att bli en viss skatt

Fördelar Investeringssparkonto (ISK)

VARFÖR SKA MAN VÄLJA INVESTERINGSSPARKONTO?

Fördelar med investeringssparkonto

Det finns egentligen bara fördelar med ISK, i vart fall om du öppnar dem via någon av de etablerade nätmäklarna som Avanza eller Nordnet.  Då har du tillgång till ett brett utbud av aktier, fonder och andra värdepapper som du kan investera i. 

Den absolut största fördelen för de allra flesta som sparar och investerar i aktier och fonder är att ISK är väldigt enkelt att hantera. Du för över pengar till ditt ISK och utifrån din bank eller nätmäklares utbud investerar du dina pengar i de aktier eller fonder du önskar. 

Du kan närsomhelst ta ut pengar från ditt ISK. Det fungerar i princip som ett vanligt bankkonto.

Hur väljer man rätt ISK?

Det är lätt att jämföra ISK mellan olika banker då det är en standardiserad sparform. Skatt, deklaration och andra funktioner fungerar likadant för alla ISK oavsett vilken bank eller nätmäklare du anlitar. Det som skiljer sig är bankernas utbud, vilka andra tjänster de erbjuder sina kunder och hur mycket det kostar att köpa och sälja aktier. 

En annan stor fördel är att de ofta är mycket skattemässigt fördelaktigt att spara i ISK. Du behöver inte deklarera varje enskild affär. Du behöver inte betala skatt på dina vinster, å andra sidan får du heller inte dra av några förluster, istället beskattas värdet av ditt ISK. Det beskattas via en så kallad schablonskatt som beräknas på värdet av ditt ISK. 

Grunden i att beräkna skatten för ISK är statslåneräntan. Eftersom ränteläget är lågt blir även skatten låg på ISK. Tänk på att du måste betala skatt på ditt ISK oavsett hur det utvecklas. Avser du placera dina pengar i korta räntefonder med säker men låg avkastning är kanske inte ISK rätt kontoform.

ISK är alltså mycket smidigare och oftast skattemässigt fördelaktigt att använda som konto för dina investeringar. Ett alternativ är att göra dina investeringar via kapitalförsäkringar.  

Men det är oftast bara ett bättre alternativ än ISK om du placerar i aktier från andra länder som ger aktieutdelning eller att du sparar med en speciell person som förmånstagare. 

Du kan självklart ha både ISK och KF och så många konton du vill av varje sort. Fördela ditt sparande efter det konto som är bäst för just den produkten eller det syftet du har med ditt sparande.

BESKATTNING

Investeringssparkonto skatt 2022

Ditt investeringssparkonto beskattas via en så kallad schablonskatt. Det betyder att du inte betalar skatt på de vinster du gör, men du får heller inte dra av eventuella förlustaffärer. Du slipper deklarera varje enskild affär vilket förenklar din egen administration mycket. 

Skatten baseras på en schablonintäkt som sedan beskattas med 30%. Schablonintäkten för 2019, dvs det som gäller för deklarationen 2020 är 1,51% av kapitalunderlaget. För 2020, dvs deklarationen 2021 kommer schablonintäkten vara 1,25% av kapitalunderlaget och år 2022 blir även 1,25%.

Lägre än så kan skatten på ett ISK inte bli sedan det infördes en minsta möjliga skatt. Eftersom skatten beräknas på statslåneräntan hade det annars varit teoretiskt möjligt med en negativ skatt.

Hur beräknas skatten?

Skatten på ett ISK konto har ingenting att att göra med hur stor avkastning du har. Istället är det värdet på kontot som beskattas oavsett om du har positiv eller negativ avkastning. För varje år fastställs en schablonintäkt. 

Det är statslåneräntan den 30 november året före plus en procent. Schablonintäkten kan dock aldrig bli lägre än 1,25 %. Deklarationen som skall vara inlämnad hos skatteverket senast 4 maj 2020 avser det du tjänat och det du haft på ditt ISK 2019. Den schablonintäkten baseras på statslåneräntan 30 november 2018. 

Schablonintäkten ska sedan multipliceras med kapitalunderlaget, dvs de tillgångar du har på ditt ISK. Tillgångarna förändras under året med insättningar, uttag och värdeförändringar. Därför beräknar man kapitalunderlaget på ett genomsnitt av vad du haft på ditt ISK vid början av varje kvartal. Den summan du då får fram beskattas med 30%. Allt är uträknat och färdigtryckt på din deklaration.

Din skatt = Schablonintäkt * 30 %

Schablonintäkt = Kapitalunderlag * (Statslåneränta 30 november föregående år + 1 %).
 Dessutom skall schablonintäkten som lägst vara 1,25 %.

Kapitalunderlag = summan av:

¼ av marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 januari + ¼ av
marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 april + ¼ av
marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 juli + ¼ av
marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 oktober
+ Samtliga under året insatta kontanta medel (dock inte kontanter från annat eget ISK)
+ Överföringar till ISK av investeringstillgångar under året (dock inte investeringstillgångar som överförs från annat eget ISK)

Schablonsskatt istället för vinstskatt

Det traditionella sättet att beskatta kapital har varit att vinst beskattas med en viss procentsats, just nu 30% och att det funnits möjlighet att göra avdrag för förluster. Det har i vissa fall varit omständigt, då du själv behöver hålla reda på till vilken kurs du köpt och sålt en viss aktie eller fond. 

Har det sedan hänt något som exempelvis nyemission eller splitt kompliceras det hela ytterligare. Att beskattas via en schablonskatt är för alla en betydligt enklare hantering och du riskerar inte att göra något fel vid din deklaration. 

En positiv effekt av schablonskatten är att den hittills varit mycket förmånlig, detta tack vare det låga ränteläge vi haft under en lång tid. Det finns dock inga garantier för att det framtiden skall vara lika skattemässigt gynnsamt. Ändras förutsättningarna kan det då och då vara bra att räkna på hur ens skatt hade blivit om du sparat via ett vanligt aktie och fondkonto med 30% skatt på vinster, men med möjlighet att dra av förluster. 

Valet du gör av kontoform måste vara relativt långsiktigt. Det går inte att flytta in värdepapper i ett ISK utan att först skatta för den eventuella vinst du redan har i dem.

Investeringssparkonto-ISK konto

SÅHÄR KAN DU SPARA & INVESTERA

Vad kan jag äga i mitt investeringssparkonto?

Via ditt investeringssparkonto har du möjlighet att investera i fonder, aktier och andra värdepapper som exempelvis olika former av warranter. Kravet för att ett värdepapper skall vara tillåtet att investera i via ISK är att det är marknadsnoterat. 

Här kan du läsa mer om hur du kan flytta aktier till ISK.

Den stora skillnaden mellan ISK hos olika aktörer är vilket utbud av produkter de erbjuder. De etablerade nätmäklarna erbjuder det absolut bredaste utbudet av produkter du kan investera i via ISK. En annan viktig skillnad är att jämföra de olika bankerna och nätmäklarnas webbsidor och appar. Det är viktigt att du tycker det är enkelt och känner dig trygg med att sköta ditt sparande och investeringar via bankens eller nätmäklarens hemsida och app. 

Ytterligare en viktig faktor att kolla upp när du funderar i vilken bank eller hos vilken nätmäklare du vill öppna ett ISK är vad courtaget är, alltså vad det kostar att köpa och sälja aktier hos den aktören. Ofta har bankerna och nätmäklarna olika priser beroende på hur aktiv du är och hur stora affärer du gör. Hos Avanza och Nordnet är det lätt att hitta nivåer som är förmånliga för just dig.

Aktier, fonder och andra värdepapper

Det finns ett enormt utbud av produkter du har möjlighet att investera i via ditt ISK. Du kan investera i aktier från hela världen, det fondutbud din bank eller nätmäklare erbjuder och många andra typer av värdepapper som är marknadsnoterade, exempelvis olika former av warranter. 

Warranter och liknande värdepapper är för de mer avancerade spararna. Dessa värdepapper har högre risk men också större möjligheter. Det kan exempelvis vara bra om du vill spekulera i guldprisets utveckling eller att en viss aktie skall gå ned i pris. Dessa värdepapper skall du bara handla i om du förstår hur de fungerar, men då kan de vara ett intressant komplement och krydda i din sparportfölj. 

Det är viktigt att du hittar en bank eller nätmäklare där det är lätt att hitta de produkter du vill investera i och information om dem. Bra funktioner för att filtrera ut lämpliga aktier och fonder är viktiga verktyg som framförallt nätmäklarna erbjuder. 

Du kan även ha kontanter på ditt ISK, men tänk då på att du inte får någon ränta på de pengarna.

Vilka sorts placeringar är inte tillåtna?

I ett ISK kan du inte äga värdepapper som inte är marknadsnoterade. Det går inte heller att äga aktier i fåmansföretag. 

Du kan alltså inte äga aktierna i ett aktiebolag du själv startat och driver eller om du köpt in dig i en väns privata bolag. Inga former av aktier eller värdepapper som inte är noterad på någon börs är tillåtna.

VILKET KONTO SKA JAG VÄLJA?

Är investeringssparkonto eller kapitalförsäkring bäst?

Ett ISK och en KF kan vid en första anblick se ganska lika ut. Det finns några skillnader som är viktiga att tänka på när du väljer i vilken form du vill investera dina pengar. 

KF är bättre om du vill spara med en viss person som förmånstagare. KF är också bättre om du investerar i bolag från andra länder som ger aktieutdelning. I en KF står försäkringsbolaget som du äger kapitalförsäkringen hos som formell ägare för aktierna. 

De hjälper dig att få tillbaka skatt som är dragen på utländska aktieutdelningar men som du inte är skyldig att betala. Läs mer i vår artikel om ISK eller KF.

Största skillnaden är...

Eftersom försäkringsbolaget står som ägare till aktierna i en KF kan du inte gå på bolagsstämmor, eftersom bolaget inte ser att du är ägare till dem. Det har du däremot möjlighet att göra om du äger aktierna via en ISK, då är du registrerad ägare av aktierna. 

Hos Avanza och Nordnet är skillnaden mellan ISK och KF hårfin, den viktigaste skillnaden är just den om skatt på utdelning från utländska aktier. Ditt viktigaste beslut är att börja spara, gör du det i en ISK eller KF hos någon av de etablerade nätmäklarna har du en bra grund för ett framgångsrikt sparande.

Vem kan äga ett ISK?

Alla svenska privatpersoner kan äga ISK. Du kan öppna och äga hur många ISK du önskar. Även dödsbon kan stå som ägare till ISK. Du kan dock inte äga ISK tillsammans med någon annan. Företag kan heller inte äga ISK. 

JÄMFÖR OCH HITTA DET BÄSTA KONTOT FÖR DIG

Jämförelse mellan olika investeringssparkonton

BankFast årlig avgift
Årlig avgift i procent av kapitalet
AktieinvestNejNej
Avanza bank (Vår rekommendation)NejNej
Danske bankNejNej
FondabNejNej
HandelsbankenNejNej
Länsförsäkringar bankNejNej
NordeaNejNej
Nordnet bankNejNej
SEBNejNej
SkandiabankenNejNej
SwedbankNejNej
ÅlandsbankenNejNej

Vad kan du spara/investera i för produkter?

BankFonderAktierÖvriga placeringarKontant
AktieinvestJaJaNejJa
Avanza bank (Vår rekommendation)JaJaJaJa
Danske bankJaJaJaJa
FondabJaNejNejJa
HandelsbankenJaJaJaJa
Länsförsäkringar bankJaJaJaJa
NordeaJaJaJaJa
Nordnet bankJaJaJaJa
SEBJaJaJaJa
SkandiabankenJaJaJaJa
SwedbankJaJaJaJa
ÅlandsbankenJaJaNejJa

Tabellerna är lånade från Investeringssparkonto.se

Avanza bank och Nordnet bank är bäst enligt oss

Alla banker och nätmäklare som riktar sig mot privatpersoner erbjuder idag ISK. Det finns flera saker att tänka på när det gäller hos vilken aktör du skall öppna ditt ISK. Vad har de för produktutbud? Du vill kanske kunna välja bland ett brett utbud av fonder och enkelt köpa aktier från andra länder än Sverige? 

Det är också viktigt att tänka på courtaget, vad kostar det att köpa och sälja aktier hos de olika aktörerna? Du skall aldrig betala avgift för själva ISK-kontot. Det är också viktigt att den aktör du väljer har en bra hemsida och app. Det skall vara enkelt att spara och investera, och du skall kunna ha en bra överblick över ditt sparande. 

Vi anser att  Avanza bank eller Nordnet bank är de absolut bästa aktörerna att använda för sitt sparande. Båda erbjuder ett brett utbud av produkter att spara i till låga kostnader och har moderna och fräscha hemsidor. De har också bra funktioner på sina hemsidor som hjälper dig att komma igång med ditt sparande genom att filtrera ut aktier och fonder som passar just dina förutsättningar.

Nackdelar

ISK är en fantastisk sparform. Framförallt har det gjort det lätt att spara. Du behöver inte oroa dig för deklarationen eller något annat administrativt. Har du valt en nätmäklare med bra webbplattform har du bra översikt av ditt sparande. 

ISK är i de allra flesta fall en skattemässigt gynnsam sparform. En nackdel är att du behöver betala skatt på ditt sparande även om det går ned i värde och du får inte göra avdrag för några förlustaffärer. Eftersom du betalar en schablonskatt som baseras på värdet av din ISK kommer tillgångar som avkastar lite, exempelvis korta räntefonder, inte vara lönsamt att äga via ISK. 

Det kan vara lämpligt att komplettera sitt långsiktiga sparande i aktier och fonder i ISK och KF med buffertspar i bankkonto med statlig insättningsgaranti eller någon annan trygg kortsiktig sparform.

Ha koll på hur de politiska besluten utvecklar sig

ISK är just nu ett mycket förmånligt och bra konto att att spara och investera i. Förutsättningarna kan dock på olika sätt ändras i framtiden, det kan vara via politiska beslut eller hur räntan utvecklas. 

Men med det vi vet idag är ISK en fantastisk möjlighet för oss som vill spara och investera, det är svårt att hitta några stora nackdelar med det. Fördelarna är hur som helst betydligt större än nackdelarna.

Risker

Att investera pengar för att få avkastning är alltid förknippat med olika former av risk. Det mest riskfria är att placera sina pengar på ett bankkonto med statlig insättningsgaranti, men det är också det som ger absolut lägst avkastning. 

Vill du få mer avkastning innebär det högre risk. Du kan nå högre avkastning genom att spara och investera i aktier och fonder, men det finns många faktorer som kan påverka utvecklingen. Konjunkturen, teknikförändringar eller politisk oro är några av många faktorer som påverkar börsen och enskilda bolag. 

Har du en genomtänkt strategi kan du minimera dina risker och skapa god avkastning. Några viktiga faktorer för att lyckas med aktier är långsiktighet, sprida dina risker, investera regelbundet och investera i lönsamma bolag.

Du behöver utsätta ditt kapital för risk

Att investera sina pengar för att få avkastning är alltid förknippat med olika former av risk. Det mest riskfria är att placera sina pengar på ett bankkonto med statlig insättningsgaranti, men det är också det som ger absolut lägst avkastning. 

Vill du få mer avkastning innebär det högre risk. Du kan nå högre avkastning genom att spara och investera i aktier och fonder, men det finns många faktorer som kan påverka utvecklingen. Konjunkturen, teknikförändringar eller politisk oro är några av många faktorer som påverkar börsen och enskilda bolag. 

Har du en genomtänkt strategi kan du minimera dina risker och skapa god avkastning. Några viktiga faktorer för att lyckas med aktier är långsiktighet, sprida dina risker, investera regelbundet och investera i lönsamma bolag.

Var långsiktig och invester i bra och stabila bolag

För många av oss lockar det snabba klippet på börsen, men då behöver du också ta större risker. Genom att vara långsiktig kan du kombinera mindre risk med bra avkastning. 

Det kan också vara lockande att investera i ett bolag med ny teknik eller forskning som kan ge sina aktieägare stor avkastning om och när de lyckas i framtiden. Men om de inte lyckas? Eller det kommer ett annat bolag med ännu bättre teknik då är din investering en stor risk. Lockas du ändå av den typen av investeringar? 

Se dem som en krydda i din långsiktiga sparportfölj, lyckas de skapar de bra mervärde för dig, misslyckas det blir det bara ett mindre avbräck. Även när det gäller denna typ av investeringar går det att minimera risken genom att vara väl påläst och sprida riskerna. 

Den person som tjänat mest på börsen genom historien har inte blivit det genom att spekulera eller investera i förhoppningsbolag. Warren Buffet har under hela sitt liv konsekvent investerat i lönsamma, stabila bolag och återinvesterat aktieutdelningarna. Det har gjort honom till en av världens rikaste människor. Det är en enkel men framgångsrik strategi att följa.

Sätt upp investeringsregler och en strategi

Genom att vara påläst, ha en tydlig strategi, följa upp dina investeringar och sprida dina risker kan du minska riskerna i ditt sparande men ändå förvänta dig en god avkastning. Läs gärna vår artikel om investeringsregler för att få inspiration.

Det finns perioder då börsen går ned och dina investeringar tappar i värde. Har du investerat efter en genomtänkt strategi har du en plan för hur du skall hantera en sådan situation.

Kanske är du trygg i din analys över vad du investerat i och är långsiktigt, då är tillfälliga nedgångar inget att brys sig om, eller du kanske till och med investerar mer i dessa aktier eller fonder när kurserna är lägre. En annan strategi kan vara att sälja av sina tillgångar tidigt vid en förväntad nedgång.

Ett investeringssparkonto påverkar inte ditt risktagande

Ditt sparande får inte en större risk för att du gör det genom ett ISK. Den risk du tar är att du måste betala skatt även om värdet på dina tillgångar står stilla eller sjunker. Du kan heller inte dra av eventuella förluster i din deklaration. 

Förhoppningsvis har du över tid ett sparande som ökar i värde. Då har du en skattemässig fördel av att ha ditt sparande i ett ISK. För oss som sparar långsiktigt är ISK den just nu absolut bästa sparformen.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.