Baisse – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad betyder baisse?

Då och då inträffar det incidenter på börsen som kan utlösa en börsnedgång. Baisse har ingen exakt definition men lättast att beskriva uttrycket är när det sker en större nedgång på börsen under hög omsättning. Motsatsen till baisse är hausse. Då går börsen upp under stor omsättning.

Baisse är ett begrepp som beskriver att börsen faller. Det finns ingen exakt definition av baisse men det används oftast när det är en större nedgång under hög omsättning. Andra begrepp som på olika sätt också beskriver en fallande marknad är börskrasch och bearmarket. 

Baisse har utvecklats till ett bredare begrepp på aktiemarknaden. Är någon negativt inställd till en aktie kan den beskrivas som baissad till den aktien. 

Tre viktiga punkter om insynspersoner

FÖRDJUPNING

Så fungerar Baisse

När vi diskuterar baisse, talar vi om en börsnedgång under perioder av hög handelsvolym. Det är en term som används för att beskriva en situation där börsen plötsligt och kraftigt sjunker i värde. Låt oss utforska detta fenomen närmare.

  • Börsnedgång under stor omsättning: Baisse kännetecknar en nedgång på börsen som inträffar när handelsvolymen är särskilt hög. Det är som att börsen tar trapporna upp men hissen ned – en långsam stigning följt av en snabb nedgång.

  • Börsens långsiktiga uppåtgång: Trots dessa tillfälliga nedgångar tenderar börsen att över tid visa en uppåtgående trend. Detta beror på att företag växer, utvecklar nya produkter och ökar sina vinster, vilket gradvis ökar deras värde och, i förlängningen, börsens totala värde.

  • Börskrasch och björnmarknad: Ibland kan en kraftig börsnedgång utlösa en börskrasch, vilket är en extrem och plötslig nedgång på marknaden. Å andra sidan kan en naturlig nedgångsfas på börsen, på grund av faktorer som sämre ekonomisk konjunktur, kallas en björnmarknad. Baisse är vanligtvis förknippad med sådana kraftiga nedgångar under perioder av stor osäkerhet på marknaden.

Olika typer av baisse

Inom kretsar som är intresserade av börsen är begreppet baisse välkänt. Det används i olika sammanhang och kan ha flera betydelser.

  • ”Baissa” en aktie: Inom börsforum och liknande kan man stöta på uttrycket att någon försöker ”baissa” en aktie. Detta innebär att personen är negativt inställd till aktien av olika skäl och försöker övertyga andra om sina åsikter på forumet.

  • Negativ inställning till marknaden: Begreppet baisse kan också användas för att beskriva en generellt negativ inställning till marknaden eller specifika aktier. Det kan vara baserat på förväntningar om sämre prestanda eller andra faktorer.

  • Negativt förutspående: Företagsledningar eller analytiker kan vara ”baissade” när de förutspår en försämrad försäljningsutveckling eller en svår period för företaget. Detta kan också kallas baisse och indikerar en pessimistisk syn på företagets framtid.

Begreppet baisse har således blivit ett allmänt uttryck för negativa förväntningar eller inställningar, både inom och utanför börsens värld. Orsakerna till att vara baisse kan variera och är ofta kopplade till specifika förhållanden eller händelser.

Övrigt bra att veta

Den ursprungliga betydelsen av baisse i börssammanhang är att börsen faller under hög omsättning. Det är självklart inte speciellt kul att börsen går ned. Men det är en naturlig del av hur aktiemarknaden fungerar. Aktier har historiskt sett varit det bästa sättet att få avkastning på sina pengar. Även efter stora börsfall har börsen kommit tillbaka. 

För att du som enskild sparare skall kunna hantera ett börsfall måste du sprida riskerna. Det gäller att investera i olika företag i olika branscher och på olika marknader. Börsen eller aktiemarknaden består av en stor mängd olika företag. En del av dem kommer att gå dåligt även om börsen i stort går upp.  

Det är också viktigt att vara långsiktig. Över tid har börsen gått upp. Titta gärna tillbaka hur börsen har utvecklats historiskt. Över tid återhämtar sig börsen från nedgångar. Är du långsiktigt kan du till och med köpa lite billigare när många andra vill sälja. 

Börsen styrs mycket av psykologi och flockbeteende. Baisse är ett bra exempel på det. Då vill många sälja aktier samtidigt. Många gånger sker det på grund av rädsla att förlora pengar. Det motsatta gäller när det är hausse på börsen. Då vill många köpa aktier för att inte missa en uppgång Du är inte ensam om du påverkas känslomässigt de dagar då börsen rör sig extra mycket.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.