Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Avräkningsnota – Enkel och lättläst guide

Avräkningsnota

Vad är en avräkningsnota?

En avräkningsnota är det dokument som bekräftar att någon köpt eller sålt aktier, fonder eller andra värdepapper. En avräkningsnota innehåller alla viktiga uppgifter om affären. Det är vilket eller vilka värdepapper som är köpt eller sålt, priset, och hur stort courtaget är på affären är. Avräkningsnotan innehåller också en del formella uppgifter om affären. 

Det är banken eller nätmäklaren som skickar ut avräkningsnotan. En del aktörer skickar den per post, en del med mejl. Idag är det vanligt att den också enbart finns tillgänglig i inloggat läget hos nätmäklaren eller på internetbanken. Avräkningsnotan skall skapas samma dag som affären utförts. Den skall sedan skickas till eller göras tillgänglig för kunden inom tre dagar.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!

Tre viktiga punkter om avräkningsnota

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

FÖRDJUPNING

Så fungerar det med en avräkningsnota

När ett köp eller en försäljning av ett värdepapper har skett skickar nätmäklaren eller banken en avräkningsnota till kunden. Den innehåller vilket värdepapper som de har köpt eller sålt åt kunden. Självklart anges även antal och pris som affären är genomförd till. På avräkningsnotan anges också courtage, vilken dag och ibland även vilken tid som affären har skett. 

Ibland kan en affär vara uppdelad på olika rader på avräkningsnotan. Det innebär att din affär har flera olika motparter. Du kanske köper 100st aktier i ett företag men det är tre olika säljare som säljer 50st, 30,st och 20 st aktier var.  

Den som gör sina aktieaffärer via en nätmäklare är van att pengarna dras och kommer in på kontot samtidigt som du gör affären. Det är ett sätt nätmäklarna förenklar och ger fördelar för kunden. I verkligheten tar överföringen av pengar några dagar. På avräkningsnotan ses den verkliga likviddagen. 

Avräkningsnotan kan skickas på olika sätt till kunden. Gör du dina affärer via en nätmäklare hittar du i regel din avräkningsnota på ditt konto i inloggat läge.

Olika typer av avräkningsnota

Avräkningsnota syftar på det dokument eller kvitto som bekräftar att en affär har genomförts. Ibland kallas avräkningsnotan som avser en köp affär för köpnota och den som avser försäljning för säljnota. 

En del nätmäklare och banker erbjuder ”buntad nota” eller “notasammanslagning”. Det erbjuds till större eller mer aktiva kunder. Då kan kunden få flera affärer på en avräkningsnota med bara betala ett courtage. Kravet är i regel att det är samma typ av affär i ett och samma värdepapper utfört under en dag.

Övrigt bra att veta

En avräkningsnota är ett kvitto på en utförd värdepappersaffär. Har du gjort dina affärer i ett aktie och fondkonto är det viktigt att spara avräkningsnotan. Det kommer vara underlag till din deklaration. 

Förutom information om vilket värdepapper, pris och tidpunkt för affären, finns det även annan information på avräkningsnotan. Där framgår det bland annat på vilken marknad som affären har gjorts. På avräkningsnotan framgår det också om affären gjorts på kommission eller för egen räkning. Har affären gjorts på kommission har den utförts på börsen eller mellan två av mäklarens kunder. Har den genomförts med egen räkning, har mäklaren köpt eller sålt mot aktier som mäklarföretaget har på eget lager. 

Det är viktigt att följa upp sina aktie och fondaffärer. Det kan vara bra att föra en journal eller dagbok över dina investeringar. Ett bra tillfälle att göra det är när avräkningsnotan kommer. Genom att skriva upp varför du valt att göra en viss investering är det lättare att följa upp den. Det är också lättare att bestämma sig när det är dags att sälja. Samma sak gäller när du sålt ett värdepapper. Genom att föra en enkel dagbok eller journal över dina investeringar lär du dig mer och kan följa upp vad som går bra och dåligt.