Avkastningskrav – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Avkastningskrav

Vad är avkastningskrav?

Avkastningskrav kallas det nyckeltal som visar om en investering kan ge önskad avkastning i förhållande till dess risk. Det finns olika modeller för att beräkna avkastningskrav. Avkastningskrav är en faktor som många investerare tar med i olika investeringsbeslut.

Alla former av investeringar innebär någon form av risk. Ett bankkonto med statlig insättningsgaranti är kanske så nära riskfritt det går att komma. Det ger heller ingen större avkastning. 

Det samma gäller för statsobligationer. Att investera i aktier eller andra tillgångar innebär högre risk. Då vill investerarna också ha bättre avkastning för att investera i dem. I regel vill investerare få möjlighet till högre avkastning ju högre risk de tar. 

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!

Tre viktiga punkter om avkastningskrav

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

FÖRDJUPNING

Så fungerar det med avkastningskrav

Det finns olika modeller för att räkna ut avkastningskrav. En enkel modell för att räkna ut avkastningskravet är: avkastningskrav = riskfri ränta + generell riskpremie + individuell risk. Den riskfria ränta som brukar användas är ränta på den svenska tioåriga statsobligationen. Just nu är den runt 0%. 

Riskpremien för olika tillgångsslag varierar. Den ändrar sig också över tid. I princip är det varje enskild investerare som får bedöma vilken riskpremie den vill ha för att investera i olika marknader. Till det kommer att olika individuella risker för olika aktier, fastigheter eller andra tillgångar. 

Att räkna ut och bedöma avkastningskrav kan vara komplicerat. För vissa tillgångar som till exempel fastigheter är det lättare att räkna ut. Där vet kanske investeraren vilka hyresintäkter som finns. Det går också att göra rimliga bedömningar om utvecklingen för hyresintäkter och fastighetsvärde. 

Att bedöma avkastningskravet för aktiemarknaden kan vara svårare. Ett enskilt år kan det vara mycket mer än bara bolagens och den generella ekonomin som påverkar hur kursutvecklingen blir. Även om investerarna räknar på en viss riskpremie för aktiemarknaden är det inte säkert att att utveckling blir så.     

En viktig del av hur avkastningskravet räknas ut är räntan. För att bedöma utvecklingen på olika marknader i framtiden är det en viktig faktor att bevaka. Just nu är räntenivån historiskt låg. Utvecklingen av räntan påverkar avkastningskravet och därmed hur värderingen av olika tillgångar kommer att vara.

Olika typer av avkastningskrav

Istället för avkastningskrav används ibland begreppen kalkylränta eller diskonteringsränta. Det är likvärdiga begrepp, men det finns många olika modeller för att räkna ut dem.  

Övrigt bra att veta

För privatpersoner som sparar och investerar i aktier, fonder eller andra tillgångar kan avkastningskravet vara ett svårt och luddigt begrepp. Själva principen med att räkna ut avkastningskrav är dock viktig att tänka på. 

För att få avkastning på sitt kapital måste den som investerar våga ta risk. Är inte den förväntade avkastningen högre än en mindre riskfri placering är det inte värt att ta risken med just den investeringen. Är risken väldigt hög måste investerarna veta att avkastningen också har möjlighet att bli mycket stor.  

För vissa tillgångsslag är det lättare att göra en rimlig bedömning av avkastningen. Det kan vara fastigheter, obligationer eller preferensaktier. Där vet investerarna oftast hur den förväntade avkastningen kommer att bli. Aktiemarknaden är svårare. Investerarna kan självklart räkna med en viss avkastning. På kort sikt finns det dock många faktorer som påverkar hur börsen utvecklas. 

Det är viktigt att komma ihåg att avkastningskravet är vad investerare förväntar sig i avkastning på en tillgång. Avkastningskravet räknas ut med hjälp av de faktorer som är kända. Därefter måste investeraren ta ställning till om det är rimligt att tillgången kommer att få den avkastningen som den förväntas få. Är det rimligt att en viss aktie kommer att ge x % i avkastning som beräkningen av avkastningskravet visar? 

För att bedöma vad som är rimlig avkastning på en aktie måste investerarna ta hänsyn till aktiens och börsens värdering just nu. Det är också viktigt att titta på prognoser för företagets utveckling under de kommande åren. Utifrån det kan investeraren göra en bedömning om aktien kan motsvara det avkastningskrav som kalkylen visar.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.