Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Aktieportfölj → Enkel och lättläst guide

aktieportfölj

Vad är en aktieportfölj?

En aktieportfölj är avsedd till att beskriva ditt eller någons innehav av aktier, fonder eller andra typer av värdepapper. Aktieportfölj är ett samlingsnamn för alla tillgångar en investerare eller sparare har. Det är viktigt att sprida sina risker genom att t ex inte bara äga aktier från samma land eller bransch.

Begreppet aktieportfölj beskriver någons innehav av aktier, fonder och andra värdepapper. Uttrycket kommer ursprungligen från förr i tiden då aktiebrev var fysiska. Man tog med aktiebreven till och från banken för att kunna köpa och sälja dem. 

På vägen dit var man tvungen att bära dem i något. Förmodligen var det ganska vanligt att bära aktiebreven i en portfölj. Därav namnet aktieportfölj. Ordet lever kvar och används flitigt i aktiekretsar.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!

Tre viktiga punkter om aktieportfölj

FÖRDJUPNING

Så fungerar aktieportfölj

Uttrycket aktieportfölj avser att beskriva någons innehav av aktier. Men uttrycket går att använda som ett samlingsnamnet på dina investeringar. Många investerar i mer än bara aktier. Det kan vara fonder, P2P-lån, högräntekonto eller andra former av alternativa investeringar. 

Aktieportfölj är ett fiktivt begrepp. Men genom att tänka sig en portfölj med olika investeringar kan det vara lättare att hantera dem. En bra portfölj har många innehav för att få bra riskspridning. Men det får inte vara fler innehav än du klarar att följa dem. 

Tillgångarna som du äger via exempelvis en nätmäklare kan vara lättare att följa. Du har bra överblick över dem i inloggat läge på din mäklares hemsida. För övriga investeringar kan det vara bra att för en journal. Ett bra sätt är att samla alla tillgångar i ett exceldokument. Då kan du också följa hur de utvecklas över tid. 

Att bygga en bra aktieportfölj tar tid. Samtidigt som du bygger upp den bygger du upp ett bra sparande. En bra aktieportfölj måste också följas upp löpande. Aktier du inte tror på längre skall du byta ut mot andra med större potential.

Olika typer av aktieportfölj

Att tänka på sitt sparande i form av en portfölj är bra. Det är viktigt att hitta ett sätt att förvalta och följa upp sitt sparande som passar dig själv bäst. En del tycker om att ha olika portföljer. Det kan vara en fondportfölj där alla investeringar i olika fonder finns. Investerar du i olika typer av aktier kanske du har en utdelningsportfölj för utdelningsaktier. En annan portfölj kan vara för aktier i tillväxtbolag. 

Det är ändå viktigt att titta på alla dina investeringar i sin helhet. Har du en portfölj för svenska aktier och en portfölj med fonder som investerar på den svenska börsen blir riskspridningen kanske för dålig. Har du investeringar i andra tillgångar som P2P-lån eller något annat vill du även ha med det i din portfölj. Då kan ett bra namn för alla dina investeringar vara sparportfölj eller investeringsportfölj.

Övrigt bra att veta

Begreppet aktieportfölj är viktigt för de flesta som investerar. Det är samlingsnamnet för alla tillgångar en investerare eller sparare har. Ofta pratar man om vikten att ha ett bra portföljtänk kring sin aktieportfölj. Det handlar om hur man väljer ut sina investeringar och förvaltar dem. För en investerare är det viktigt att följa upp sina investeringar. Det är också viktigt att sprida sina risker. 

För att följa upp ditt portföljtänk är det bra att föra en journal över dina investeringar. Genom att veta varför du investerar i en aktie och vad du har för mål med den är det lättare att följa upp. Genom att föra en journal kan du följa upp vad som blivit rätt och fel. Det är då lättare att utvecklas som investerare. 

De som är mer avancerade investerare följer kanske en speciell portföljteori. Det är oftast en akademisk modell över hur en portfölj skall se ut och skötas. En känd variant av portföljteori är “modern portföljteori”. En viktig del av modern portföljteori handlar om att sprida sina risker. Det gör man genom att investera i olika företag, i olika branscher och på olika marknader. Det är också bra att investera i olika tillgångar.