Aktiefond

Aktiefond – Enkel och lättläst guide 2024

Vad är aktiefond?

En aktiefond är en fond som samlar kapital från många investerare för att gemensamt investera i ett diversifierat portfölj av aktier. Detta erbjuder enkel tillgång till aktiemarknaden och riskspridning. Förvaltaren av fonden ansvarar för urval och handel av aktier, och investerare köper andelar i fonden för att indirekt äga aktier.

Tre viktiga punkter om aktiefond

Aktiefond

FÖRDJUPNING

Aktiefond - ett praktiskt exempel

En aktiefond är en investeringsfond som huvudsakligen placerar i aktier, vanligtvis uteslutande i sådana. Det är en vanligt förekommande typ av fond och många investerare väljer att inkludera åtminstone en aktiefond i sin portfölj.

Aktiefonder kommer i olika varianter och det är viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan dem. Generellt sett är aktiefonder det första som många tänker på när de hör ordet ”fonder”.

Som investerare i en aktiefond är din avkastning eller förlust direkt kopplad till hur väl de aktier som fonden äger utvecklas. Om aktierna presterar dåligt minskar fondens värde, medan en positiv utveckling i aktierna resulterar i en ökning av fondens värde.

Olika typer av fonder

Det finns som sagt olika typer av fonder och det är viktigt att förstå skillnaden på dessa. Den traditionella aktiefonden är den som ger bäst historisk avkastning men har också en hög risk.

Vill du fördela din risk kan du äga flera olika typer av dessa fonder. Du får ned risken och kan då balansera din portfölj, men det kan också leda till en lite lägre avkastning än om du bara ägde aktiefonder.

Indexfonder

Indexfonder är fonder som följer ett visst index, så genom dessa har du aktier enligt samma fördelning som dessa aktier har i det index som följs. Det här är också en bra fond då dessa generellt sett går upp långsiktigt. I grunden så är det ändå en typ av aktiefond.

Läs mer om indexfonder.

Räntefonder

Det här är generellt en säkrare typ av fond där innehaven istället består av olika räntebärande värdepapper. Dessa kan till exempel vara obligationer eller statsskuldväxlar. Jämfört med just aktiefonder så har dessa inte en lika hög risk, men det är såklart ingen garanti för framtida avkastning och fonder kan både öka och sjunka.

Läs mer om räntefonder.

Blandfonder

En blandfond består av både aktier och räntor. Det här ger dig en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder. Fördelningen behöver däremot inte vara exakt 50% så du kan välja en som har lite mer aktier eller en som har lite mer räntor. En del strävar efter 50% om du föredrar det.

Hedgefonder

En hedgefond har målet att alltid ge dig en positiv avkastning, oavsett hur läget på börsen är. Det här kan innebära en högre risk men det finns också gott om hedgefonder som har en ganska låg risk.

Vad är skillnaden mellan en indexfond och en aktiefond?

Skillnaden mellan en indexfond och en aktiefond ligger i hur de väljer och förvaltar sina investeringar:

Aktiefond:

  • En aktiefond väljer aktivt ut sina investeringar, vanligtvis med ett specifikt fokusområde såsom teknik, läkemedel eller andra branscher.
  • Fondförvaltaren tar egna beslut om vilka aktier som ska ingå i fonden, baserat på förvaltningsteamets bedömning av marknaden och fondens mål.
  • Aktiefonder ger fondförvaltaren flexibilitet att justera portföljen efter marknadstrender och förväntningar.

Indexfond:

  • En indexfond följer passivt ett fördefinierat index, exempelvis ett aktieindex som OMXS30 eller S&P 500.
  • Fondens portfölje sammansätts för att återspegla sammansättningen av det valda indexet.
  • Det finns ingen aktiv förvaltning eller subjektiva bedömningar av fondförvaltaren, utan investeringarna bestäms av indexets sammansättning.
  • Indexfonder är vanligtvis mer kostnadseffektiva än aktiefonder, eftersom de kräver mindre aktiv förvaltning.

Vilken typ av fond som är bäst för dig beror på dina investeringsmål, risktolerans och personliga preferenser. 

Aktiefonder kan erbjuda potential för högre avkastning genom aktiv förvaltning, medan indexfonder kan vara mer lämpliga för långsiktiga investerare som vill ha en stabil avkastning nära marknadsgenomsnittet till låga kostnader. 

Det är viktigt att noggrant överväga varje alternativ och hur det passar in i din övergripande investeringsstrategi.

FAQ - Vanliga frågor om aktiefond

Nedan hittar du vanliga frågor och svaren på dessa om just aktiefonder.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är helt enkelt en fond som placerar sitt kapital i olika aktier, ibland med fokus på ett specifikt område eller marknad.

Vad är skillnaden mellan en indexfond och en aktiefond?

En indexfond följer ett index medan en aktiefond placerar i specifika aktier. I grunden så är en indexfond en typ av aktiefond.

Övrigt bra att veta om aktiefond

Aktiefonder kommer i många olika former och det finns ett väldigt stort antal av dessa på marknaden. Dessa har en högre risk jämfört med andra fonder men ger också historiskt en högre avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden men det kan användas som en vägledning inför ditt beslut om hur du ska investera ditt kapital.

Aktiefonder passar för den som inte har tid att välja sina egna aktier eller om man vill investera i en bransch där man inte besitter mycket kunskap. Vill du till exempel investera i teknikbranschen men inte har någon större kunskap om området? Då kan du investera i en teknikfond där man kan just detta ämne.

Fonder kan precis som aktier minska i värde, men man brukar se dessa som lägre risk jämfört med att själv äga aktier. Det här behöver däremot inte stämma, en del fonder har en väldigt hög risk jämfört med vissa säkrare aktier.

Precis som med alla andra investeringar så är det med andra ord viktigt att man sätter sig in i ämnet och lär sig så mycket som möjligt. Det finns många bolag och team där ute som sköter fonder som placerar i lite allt möjligt, det finns något för alla.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

About The Author