Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Aktiedepå – Enkel och lättläst guide

Aktiedepå

Vad är en aktiedepå?

En aktiedepå är något som du kan skaffa dig via din bank eller en fondkommissionär. Aktiedepån är sedan ett konto där du kan investera och handla aktier, fonder och andra värdepapper. Skatten på en aktiedepå är 30% och det gäller på all avkastning och utdelningar.

En aktiedepå är ett konto där du kan handla och förvara dina investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Du kan skaffa dig en aktiedepå via din bank eller via en fondkommissionär. Det är också möjligt att ha flera olika aktiedepåer om du vill dela upp ditt sparande för olika ändamål.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!

Tre viktiga punkter om aktiedepåer

SÅ FUNKAR DET

Så fungerar en aktiedepå

En aktiedepå kan du enkelt öppna via en bank eller fondkommissionär. I depån kan du köpa och investera i olika tillgångsslag som aktier, fonder. och andra värdepapper. Du beskattas med 30% på all avkastning samt de utdelningar du får. 

Vad är bäst - aktiedepå, ISK eller KF?

När du skall börja spara och investera dina pengar i aktier och andra värdepapper kan du välja mellan olika typer av konton. Alla konton är enkla att öppna via en bank, nätmäklare eller fondkommissionär. Det finns för och nackdelar med de olika alternativen och vilket konto som passar bäst för dig beror på hur din situation ser ut och dina behov. En skillnad melland dessa är bland annat hur du beskattas för investeringar i olika värdepapper. 

En stor skillnad mellan ISK och Kapitalförsäkring jämfört med en aktiedepå är att du inte betalar vinstskatt på 30% på din vinst och utdelningar, istället betalar du en årlig schablonskatt. När du har ett ISK eller en KF slipper du också allt krångel med deklarationen, dessa uppgifter fylls automatiskt in i din deklaration medans du i en depå själv behöver deklarera det. I en depå har du möjlighet att kvitta vinster och förluster mot varandra medans du saknar den möjligheten i Kapitalförsäkring och ISK.

Via en kapitalförsäkring har du möjlighet att lägga in en ett förmånstagarförordnande en möjligheten saknas i aktiedepå och ISK. 

Har du ett företag kan du spara och investera pengar via kapitalförsäkring och depå medan ett ISK endast kan ägas av privatpersoner.  

Lite beroende på hur din situation ser ut finns det olika för och nackdelar med de olika kontona för ditt sparande. Är du väldigt försiktig,handlar sällan och har en väldigt låg avkastning kan en aktiedepå vara ett alternativ för dig.

Aktiedepå - Räkneexempel

En aktiedepå beskattas du med 30% på all vinst från dina medans du i ett ISK istället har en årlig schablonskatt. Den årliga schablonskatten räknas ut genom att du tar statslåneräntan från 2019 för deklarationer som avser 2020. Du multiplicerar ditt genomsnittliga värde med 1,25% för att få fram din schablonintäkt, schablonintäkten beskattas med 30% som övriga kapitalvinster.  ISK kan låta mer gynnsamt men se nedan ett exempel på hur det kan se ut. 

Via din aktiedepå har du fått en vinst på 1000 kr och betalar 30% i skatt = 300 kr.

ISK 101 000 * 1,25% * 30% vilket blir en skatt på ca 378 kr.  

Som du ser i exemplet så blir skatten i detta fallet högre för ISK kontot. Detta gör att pressen ökar på dig som investerare att prestera bättre än statslåneräntan för att det skall vara gynnsamt med ett ISK.

Övrigt bra att veta om aktiekapital

I det fall att man av någon anledning vill eller behöver öka aktiekapitalet så kan det göras på två sätt. Antingen med hjälp av en så kallad fondemission, som bara är en typ av bokförinstransaktion som innebär att kapital flyttas från till exempel fritt eget kapital eller eventuell reservfond till att istället bli aktiekapital. Det andra alternativet är genom att tillföra nytt kapital till bolaget. Detta kan göras med hjälp av exempelvis en nyemission som innebär att bolaget ger ut nya aktier som säljs antingen till befintliga eller nya aktieägare.

FAQ

FAQ - vanliga frågor om aktiedepå

Här nedanför har vi besvarat de flest ställda frågorna om aktiedepå.

När är en aktiedepå bättre än ISK?

När en aktiedepå är bättre än ett ISK beror på hur portföljen presterar och vilken årsavkastning du får i din portfölj. En aktiedepå är bättre i de fall där portföljen inte presterar bättre än statslåneräntan, Har du investerat i en aktie som minskar i värde och som du sen säljer med förlust har du möjlighet att kvitta det mot dem du säljer med vinst.

Hur mycket skatt betalar jag i en aktiedepå?

I en aktiedepå eller värdepappersdepå skattar du för den vinst du fått genom dina investeringar i aktier eller andra värdepapper. Skatten du betalar är 30% på all avkastning och de utdelningar du får.

Kan företag använda en aktiedepå?

Ja, ett företag kan öppna en aktiedepå för att handla och investera i aktier och andra tillgångsslag.

Övrigt bra att veta

Du kan öppna flera konton om du vill spara till olika ändamål eller med olika tidshorisonter. 

Investerat belopp kan alltid både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Hög risk ger möjlighet till högre avkastning men också större förluster. Investerat belopp kan alltid både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 

Det har courtage när du köper och säljer både via ett ISK, KF och aktiedepå, kostnaden för courtage kan skilja mycket mellan olika aktörer på marknaden.