Aktiebolag – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en bolagsform som kan ses som en separat juridisk person. Detta betyder att du som ägare kan separera dig själv från ditt företag från både en juridisk och ekonomisk synvinkel. Det finns många fördelar med ett aktiebolag då t. ex. många kunder, leverantörer och samarbetspartners kan anse att ett aktiebolag är en seriösare bolagsform.

Ett aktiebolag är en typ av företagsform. Det är också den absolut vanligaste bolagsformen för företag som är lite mer etablerade. Aktiebolag skiljer sig lite från enklare företsformer så som till exempel en enskild firma på så sätt att ett aktiebolag ses som en separat juridisk person.

Det är av denna anledning också rekommenderat att ha sin verksamhet i just ett aktiebolag för att separera sig själv från sitt företagande både ur en juridisk och ekonomisk synvinkel. Ägarna till aktiebolag har till exempel ingen personlig skyldighet att täcka upp för aktiebolagets skulder. Det kan därmed vara mindre risk för ens egen del att driva ett aktiebolag istället för exempelvis en enskild firma. 

Det finns också fler fördelar med att ha ett aktiebolag. Till exempel så anser många kunder, leverantörer och samarbetspartners att aktiebolag är en seriösare bolagsform. Det finns också många som helt enkelt skulle avstå att göra affärer med ett bolag som inte är ett aktiebolag. 

Vidare har man som ägare av ett aktiebolag möjlighet att bättre styra sin inkomst i form av lön och eventuell aktieutdelning på sitt ägarskap i aktiebolaget. Man har också bättre möjlighet att ge sig själv förmåner, exempelvis ett skattefritt friskvårdsbidrag som inte går att ge ut om man driver en enskild firma. 

För att starta ett aktiebolag krävs dock ett aktiekapital. Tidigare har det krävts ett aktiekapital på minst 50 tusen kronor. Denna summa har dock numera sänkts till 25 tusen kronor. Även om detta inte är så mycket pengar kan det ändå vara en nackdel för dem som har begränsat med kapital för att komma igång med sitt företagande.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!
aktiebolag

Tre viktiga punkter om aktiebolag

FÖRDJUPNING

Så fungerar ett aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform. Det är en mycket vanlig företagsform och det är sällan som det finns starka anledningar till att bedriva ett företag i någon annan företagsform än aktiebolag. Varje aktiebolag måste ha en utsedd VD som tar de vardagliga besluten för verksamhetens utveckling. Aktiebolaget måste också ha en styrelse. De som sitter i styrelsen ansvarar för att utse företagets VD och för att leda företaget i rätt riktning. 

Aktiebolag - Räkneexempel på skatt

Ett aktiebolag betalar så kallad bolagsskatt på sin vinst. Den svenska bolagsskatten har länge legat på 22%. Nu håller den dock på att sänkas. 2019 så sänktes den till 21,4%. Och 2021 kommer den sänkas ytterligare till 20,6%.

Utöver bolagsskatten så får ägarna till aktiebolaget betala kapitalinkomstskatt på utdelningen om aktiebolaget väljer att dela ut pengar till sina ägare. Normalt ligger denna skatt på 30% av utdelningen (Ägare av noterade publika aktiebolag kan dock ha sina aktier på ett ISK-konto och då få en annan mer fördelaktig schablonbeskattning). I vissa fall kan dock skatten på utdelningar bli så låg som 20%. Detta gäller för så kallade fåmansbolag, där det också finns gränser för hur mycket pengar som kan ta i utdelning till den låga skatten på 20%. 

Driver man ett fåmansbolag och tar utdelning enligt reglerna får lågbeskattad utdelning så kan man dock få ut en bra bit över 60 kr efter skatt för varje 100 kr överskott företaget gjort (efter att både bolagsskatt och 20% skatt på utdelningen betalats).

Övrigt bra att veta

Alla svenska aktiebolag måste bedrivas enligt bestämmelserna i Aktiebolagslagen. Den säger hur ett aktiebolag ska bedrivas ur ett flertal olika aspekter. Ifall man studerar denna lag kan man alltså lära sig mycket om vilka bestämmelser som aktiebolag måste rätta sig efter. 

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.