Aktiebolag – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en bolagsform som kan ses som en separat juridisk person. Detta betyder att du som ägare kan separera dig själv från ditt företag från både en juridisk och ekonomisk synvinkel. Det finns många fördelar med ett aktiebolag då t. ex. många kunder, leverantörer och samarbetspartners kan anse att ett aktiebolag är en seriösare bolagsform.

Fördelar med aktiebolag

  • Juridisk och ekonomisk separation: Ägarna har inte personligt ansvar för företagets skulder, vilket minskar den personliga risken vid affärsverksamhet.
  • Uppfattas som mer seriöst: Kunder, leverantörer och samarbetspartners ser ofta aktiebolag som mer trovärdiga och stabila, vilket kan underlätta affärsrelationer och -möjligheter.
  • Flexibilitet i inkomsthantering: Ägare har möjlighet att påverka sin egen skattesituation genom att välja mellan lön och aktieutdelning, samt att utnyttja vissa skatteförmåner som inte är tillgängliga för enskilda firmor.
  • Förmåner för anställda och ägare: Aktiebolag kan erbjuda skattefria förmåner som friskvårdsbidrag, vilket inte är möjligt för enskilda firmor.

Att starta ett aktiebolag

För att etablera ett aktiebolag krävs ett initialt aktiekapital. Denna summa har sänkts från 50 000 kr till 25 000 kr, vilket gör det mer tillgängligt för fler att starta ett aktiebolag. Trots den lägre summan kan detta initiala kapitalkrav fortfarande utgöra en tröskel för de med begränsade startresurser.

aktiebolag

Tre viktiga punkter om aktiebolag

FÖRDJUPNING

Så fungerar ett aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform. Det är en mycket vanlig företagsform och det är sällan som det finns starka anledningar till att bedriva ett företag i någon annan företagsform än aktiebolag. 

  • VD (Verkställande Direktör): Varje aktiebolag måste ha en VD som ansvarar för de dagliga operativa besluten och verksamhetens löpande ledning. VD:ns roll är avgörande för företagets framgång och utveckling, där denne implementerar styrelsens strategier och beslut i det dagliga arbetet.

  • Styrelse: Utöver en VD krävs också en styrelse i ett aktiebolag. Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Det inkluderar allt från att fastställa strategiska riktlinjer till att övervaka och utvärdera den löpande verksamheten. En av styrelsens primära uppgifter är att utse företagets VD och säkerställa att ledningen agerar i linje med företagets bästa intressen.

Aktiebolag - Räkneexempel på skatt

Ett aktiebolag betalar så kallad bolagsskatt på sin vinst. Den svenska bolagsskatten har länge legat på 22%. Nu håller den dock på att sänkas. 2019 så sänktes den till 21,4%. Och 2021 kommer den sänkas ytterligare till 20,6%.

Utöver bolagsskatten så får ägarna till aktiebolaget betala kapitalinkomstskatt på utdelningen om aktiebolaget väljer att dela ut pengar till sina ägare. Normalt ligger denna skatt på 30% av utdelningen (Ägare av noterade publika aktiebolag kan dock ha sina aktier på ett ISK-konto och då få en annan mer fördelaktig schablonbeskattning). I vissa fall kan dock skatten på utdelningar bli så låg som 20%. Detta gäller för så kallade fåmansbolag, där det också finns gränser för hur mycket pengar som kan ta i utdelning till den låga skatten på 20%. 

Driver man ett fåmansbolag och tar utdelning enligt reglerna får lågbeskattad utdelning så kan man dock få ut en bra bit över 60 kr efter skatt för varje 100 kr överskott företaget gjort (efter att både bolagsskatt och 20% skatt på utdelningen betalats).

Övrigt bra att veta

Alla svenska aktiebolag måste bedrivas enligt bestämmelserna i Aktiebolagslagen. Den säger hur ett aktiebolag ska bedrivas ur ett flertal olika aspekter. Ifall man studerar denna lag kan man alltså lära sig mycket om vilka bestämmelser som aktiebolag måste rätta sig efter. 

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.