Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Aktiebok – Enkel och lättläst guide

Aktiebok

Vad är en Aktiebok?

En aktiebok är en samling namn inom ett bolag där aktieägarna som äger mer än 500 aktier måste skrivas in i en aktiebok då företaget är skyldiga att ha en förteckning över sina aktieägare. Denna samling av aktieägare är enkelt förklarat ett register över de som äger aktier i ett företag. Om det sker ägarförändringar inom företaget måste det uppdateras och registreras i aktieboken.

Alla aktiebolag är skyldiga att ha en förteckning över sina aktieägare. Det registret kallas aktiebok. Det är aktiebolagslagen som reglerar att en aktiebok måste finnas och vad den skall innehålla. En aktiebok skall skapas direkt ett företag grundas. Därefter skall den uppdateras så snart någon köper eller säljer aktier i företaget. Det är styrelsen som är ansvarig för att en aktiebok finns och att dess uppgifter är korrekta.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!
Aktiebok

Tre viktiga punkter om aktiebok

SÅ FUNKAR DET

Så fungerar en aktiebok

Alla svenska aktiebolag är skyldiga att föra ett register över dess ägare. Det kallas för aktiebok. Hur aktieboken skall se ut och skötas regleras av aktiebolagslagen. Utformningen av en aktiebok behöver inte vara just en “bok”. Det går att utforma en aktiebok på olika sätt, även digitalt, så länge den följer lagens krav. Det är styrelsen som är ansvarig för att företagets aktiebok finns och är uppdaterad. En aktiebok är offentlig. 

I en aktiebok skall det finnas information om vem som äger företagets aktier och vilka aktier de äger. Det skall också framgå om det finns aktiebrev utfärdat, om det finns olika aktieslag. När aktier byter ägare skall det redovisas i aktieboken. Där skall transaktionerna gå att följa bakåt i tiden. 

Företag som av olika skäl vill låta någon annan sköta aktieboken kan bli ett så kallat avstämningsbolag. Det måste regleras i företagets bolagsordning. Då överlåter styrelsen i bolaget ansvaret för aktieboken till en värdepapperscentral. Börsnoterade företag är alltid avstämningsbolag. 

Men det finns även andra företag som väljer att bli ett avstämningsbolag och låta en värdepapperscentral sköta dess aktiebok. Det kan vara företag med många delägare eller som tagit in kapital från professionella investerare. 

I Sverige finns det bara en värdepapperscentral. Den heter Euroclear Sweden. De sköter bl a de börsnoterade företagens aktieböcker. Därifrån kan vem som helst beställa en aktiebok från ett av deras anslutna företag. Om man beställer en aktiebok därifrån över ett börsnoterat företag, finns alla som äger 500 aktier eller fler med i den. Euroclear tar ut en avgift för att lämna ut en aktiebok.

Olika typer av aktiebok

Bolagsverket eller någon annan myndighet för inget register över vem som är ägare i olika företag. Företag är dock skyldiga att anmäla till Bolagsverket vem som är verklig huvudman i ett företag. En huvudman är den eller de personer som har den verkliga kontrollen över ett företag. Oftast är det huvudägarna i ett företag.

Övrigt bra att veta

Alla svenska aktiebolag måste ha en aktiebok. Det finns två viktiga skäl till att föra en aktiebok på ett korrekt sätt. 

Det viktigaste skälet är att det är straffbart att inte föra aktiebok eller att missköta den. Det kan leda till fängelse i upp till ett år. Det är styrelsens ansvar att den finns och är uppdaterad enligt det regelverk som finns. Aktieboken regleras juridiskt av aktiebolagslagen.  

En aktiebok är en värdehandling. Det är det enda stället där ett företags ägare registreras. Det är också i aktieboken eventuella ägarförändringar registreras. Ett bra sätt att minska risken för ex en företagskapning är att föra aktieboken på ett korrekt sätt och att förvara den tryggt. På senare år har det vuxit fram olika tjänster för digitala aktieböcker.