Tre nya start-ups personer investerar i

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Grön teknik är trenden nu för många start-ups, eller som det ofta blir kallat i företagssammanhang, GreenTech. Det finns givetvis en mängd andra nyheter bland nya företag. Dock är just grön teknik något som både nya och äldre företag alltmer använder i verksamheten.

Sverige har internationellt ett gott rykte när det gäller GreenTech. Från att tidigare haft svårt att få investerare har det nu vänt. Allt fler investerar i grön teknik och hållbara lösningar. Att techföretagare som Mark Zuckerberg och Bill Gates har gjort stora investeringar hjälper förstås till för att riskkapitalbolag ska våga satsa.

Tre start-ups som har sett behovet av ny grön teknik är CorPower Ocean, C-Green och Enjay. Bolag som dessa kan få en stark värdeutveckling eftersom de arbetar för hållbarhetsmålen som FN satt upp. Det finns ett stort behov av företag som kommer med lösningar för grön teknik och cirkulär ekonomi. Det har dessa start-ups lyckats med inom tre väsentliga områden – energilösningar, bränsle och renare luft.

CorPower Ocean

Denna start-up har satsat på vågkraft vilket i framtiden kan ge elsystem som är helt förnyelsebara. Däremot har de vågkraftverk som tidigare blivit tillverkade inte varit särskilt effektiva. Kraftverken måste kunna tåla ganska tuffa väderförhållanden. De ska kunna stå emot stormar men även kunna producera tillräckligt med el under normalt väder. Lösningar som finns idag är ofta dyra och tunga, och inte kostnadseffektiva nog för den el de kan producera.

Tekniken som CorPower Ocean har utvecklat kan producera mer energi än de lösningar som tidigare tagits fram. Det som främst skiljer CorPowers teknik från övriga är förmågan att stå emot enorma stormvågor. Dessutom finns det en styrteknik som säkerställer elproduktion under förhållanden när vågorna är mindre.

CorPowers teknik för vågkraftverk bygger på forskning och faktiskt även på hur hjärtat pumpar. De har testat sin teknik både i Stockholm och utanför Skottland. Det har lett till att de idag har certifierat sina innovativa lösningar och kommer att producera för kommersiellt bruk. Det här ger en hållbar energiproduktion som blir ett komplement till solenergi och vindkraft.

C-Green

En annan start-up är bolaget C-Green. De har kommit på en lösning där slam från både industrier och avloppsreningsverk kan bli återvunnet genom att det blir omvandlat till biokol. En produkt som kan användas som bränsle. Det kommer att ge många positiva effekter såsom minskat koldioxidutsläpp, inget utsläpp av metangas, samt färre transporter. Men även mindre påverkan på naturen eftersom bland annat mikroplaster, rester från läkemedel och smittoämnen inte blir utsläppta i naturen.

Den stora svårigheten med slam är att det innehåller så mycket vatten. Det är svårt att separera miljöfarliga ämnen och få en användbar produkt. I dagsläget blir slam transporterat med lastbilar vilket påverkar koldioxidutsläppet negativt. Det blir ofta dumpat som landutfyllnad eller blir utspritt på åkermark. Något som sprider farliga ämnen och mikroplaster i naturen.

Den process som C-Green har uppfunnit är kostnadseffektiv. Den kräver inte heller någon värmeenergi från externa källor. Antalet transporter blir färre eftersom volymen är mindre. Bolagets anläggning för förnybar energi kan ge en betydande effekt på växthusgaser och deras lösning är skalbart globalt. Många investerare som vill satsa på den gröna vågen har insett C-Greens affärsmässiga potential.

Enjay

Start-upen Enjay har satsat på att hitta en lösning för att kunna återvinna frånluft. Det finns idag ett krav på fastighetsägare och ett stort antal andra verksamheter att de måste återvinna frånluften. Trots de direktiv och krav som finns har det inte tagits fram någon effektiv lösning för det här. De som har blivit testade har helt enkelt inte fungerat eller blivit förstörda av den frånluft de ska hantera. Bland annat frånluft från restaurangkök är ett stort problem. Ser vi till att ungefär 40 procent av världens energiproduktion går till att värma upp och kyla ner byggnader är behovet stort att finna en lösning.

Det har nu Enjay gjort. De har hittat ett sätt att både återvinna och omvandla frånluft till värme och kyla. Deras metod riktar sig främst mot fastigheter där frånluften innehåller fetter och andra föroreningar. De har patent på en energiåtervinnare kallad Lepido som är helt okänslig när det gäller ventilation från restauranger. Den placeras enkelt i det ventilation som fastigheten har och då kan energi återvinnas. Energin kan sedan bli transporterad tillbaka in i fastigheten som både värme och/eller kyla.

Den här produkten har en övervakning via en molnlösning och den är kompatibel med både nybyggen och befintliga byggnader. Tack vare metodens förmåga att kunna hantera både värme och kyla är den lämplig på den globala marknaden där olika regioner har olika behov. Alltså ser investerare att detta företag har potential.

Investerare följer trender och det kan många gånger vara svårt att få fart på en startup. Har du själv en idé till en start up för grön teknik så jämför lån, ta ett lån och börja småskaligt. När du väl har en produkt att presentera är det dags att söka och få investerare, som ovanstående företag fått. Du kan även lära dig att investera pengar i andra bolag genom vår stora guide.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.