Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Tessin fastighetsräntefond – såhär fungerar den!

Tessin fastighetsräntefond

Denna artikeln är publicerad i samarbete med Tessin Nordic AB

För de allra flesta som sparar och investerar är det naturligt att göra det i fonder, aktier och någon form av räntesparande. Via fonder och aktier når du många branscher och marknader. Det är också produkter som är lätta att investera i via någon av de etablerade nätmäklarna. 

Men det finns flera andra sätt att investera som breddar ditt sparande ytterligare. På senare år har det kommit olika tjänster som öppnar upp möjligheten för privatpersoner att på ett enkelt sätt investera i alternativa tillgångar. 

Ett område som många tycker är intressant är fastigheter. Ett sätt är att investera i börsnoterade fastighetsbolag vilket har varit mycket lönsamt under lång tid. Ett annat sätt är att själv köpa en egen fastighet som du kan hyra ut. Men det är oftast ett komplicerat sätt att investera på, det kräver mycket kapital och arbete. Ett bra alternativ för att ta del av fastighetsmarknaden är att investera via investeringsplattformen Tessin. Du kan inte bli delägare i en fastighet via Tessin, men du kan vara med och finansiera olika fastighetsprojekt via lån och därmed få del av den avkastning fastigheter ger. 

Läs mer om Tessins nya fastighetsräntefond som hjälper dig att sprida riskerna.

tessin logo

Vad är Tessin?

Tessin är en investeringsplattform för fastighetsinvesteringar. Tessins investeringsplattform har öppnat upp möjligheten för mindre aktörer att söka kapital av externa investerare, men också underlättat för mindre investerare att hitta intressanta investeringsmöjligheter.

Hjälper fastighetsutvecklare att komma i kontakt med investerare

Fastighetsägare kan via Tessins plattform komma i kontakt med investerare som är intresserade av att investera i fastighetssektorn.  Upplägget har många fördelar, fastighetsägare kommer på ett enkelt sätt i kontakt med investerare. De som investerar får tillgång till många olika typer av fastighetsprojekt och kan utifrån det bestämma vilket eller vilka projekt de tycker är intressanta att investera i. 

En fördel är att det krävs relativt lite kapital för att investera i fastigheter via Tessin. Tessin förmedlar inte ägande i fastigheter, istället är det olika typer av lån till fastighetsprojekt du investerar i. Du tjänar pengar på den ränta lånet ger. 

Som med alla investeringar gäller det att läsa på före du investerar. Du måste göra en egen bedömning av det du skall investera i, kommer det att ge den avkastning du förväntar dig? Vilken risk har projektet? Med alla investeringar finns det en risk, att låna ut pengar till ett fastighetsprojekt via exempelvis Tessin ställer högre krav på dig själv att göra en egen bedömning än det gör i andra former av investeringar. Men för många är det också  roligt, intressant och lärorikt att göra egna analyser av potentiella investeringar. 

Tessin-investera-i-fastigheter

Grafiken är lånad från Tessin.se

Sprid dina risker med  Fastighetsräntefonden Tessin

Grunden i Tessin är att aktörer söker finansiering för olika typer av fastighetsprojekt. Investerarna tar del av projekten, utvärderar dem och väljer sedan vilket eller vilka de vill investera i. Nya projekt läggs löpande ut på Tessins plattform. Men det innebär också att investerarna måste lägga ned en del tid på att analysera de olika projekten. Vill de sprida riskerna mellan flera olika projekt krävs det dessutom en del kapital. 

För de investerare som vill investera via Tessin men inte anser sig ha tid, kunskap eller kapital att investera direkt har det kommit ett bra alternativ. Genom den nystartade Fastighetsräntefonden finns det nu en möjlighet att investera i fastighetsprojekt via Tessin med mindre kapital och ändå få en bra riskspridning. Att investera via Fastighetsräntefonden kan vara ett första steg för dig att lära dig mer om att investera i fastigheter på egen hand. 

Genom att investera i fonden får du tillgång till professionell förvaltning som bedömer projekten på Tessin åt dig. Fonden har möjlighet att investera i många projekt, på så sätt minskar din risk. Fondens äger inga fastigheter själv utan dess investeringar kommer att vara lån till olika fastighetsprojekt som förmedlas av Tessin. 

Du kan investera i fonden via Nordnet och du kan ha den i både ISK och KF. Som med alla investeringar skall du alltid läsa på före du gör din investering och bilda dig en egen uppfattning om Fastighetsräntefonden. 

Varför skall du investera i fastigheter?

Fastigheter är ett intressant tillgångsslag eftersom det både representerar ett värde och ett löpande kassaflöde. Fastigheter är ett välkänt tillgångsslag för att placera pengar i, förhoppningen är att det blir en god investering genom att fastighetens värde ökar och den ger intäkter i form av hyror. 

Du blir inte delägare i några fastigheter via Tessin eller Fastighetsräntefonden, men du får del av fastigheternas avkastning genom räntor på lån till fastighetsprojekt. Tessin ger en unik möjlighet att få del av fastighetsmarknaden för vanliga privatpersoner antingen direkt via dem eller via Fastighetsräntefonden. Att ha en exponering mot fastigheter på något sätt är lika naturligt som att investera i aktier i en bred sparportfölj. Läs mer om hur du kan investera i fastigheter med Tessin här.

Fördelar med att investera i Fastighetsräntefonden

Genom att investera i Fastighetsräntefonden får du tillgång till investeringar i onoterade fastighetsprojekt. Du får via fonden en professionell förvaltning och bra riskspridning. Detta eftersom fonden tack vare sin storlek kan investera i många projekt. 

Ytterligare en fördel är att fonden är aktivt förvaltad av Alfakraft Fonder som i sin tur utvärderar alla investeringar innan de genomförs. Det minskar risken att fonden placerar pengar i fel värdepapper.

Tessin, den investeringsplattform där olika fastighetsprojekt kan söka efter kapital hos investerare har öppnat upp en marknad som varit svår för privatpersoner att nå på ett bra sätt tidigare. Du har självklart möjlighet att investera i projekt direkt via Tessin, men för att få en bra riskspridning krävs ett större kapital. Det kräver också mer arbete av dig själv för att analysera de olika projekten. 

Bredda ditt sparande

Att börja investera i Fastighetsräntefonden är ett bra sätt att bredda ditt sparande från traditionella fonder, aktier och räntespar till att också omfatta fastigheter. Det är också ett bra sätt att lära sig om fastighetsmarknaden, kanske fortsätter du med att investera själv i fastigheter, direkt via Tessin eller på annat sätt. Investerar du i Fastighetsräntefonden via Nordnet kan du ha den i ISK eller KF. 

Risker med att investera i Fastighetsräntefonden

Att investera i Fastighetsräntefonden är ett bra sätt att bredda dina investeringar och sparande. Om det är en lämplig investering för dig beror på hur ditt sparande i övrigt ser ut. Den här typen av alternativa investeringar bör ske långsiktigt.

Det finns alltid en risk med alla investeringar. Den mer specifika i det här fallet är hur fastighetsmarknaden utvecklas. Genom att fonden investerar i många olika projekt och att din investering i Fastighetsräntefonden är en del i ett brett sparande minskar du risken. Du måste själv avgöra om den här typen av investeringar är något för dig och hur mycket du i så fall vill investera.

Ett bra sätt är att börja med en mindre investering, för att följa fonden och Tessin och lära dig mer.  Fastighetsräntefonden är en liten nystartad fond och finns inte tillgänglig via alla banker eller nätmäklare, den finns dock att investera i via Nordnet.

Alla lån som fastighetsräntefonden investerar i säkersställs med fastighetspant

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *