Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Sparkonto för företag – här är bästa sparkontot för bolag 2022

Vill du veta varför det är så viktigt att ha koll på ditt sparande som företagare?

Perfekt!

Det är viktigt både för dig som privatperson men även för ett företag att spara undan pengar utifall krisen kommer och du behöver lite extra pengar när det är som mest oväntat och behövande.

I den här artikeln går vi igenom ett flertal olika aktörer och sparkontotyper för dig som företagare men vi tar även upp olika räntor och beskattningar på dem olika aktörerna. 

Let’s go!

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

Innehållsförteckning

Sparkonto för företag

Precis som för privatpersoner kan det vara intressant för företag att placera en del av sina likvida medel som man anser sig behöva relativt snart på ett sparkonto. 

Även om det kanske inte i dagsläget erbjuder någon särskilt hög avkastning på grund av låga räntor  så finns det alternativ som är bättre än att inte få någon avkastning på kapitalet.

Därför bör du ha ett riktigt sparkonto till företaget

Att ha pengarna på ett sparkonto erbjuder en flexibilitet att ha tillgång till likvida medel när du behöver det i den operationella verksamheten. Det är ett bra verktyg för att hantera företagets kassaflöde och ha en buffert för oförutsedda utgifter eller perioder av dålig försäljning. 

Det gör sparkontot till ett viktigt komplement till mer långsiktiga investeringar man gör i finansiella instrument som genererar mer avkastning på sparat kapital.

Avanza logo
5/5
Sparkonto med ränta för företag

Sparkonton med ränta för företag

Det finns flera olika aktörer på marknaden som riktar sig till de som letar efter bättre alternativ för att förränta det kapital man har på sitt bankkonto. Nedan går jag igenom de finansiella institutioner som jag anser kan vara aktuella för detta.

Avanza bank

Avanza är en nätmäklare som grundades 1999 och som redan har 1,1 miljoner kunder. Det är inte för intet som de vunnit Svenskt Kvalitetsindex pris “Sveriges nöjdaste sparare” tio år samt “Årets bank” 2018 och 2019 av Privata affärer. 

Fokus ligger på att hålla nere avgifterna för kund och banken erbjuder både kapitalförsäkring utan fast årlig avgift samt vanliga aktie- och fondkonton med lågt courtage.

Marginalen bank

Marginalen bank är en svensk bank som som bildades 2010 som även kan hjälpa till med factoring och leasing utöver sparkonton. Deras företagskonto har en rörlig ränta om 0,40% rörlig ränta med en månatlig avgift om 70 kr i månaden. Villkoren gör gällande att man får göra fria uttag och internetbank och bankgiroanslutning ingår. Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Collector bank

Collector är en svensk nätbank där man erbjuder betallösningar för e-handel och butik, factoring och tillväxtlån för företag. Deras rörliga ränta ger idag 0,70% och två-årigt sparkonto har en fast ränta om 1,40%. Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en svensk federation av flera ömsesidiga försäkringsbolag vilket betyder att de i mycket liknar ett kooperativ eller en ideell förening istället för att vara en vinstutdelande försäkringsbolag. Företagskontot ger idag 0,00% avkastning och deras baspaket ger rörelsekonto, bankgiro, bankkort företag och 500 gratis utbetalningar per år och kostar 1 200 kr. Omfattas av insättningsgarantin.

Danske bank

Danske bank är Danmarks största bank som erbjuder tre olika paket till företag. Ränta på Sparkonto företag uppgår idag till 0,00%. Kontot kan inte användas för betalningar till bank- eller plusgirokonton. Omfattas av insättningsgarantin.

Alternativa sparkonton

Alternativa sparkonton med hög ränta för företag

Eftersom det är svårt att hitta bra räntor i dagsläget så kan det vara intressant att utvärdera alternativa sparformer som erbjuder bättre avkastning på sparkapitalet. Värt att notera är att de flesta gör bedömningen att denna avkastningen sker till lite högre risk än för klassiska sparkonton.

lendify logo

Lendify - ca 6% avkastning

Lendify en så kallad peer-to-peer plattform (P2P) som har varit verksamma sedan 2014. Affärsmodellen bygger på att man lånar ut pengar till andra privatpersoner istället för via ett finansiellt institut. I dagsläget erbjuder man 4,4% – 5,6% ränta beroende på hur länge man kan avvara sitt sparkapital. Det är godkända av finansinspektionen.

Vill du läsa mer om Lendify så kan du klicka här och läsa vår Lendify omdöme och recensions artikel.

Kameo-logotyp

Kameo - ca 10% avkastning

Även Kameo grundades 2014 och bedriver crowdfounding av företags- och fastighetslån. Företaget själv hävdar att avkastningen uppgår till 5-15% med ett minimumbelopp om 500 kr. Finansinspektionen har godkänt Kameo.

Är du mer intresserad av Kameo så kan du ta och läsa vårt omdöme och recension.

Viktigt att tänka på innan du öppnar ett nytt sparkonto med företaget

Viktigt att tänka på innan du öppnar ett nytt sparkonto med företaget

Som vanligt finns det mycket att tänka på när man registrerar sig på ett finansiellt institut eller påbörjar en ny sparform. Nedan får du svar på frågorna som kan göra skillnad mellan ett lyckat investerande i sparkonto och ett sparande som inte fungerar eller inte genererar någon avkastning.

Godkänner banken att du öppnar och sätter in pengar som juridisk person?

En juridisk person är en organisation som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person. Det kan finnas vissa begränsningar för juridiska personer att ha samma tillgång till samma tjänster som en fysisk person. 

Därför är det viktigt att du kontrollerar villkoren så att det finansiella institutet eller den finansiella tjänsten du vill använda också tillåter till bolag att använda den.

Jämför och hitta bästa räntan för att företagets kapital ska kunna växa

Det säger sig själv att man gärna vill ha så hög avkastning som möjligt. Men man ska också tänka på att högre avkastning oftast kommer med högre risk för investerat kapital. Därför måste man göra en bedömning av sitt företags riskprofil. 

Man kan också uppnå högre räntenivåer genom att binda upp sitt kapital över en viss tidsperiod. I sådana fall är det viktigt att se över hur mycket pengar man förväntar sig behöva vid olika tidpunkter och se till att man har nog likvida medel för den löpande verksamheten. 

Om man behöver ta ut pengarna innan investeringshorisonten som man bundit upp sig till är över, så tillkommer oftast en avgift. Denna avgift varierar mellan de olika finansiella instituten. 

Ha också i åtanke att vissa ytterligare avgifter kan tillkomma och därmed äta upp en del av avkastningen som du får på ditt kapital. Det kan röra sig om olika administrationsavgifter eller avgifter för företagspaket. 

Läs igenom villkoren för det företagskonto du ska öppna för att få en överblick.

Är det bättre att investera en del av kapitalet?

Visst kan det vara frestande att binda upp hela sin likvid på ett konto som genererar en hög avkastning. Detta kanske inte passar riskprofilen, och då kan det vara bra att beakta alternativet att investera en del av kapitalet på ett konto som genererar god avkastning och en del på ett konto med lägre ränta men som också har lägre risk. 

Detta gäller också om du är villig att binda upp kapital på ett år eller två men samtidigt vill ha tillgång för den likvida medel för den löpande verksamheten. 

Gör en bedömning över hur kassaflödet i ditt företag kommer att se ut över den närmsta framtiden och dela upp sparat kapital i en del som du kan tänka dig att binda upp och en del som är mer likvid.

Gäller insättningsgarantin?

Insättningsgarantin gäller de flesta etablerade finansiella institut och ger en statlig garanti om 950 tkr i de fall banken skulle gå i konkurs och inte kan upprätthålla sina åtaganden gentemot spararna i banken.

Att spara i ett finansiellt institut med insättningsgaranti kostar dig ingenting vilket gör att jag skulle rekommendera dig att kontrollera att banken du väljer har detta, även om sannolikheten för konkurs är mycket låg. 

Läs mer om vad insättningsgarantin är i frågan om detta nedan.

FAQ - Vanliga frågor om sparkonton för företag

Vid det här laget har du fått en hel del information om marknaden och saker att tänka på. Jakten på företagssparkontot med de bästa villkoren kan leda till en hel del frågetecken. Här kommer svaren på de vanligaste frågorna jag får om ämnet.

Vad är det lägsta insättningsbeloppet?

Om ditt företag har särskilt mycket likvida medel att avsätta så kan det vara en bra idé att kontrollera vad bankens lägsta insättningsbelopp är och att det understiger kapitalet du kan placera. Vanligtvis brukar denna gräns inte vara särskilt hög.

Finns det någon maxgräns på insatt kapital?

Likt regler för minsta insättningsbelopp kan det å andra sidan också finnas regelverk som bestämmer hur mycket som är möjligt att placera. Kontrollera eventuella sådana regler om du har en stor summa pengar som du tänker sätta undan.

Hur fungerar skatten på sparkonton?

Det är endast räntan på ditt skattekonto som är skattefri. För sparformerna som ger avkastning i form av ränta gäller 30% skatt. Denna summa dras automatiskt från din ränta vilket betyder att du inte själv behöver göra något uppgiftslämnande till skatteverket eller någon manuell inbetalning. Det finansiella institutet rapporterar beloppen in till Skatteverket och uppgifterna kommer sedan att synas i din deklaration under inkomst av kapital.

Vad innebär insättningsgarantin?

Den statliga insättningsgarantin ger en ersättning upp till 950 tkr för förlorat kapital om din bank inte kan upprätthålla sina åtaganden mot dig som kund vid händelse av konkurs. Det här beloppet gäller per person och finansiellt institut. Ett belopp om ytterligare maximalt 5 miljoner kronor kan komma dig tillhanda vid så kallade livshändelser. Dessa kan avse insättningar på konto som avser försäljning av privatbostad, skadestånd, försäkringsutbetalning, ersättning av skada, upphörande av anställning, bodelning, pension samt sjukdom, invaliditet eller dödsfall. Dessa regler gäller upp till 12 månader från insättningen och du behöver då själv göra en ansökan om detta hos Riksgälden. Se deras hemsida för ytterligare information.

Ska man välja fast eller rörlig sparränta?

Fast ränta avser fallen när man binder räntan genom att komma överens med banken om en fast räntenivå mot att man avtalar om att binda upp sina pengar över en viss investeringshorisont. Det spelar alltså ingen roll om räntan går upp eller ned under tiden för din placering, räntan förblir densamma. Du bör bara använda likvida medel du kan avvara under den specifika tidshorisonten på ett fasträntekonto. Om du skulle tvingas ta ut pengarna innan periodens slut så får du normalt betala en avgift på detta som dras av ditt kapital direkt. För den mer likvida delen av ditt sparande kan du använda dig av sparkonton med rörlig ränta, vilket generellt erbjuder lägre avkastning men mer flexibilitet.
Avanza logo
5/5
Olika typer av sparkonton

Även om det kan verka vara en enkel sparform så finns det en del skillnader mellan sparkonton. Nedan ger jag lite information om ett par olika typer som kan vara bra att veta.

Olika typer av sparkonton

Rörliga obundna sparkonton

I denna sparform får man avkastning i form av en rörlig ränta som tenderar att följa ränteläget i landet. Om riksbanken skulle sänka räntan, sänks den sannolikt även på detta sparkonto och vice versa. 

Man binder inte upp pengarna över en viss investeringshorisont, utan kan sätta in och ta ut pengar som man vill. Vissa banker har ett begränsat antal fria transaktioner.

Denna kontoform präglas alltså av flexibilitet och passar de som kommer att behöva använda pengarna inom en snar framtid. 

Nackdelen med att fritt disponera över likviderna är att den här typen av konton tenderar att ha relativt låg ränta, vilket naturligtvis betyder lägre avkastning på insatt kapital.

Fasträntekonton

Detta är en typ av sparkonto där kunden vet vad man får för ränta över en viss investeringshorisont. Längden på denna period kan variera mellan 3 månader upp till flera år. 

Utifall man skulle tvingas plocka ut pengarna innan perioden har tagit slut, så kommer normalt en avgift dras från kontot.

Fasträntekonton passar den som kan avvara en del av sina likvider under en viss period, utan att det leder till problem med företagets kassaflöde. 

Fördelen med ett fasträntekonto där man binder upp pengarna under en tid, är att man kan få en bättre avkastning på kapitalet.

Fördelar med sparkonto för företag

Fördelar med sparkonto för företag

En fördel med sparkonto jämfört med att ha pengarna på ett konto där man inte får någon ränta är att man får en bättre avkastning. Sparkonto har även fördelar gentemot att investera i aktiefonder

Man tar lägre risk och kan räkna med att få tillbaka sitt kapital med en viss avkastning, även om den inte är särskilt hög. Relativt räntefonder så har sparkonto fördelen med att de har något lägre risk. Det är dessutom något krångligare att hantera likviditeten om man placerar i räntefonder.

Få ränta på bolagets sparkapital

Även om det idag råder en lågräntemiljö så kan det vara bra att se över alternativ som ger avkastning på sina likvida medel. Det tar inte särskilt lång tid, men genererar sedan avkastning på löpande basis som du annars inte hade fått.

Riskera inte kapitalet som vid en investering

Sparkonto är ingen investering, utan en avsättning av likvida medel som man bedömer snart kommer att behövas. På grund av den låga risken man tar, kan man endast räkna med en måttlig avkastning. 

Därför kan vissa företagare vara intresserade av att investera i aktier för att uppnå en bättre avkastning. Man bör då ha flerårig investeringshorisont på aktie- och fondmarknaden eftersom marknaden gå ner kraftigt periodvis. 

I ett sådant läge kan företagaren få problem med att fullfölja sina åtaganden i bolagets löpande verksamhet.

Man bör alltså som företagare se till att man har en buffer för perioder av låg omsättning eller oväntade händelser som leder till stora kostnader.

För att man ska förlora det insatta kapitalet på sparkontot måste banken gå i konkurs vilket är mycket ovanligt. Som säkerhet för sådana ovanliga situationer finns den statliga insättningsgarantin som gäller för de flesta etablerade finansiella instituten.

Avanza logo
5/5

Nackdelar

Sparkonton har alltså fördelarna att de präglas av låg risk samt erbjuder flexibilitet. Men det finns också nackdelar. Dessa är framförallt knutna till den låga avkastningen som sparformen genererar.

Låg avkastning jämfört med om du investerar kapitalet

Medan sparkonton erbjuder låga räntor, ofta några tiondels procent så har Stockholmsbörsen (SIXRX) i snitt ökat med 8,46% per år mellan 1999-2018. Alternativet att investera pengarna på börsen tenderar att på sikt ge bättre avkastning. 

Det kan verka naturligt eftersom investerare förväntar sig att få betalt för att ta risk, att få en så kallad riskpremie. 

Därför kan det vara en bra idé att investera den delen av sina likvida medel man inte anser sig behöva på flera år.

Räntan har svårt att nå upp till inflationen

Riksbanken har ett inflationsmål om 2% per år medan de flesta alternativ för sparkonton har räntor lägre än så även före skatt. Därmed är det inte omöjligt att kapitalet på dina sparkonton förlorar köpkraft, inflationsjusterat.