Så fungerar brutto och netto (Här är skillnaden)

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Är du osäker på vad skillnaden är mellan brutto och netto? 

Bra!

Begreppet brutto hänvisar till en summa eller annat värde innan avdrag, medan netto hänvisar till en summa eller annat värde efter avdrag.

I denna artikel går vi djupare igenom brutto och netto samt hur bruttoskatt och buttolöneavdrag betyder och mer.

Häng med!

Artikelns innehållsförteckning

Vad är skillnaden mellan brutto och netto?

Begreppet brutto hänvisar till en summa eller annat värde innan avdrag, medan netto hänvisar till en summa eller annat värde efter avdrag. Ofta förknippar med netto och brutto med lön: bruttolönen är då lönesumman utan avdrag som exempelvis skatter, och nettolön är lönesumman efter avdrag. De pengar som den anställde får ut i handen är med andra ord ett nettobelopp. 

Brutto och netto är således två begrepp som är nära sammankopplade. Dock används dessa två begrepp inte endast när det gäller löner, utan de används i många andra sammanhang, till exempel när det gäller vikter eller intäkter.

Vad är brutto?

Brutto innebär helt enkelt före avdrag. När man till exempel talar om bruttopris avser man ett pris innan avdrag har gjorts för exempelvis rabatter och moms. Bruttolön är också ett vanligt begrepp. Bruttolön är kort sagt den summa som en arbetsgivare betalar till sin anställde innan avdrag för till exempel skatter och sociala avgifter har gjorts.

Skatteverket kan man läsa mer om hur man räknar ut brutto och netto på din lön.

Både brutto och netto kommer från latin. Brutto härstammar från ordet brutus, som betyder “tung” eller “klumpig”, som senare i italienskan blev till ordet brutto, med betydelsen “rå” eller “smutsig”. Begreppet netto kommer från det latinska ordet nitidus som betyder “skinande” eller “vacker”. I italienskan innebär ordet netto “ren”. 

Vad är bruttoskatt?

Bruttoskatt är skatt på inkomst innan kostnaderna för att skaffa inkomster har dragits av. Ett exempel på bruttoskatt är socialförsäkringsskatt.

Vad är bruttolöneavdrag?

Ett bruttonlöneavdrag innebär en lägre bruttolön (det vill säga lön innan skatt) i utbyte mot förmåner. En sådan förmån kan till exempel vara privatsjukvård, pension, fler semesterdagar eller en bilförmån. Bruttolöneavdraget medför att arbetsgivarens arbetsgivaravgift och den anställdas skattepliktiga lön minskar. Ett sådant avdrag kan ske fortlöpande eller vid enstaka tillfällen beroende på överenskommelse.

Vad är netto?

Netto är ett begrepp som används för att beskriva en summa, vikt eller ett värde efter avdrag. Ofta förknippar man ordet netto med löner. Man talar ofta om nettolön, vilket innebär lönen en anställd får av sin arbetsgivare efter att skatten och andra avgifter har dragits av lönen. 

Tänk på en nettolön som skattade pengar, helt enkelt. Det är även vanligt att man pratar om netto i ekonomisammanhang. Då åsyftar begreppet netto vanligtvis till exempel intäkter där skatter, avgifter eller inköpskostnader inte ännu har dragits av.

FAQ - Vanliga frågor om brutto och netto

För att göra det enkelt har vi samlar alla vanliga frågor och svar här, så att du enkelt kan få reda på svaren till dina frågor. Läs vidare nedan för att lära dig allt om vad begreppen brutto och netto betyder.

Vad är brutto?

Brutto innebär helt enkelt en summa, vikt eller annat värde före avdrag. Bruttolön är ett exempel på ett belopp innan till exempel skatter eller sociala avgifter har dragits av.

Vad är netto?

Netto är ett begrepp som används för att beskriva en summa, vikt eller ett värde efter avdrag.

Vad är bruttoskatt?

Bruttoskatt är skatt på inkomst innan kostnaderna för att skaffa inkomster har dragits av. Ett exempel på bruttoskatt är socialförsäkringsskatt.

Hur räknar man ut netto?

Att räkna ut netto är enkelt. Man drar bara av alla avgifter och skatter från en summa. Det som återstår är nettosumman.

Vad är bruttolöneavdrag?

Ett bruttonlöneavdrag innebär en lägre bruttolön (det vill säga lön innan skatt) i utbyte mot förmåner. En sådan förmån kan till exempel vara privat sjukvård. Bruttolöneavdraget medför att arbetsgivarens betalar en lägre arbetsgivaravgift och att den anställdas skattepliktiga lön minskar.
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.