64 månadsutdelare i USA, Kanada och Sverige – bolag med utdelning varje månad [YEAR]

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Månadsutdelare 2022

Är du intresserad av att bygga en utdelningsportfölj?

Perfekt!

Genom att skapa en utdelningsportfölj kan du bygga en extra inkomst vid sidan om din vanliga lön.

Vi kommer i denna artikeln gå igenom följande:

  • Är utdelningsaktier en bra investering?
  • Är det bra att endast ha månadsutdelare i ens aktieportfölj?
  • Vad är en preferensaktie?
  • Svenska månadsutdelare
  • Amerikanska månadsutdelare
  • Kanadensiska månadsutdelare

Let’s go!

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

Innehållsförteckning

Är utdelningsaktier en bra investering?

Utdelningsaktier är i de allra flesta fall en bra tillgång att ha i din portfölj, förutsatt att aktierna är högkvalitativa och inte enbart köpts på grund av utdelningen. 

Utdelning kan ha stor påverkan på din portföljs utveckling över tid. Utdelningsaktier kan hjälpa till att generera inkomster kontinuerligt, och pengarna kan också återinvesteras för att öka din totala investeringsavkastning. Överväg att äga utdelningsaktier genom en aktiefond, eller ETF som innehåller utdelningsaktier, som en del av din långsiktiga investeringsplan.

För dig som är intresserad av att investera i utdelningsaktier finns det i allmänhet två faktorer att överväga när du väljer aktier. Det första är den aktuella utdelningen, dvs direktavkastningen (de senaste tre åren), och det andra är utdelningen över tid (historiskt). 

Direktavkastning: Direktavkastning är kapitalandelen som berättar hur mycket den nuvarande utbetalningen till aktieägaren är. Det kan vara lockande att köpa aktier med hög direktavkastning, men det finns flera saker att ha i åtanke här. Läs vår artikel där vi listar utdelningsaktier med högst avkastning 2023. Aktien kan vara undervärderad, eller så kan företaget stå inför affärsutmaningar som har sänkt deras aktiekurs, vilket har drivit upp utdelningsavkastningen högre. Om detta är fallet kan utdelningen komma att sänkas, eller till och med elimineras för att lösa företagets ekonomiska svårigheter.

Utdelningstillväxt: Den historiska utdelningen berättar vilka aktier som konsekvent ökat sina utdelningar över tid. Dessa utdelningsaktier har vanligtvis en lägre avkastning än aktier med hög utdelning, men de har vanligtvis sunda underliggande verksamheter med historiskt ökande vinster.

Är det bra att endast ha månadsutdelare i ens aktieportfölj?

Att endast äga månadsutdelare ger inte en komplett, diversifierad portfölj. Överväg istället att köpa aktier med olika utdelningsdatum, för att jämna ut inkomstströmmar.

Utdelningsaktier gör i allmänhet utbetalningar kvartalsvis, halvårsvis eller en gång per år. Detta gör inkomstströmmen till din portfölj ojämn, och om du har behov av månatliga utdelningar kan det vara en bra idé att investera i några utdelningsaktier som ger utdelning en gång i månaden, precis som lönen eller pensionen. 

Månatliga utdelningsaktier kan hjälpa till att jämna ut inkomstströmmar och bättre anpassa dina inflöden till dina utgifter. Månatliga utdelningsaktier är ganska ovanligt, men om du investerar i utländska aktier kan du enkelt hitta bra alternativ. Främst i USA finns det många bolag som delar ut månadsvis, bland utdelningsaristokrater och ETFer inom fastighetsbranschen. Dessa sektorer tenderar att vara mer inkomstfokuserade, snarare än tillväxtfokuserade.

Men genom att bara investera i aktier med månadsutdelningar får du inte en speciellt diversifierad portfölj. Du vill med andra ord inte överbelasta din portfölj med månatliga utdelningsaktier, även om de lägger till viss inkomststabilitet.

Ett annat alternativ som kan jämna ut din utdelningsström, är att investera i aktier som delar ut kvartals- eller halvårsvis med olika utbetalningsdatum. På så sätt kan utbetalningarna komma att överlappa varandra, och du får inte allt på en och samma gång. Tänk dock på att inte köpa aktier endast baserat på utbetalningsdatum!

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är en typ av aktie som har en fast utdelningssats. Preferensaktier har företrädesrätt över vanliga stamaktier i vinstdelning och anspråk på företagets tillgångar. Preferensaktien rangordnas efter skulder och före utdelningar när det gäller prioriteringen av kapitalåterbetalning.

Preferensaktier är en långsiktig finansieringskälla för företag. Lagen behandlar dem som aktier, men de har inslag av både aktieandelar och obligationer. Av denna anledning kallas de också för ”hybridaktier” eller föredragna aktier. Det finns olika typer av preferensaktier som används som finansieringskälla.

Preferensaktier har fast utdelning, men företagets skyldighet att betala utdelning är inte lika stor som den den skyldighet ett företag har att betala av sina skulder, t.ex. obligationer. Utebliven utdelning skulle inte innebära konkurs (även om det skulle tyda på stora ekonomiska svårigheter).

Men som ordet preferens antyder får dessa typer av aktier företräde framför vanliga aktieandelar (stamaktier) för att ta del av inkomster och fordringar av företagets tillgångar. Utdelning till preferensaktier måste betalas före utdelning till vanliga aktier. 

Preferensaktieägare tilldelas vanligtvis ingen rösträtt. De liknar på så sätt skuldebrev, och har inget att säga till om i ledningen av företaget. Precis som skulder har även dessa aktier en fast förfallodag. Preferenskapitalet kommer att behöva återbetalas till preferensaktieägarna vid förfallodagen. Ett särskilt aktieslag, det vill säga icke-inlösningsbara preferensaktier, är undantaget från detta. Dessa har ingen fast löptid.

Svenska månadsutdelare

Dessa är svenska utdelningsaktier som ger utdelning månadsvis.

Bolag

Direktavkastning

Avkastning senaste 3 åren (%)

Förkortning

Cibus

3,07%

+103,17%

CIBUS

Amerikanska månadsutdelare

Amerikanska månadsutdelare är vanligare, främst som REITs och andra fastighetstillgångar. Direktavkastningen är ofta högre, men aktiekursen kan också vara mer volatil. Nedan är de bästa amerikanska utdelningsaktierna som ger utdelning månadsvis.

 BolagDirektavkastningAvkastning senaste 3 åren (%)
1AGNC Investment Corp11,48%−31,32%
2Agree Realty Corp3,85%0,0239
3Apple Hospitality REIT Inc0,76%0,0729
4ARMOUR Residential REIT Inc14,78%−59,61%
5ARMOUR Residential REIT Inc Pref C7,36%(inte funnits i 3 år)
6Broadmark Realty Capital Inc9,96%(inte funnits i 3 år)
7Logan Ridge Finance Corp0,00%(inte funnits i 3 år)
8Chatham Lodging Trust0,00%−30,08%
9Brightspire Capital Inc7,37%(inte funnits i 3 år)
10Cross Timbers Royalty Trust6,92%57,52%
11Dynex Capital Inc9,59%−4,88%
12Ellington Financial Inc11,38%129,77% (Sedan börsnotering)
13Enerplus Corp0,90%169,69%
14EPR Properties0,00%−37,05%
15Gladstone Capital Corp6,87%21,48%
16Gladstone Commercial Corp7,37%−4,20%
17Gladstone Investment Corp5,85%32,05%
18Global X SuperDividend ETF  
19Great Elm Capital Corp11,94%−75,88%
20Main Street Capital Corp5,25%−7,66%
21Orchid Island Capital Inc22,22%−49,60%
22Oxford Square Capital Corp10,22%−36,11%
23Pembina Pipeline Corp4,81%14,55%
24PennantPark Floating Rate Capital Ltd9,44%1,28%
25Permian Basin Royalty Trust1,62%234,77%
26Permianville Royalty Trust0,00%87,45%
27PermRock Royalty Trust7,79%19,35%
28PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 19,29%
29Prospect Capital Corp9,28%20,06%
30Realty Income Corp4,24%−7,20%
31Sabine Royalty Trust7,20%79,12%
32San Juan Basin Royalty Trust7,50%242,60%
33Shaw Communications Inc3,29%36,97%
34STAG Industrial Inc4,31%8,46%

Kanadensiska månadsutdelare

Här följer de bästa kanadensiska månadsutdelarna, dvs aktier som betalar utdelning varje månad.

 BolagDirektavkastningAvkastning senaste 3 åren (%)
1A & W Revenue Royalties Income Fund4,36%−7,31%
2Allied Properties Real Estate Investment Trust4,47%−21,78%
3AltaGas Ltd3,95%53,44%
4American Hotel Income Properties REIT LP0,00%−43,83%
5Artis Real Estate Investment Trust4,60%9,97%
6Automotive Properties Real Estate Investment Trust5,69%29,77%
7Boston Pizza Royalties Income Fund5,78%−7,57%
8Bridgemarq Real Estate Services Inc9,20%−6,52%
9BTB Real Estate Investment Trust7,48%−14,74%
10Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust2,89%−0,99%
11Canoe EIT Income Fund8,49%27,19%
12Chemtrade Logistics Income Fund7,06%−7,77%
13Choice Properties Real Estate Investment Trust4,94%9,26%
14Chorus Aviation Inc0,00%−48,01%
15Cardinal Energy Ltd0,00%269,55%
16Chartwell Retirement Residences5,00%−19,56%
17Crombie Real Estate Investment Trust5,18%12,71%
18CT Real Estate Investment Trust4,80%21,54%
19Decisive Dividend Corp6,82%19,23%
20Diversified Royalty Corp7,55%−9,52%
21Dividend 15 Split Corp14,42%−5,36%
22Dream Impact Trust6,96%6,99% (Sedan börsnotering)
23Dream Industrial Real Estate Investment Trust5,04%16,34%
24Exchange Income Corp4,88%27,94%
25Firm Capital Property Trust7,28%−3,78% (Sedan börsnotering)
26Freehold Royalties Ltd4,42%97,44%
27Granite Real Estate Investment Trust3,19%45,47%
28H&R Real Estate Investment Trust4,27%−38,62%
29Inovalis Real Estate Investment Trust10,51%−21,90%

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.