56 månadsutdelare i USA, Kanada och Sverige – bolag med utdelning varje månad [YEAR]

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Är du intresserad av att bygga en utdelningsportfölj?

Perfekt!

Genom att skapa en utdelningsportfölj kan du bygga en extra inkomst vid sidan om din vanliga lön.

Vi kommer i denna artikeln gå igenom följande:

 • Är utdelningsaktier en bra investering?
 • Är det bra att endast ha månadsutdelare i ens aktieportfölj?
 • Vad är en preferensaktie?
 • Svenska månadsutdelare
 • Amerikanska månadsutdelare
 • Kanadensiska månadsutdelare

Let’s go!

Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0

Avanza bank är Sveriges största och ledande nätmäklare för den som vill spara och investera långsiktigt. Vi på Aktieskolan har själva använt Avanza i många år och anser att de är den bästa aktiemäklaren i Sverige.

På Avanza.se erbjuds du att spara i flera olika kontotyper och kan välja mellan många olika investeringsprodukter. Exempel på dessa är: aktier, fonder, certifkat, ränteprodukter, warranter och optioner.

Du kan även pensionsspara, ansöka om bolån och flytta tjänstepensionen till Avanza bank.

Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se

Är utdelningsaktier en bra investering?

Utdelningsaktier är i de allra flesta fall en bra tillgång att ha i din portfölj, förutsatt att aktierna är högkvalitativa och inte enbart köpts på grund av utdelningen. 

Utdelning kan ha stor påverkan på din portföljs utveckling över tid. Utdelningsaktier kan hjälpa till att generera inkomster kontinuerligt, och pengarna kan också återinvesteras för att öka din totala investeringsavkastning. Överväg att äga utdelningsaktier genom en aktiefond, eller ETF som innehåller utdelningsaktier, som en del av din långsiktiga investeringsplan.

För dig som är intresserad av att investera i utdelningsaktier finns det i allmänhet två faktorer att överväga när du väljer aktier. Det första är den aktuella utdelningen, dvs direktavkastningen (de senaste tre åren), och det andra är utdelningen över tid (historiskt). 

Direktavkastning: Direktavkastning är kapitalandelen som berättar hur mycket den nuvarande utbetalningen till aktieägaren är. Det kan vara lockande att köpa aktier med hög direktavkastning, men det finns flera saker att ha i åtanke här. Läs vår artikel där vi listar utdelningsaktier med högst avkastning 2024. Aktien kan vara undervärderad, eller så kan företaget stå inför affärsutmaningar som har sänkt deras aktiekurs, vilket har drivit upp utdelningsavkastningen högre. Om detta är fallet kan utdelningen komma att sänkas, eller till och med elimineras för att lösa företagets ekonomiska svårigheter.

Utdelningstillväxt: Den historiska utdelningen berättar vilka aktier som konsekvent ökat sina utdelningar över tid. Dessa utdelningsaktier har vanligtvis en lägre avkastning än aktier med hög utdelning, men de har vanligtvis sunda underliggande verksamheter med historiskt ökande vinster.

Bör man endast ha månadsutdelare i sin aktieportfölj

Är det bra att endast ha månadsutdelare i ens aktieportfölj?

Att diversifiera din investeringsportfölj är nyckeln till ekonomisk stabilitet. Även om månadsutdelande aktier erbjuder en regelbunden inkomst, liknande en månadslön eller pension, bör de inte vara ditt enda fokus. Dessa aktier, som ofta finns i USA inom sektorer som fastigheter och utdelningsaristokrater, erbjuder inkomststabilitet men kan begränsa din portföljs mångfald.

Istället för att enbart investera i månadsutdelare, överväg att inkludera aktier med olika utdelningsfrekvenser, såsom kvartalsvis eller halvårsvis. Detta strategiska tillvägagångssätt leder till en mer balanserad portfölj och kan skapa en mer jämn inkomstström genom att utbetalningarna överlappar varandra.

Kom ihåg, att investera bör inte enbart baseras på utdelningsfrekvensen. En väl genomtänkt strategi som tar hänsyn till olika utdelningsdatumer och -frekvenser kan vara avgörande för en sund ekonomisk framtid.”

Kortfattat

 • Månadsutdelande aktier erbjuder regelbunden inkomst men kan begränsa portföljens diversitet.
 • Att investera i aktier med varierande utdelningsdatum, såsom kvartals- och halvårsutdelningar, bidrar till en mer balanserad inkomstström.
 • En diversifierad portfölj som inte enbart fokuserar på utdelningsfrekvens ger bättre långsiktig ekonomisk stabilitet.

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktier är en aktietyp som ger innehavaren rätt till en fast utdelningssats och företrädesrätt vid vinstdelning och anspråk på företagets tillgångar, framför vanliga stamaktier. De ses som ett finansiellt instrument som balanserar mellan aktieandelar och obligationer på grund av sina unika egenskaper och kallas därför ibland för ”hybridaktier”.

Preferensaktier, som betraktas som en långsiktig finansieringskälla för företag, har fast utdelning, men deras utbetalningsskyldighet är inte lika strikt som för skulder som obligationer. Det innebär att utebliven utdelning inte nödvändigtvis leder till konkurs, men kan indikera ekonomiska problem inom företaget. Dessa aktier har företräde framför stamaktier när det gäller utdelning och i fördelningen av tillgångar vid en likvidation.

Ägare av preferensaktier har vanligtvis ingen rösträtt, vilket gör dem liknande skuldebrev. De deltar inte i företagsledningen. Många preferensaktier har en fast förfallodag då kapitalet återbetalas till aktieägarna. Det finns dock undantag, såsom icke-inlösningsbara preferensaktier, som inte har någon bestämd löptid.

Preferensaktier erbjuder en unik kombination av stabilitet och potentiell inkomst för investerare, med särskilda förmåner och begränsningar jämfört med stamaktier.

Svenska månadsutdelare

Dessa är svenska utdelningsaktier som ger utdelning månadsvis.

Bolag

Direktavkastning

Avkastning senaste 3 åren (%)

Förkortning

Cibus

8,62%

-28,49%

CIBUS

Amerikanska månadsutdelare

Amerikanska månadsutdelare är vanligare, främst som REITs och andra fastighetstillgångar. Direktavkastningen är ofta högre, men aktiekursen kan också vara mer volatil. Nedan är de bästa amerikanska utdelningsaktierna som ger utdelning månadsvis.

 BolagDirektavkastningAvkastning senaste 3 åren (%)
1AGNC Investment Corp14,77%−39,59%
2Agree Realty Corp3,83%−6,75%
3Apple Hospitality REIT Inc5,87%23,94%
4ARMOUR Residential REIT Inc24,42%−65,68%
5ARMOUR Residential REIT Inc Pref C8,33%−14,91%
6Logan Ridge Finance Corp0,00%-14,23% (Sedan start)
7Chatham Lodging Trust0,00%−7,16%
8Brightspire Capital Inc10,84%-22,15% (Sedan start)
9Dynex Capital Inc12,42%−31,78%
10Ellington Financial Inc12,78%−18,08%
11Enerplus Corp1,63%319,94%
12EPR Properties7,34%20,62%
13Gladstone Capital Corp8,94%17,67%
14Gladstone Commercial Corp8,98%−27,22%
15Gladstone Investment Corp6,63%33,98%
16Great Elm Capital Corp12,87%−44,03%
17Main Street Capital Corp5,27%37,26%
18Orchid Island Capital Inc20,73%−68,38%
19Oxford Square Capital Corp13,77%−13,84%
20Pembina Pipeline Corp5,77%22,40%
21PennantPark Floating Rate Capital Ltd10,31%5,56%
22Permianville Royalty Trust20,52%48,15%
23PermRock Royalty Trust10,25%48,25%
24Prospect Capital Corp11,63%−0,32%
25Realty Income Corp5,48%−6,47%
26San Juan Basin Royalty Trust20,53%32,17%
27STAG Industrial Inc3,86%22,89%

Kanadensiska månadsutdelare

Här följer de bästa kanadensiska månadsutdelarna, dvs aktier som betalar utdelning varje månad.

1A & W Revenue Royalties Income Fund5,92%2,48%
2Allied Properties Real Estate Investment Trust8,81%−46,07%
3AltaGas Ltd4,04%43,20%
4Artis Real Estate Investment Trust8,77%−35,88%
5Automotive Properties Real Estate Investment Trust7,43%−0,37%
6Boston Pizza Royalties Income Fund8,20%46,33%
7Bridgemarq Real Estate Services Inc10,03%−6,67%
8BTB Real Estate Investment Trust9,58%−16,53%
9Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust3,03%−6,54%
10Canoe EIT Income Fund9,32%26,54%
11Chemtrade Logistics Income Fund6,66%24,73%
12Choice Properties Real Estate Investment Trust5,20%11,87%
13Chorus Aviation Inc0,00%−28,78%
14Cardinal Energy Ltd11,41%551,55%
15Chartwell Retirement Residences3,26%3,37%
16Crombie Real Estate Investment Trust6,41%−4,36%
17CT Real Estate Investment Trust5,99%−5,61%
18Decisive Dividend Corp4,81%316,30%
19Diversified Royalty Corp8,71%10,36%
20Dividend 15 Split Corp22,26%−26,58%
21Dream Impact Trust9,62%−71,77%
22Dream Industrial Real Estate Investment Trust5,06%6,88%
23Exchange Income Corp5,55%21,12%
24Firm Capital Property Trust10,42%−32,57% (Sedan börsnotering)
25Freehold Royalties Ltd7,75%146,75%
26Granite Real Estate Investment Trust3,81%−1,78%
27H&R Real Estate Investment Trust6,00%−20,64%
28Inovalis Real Estate Investment Trust26,79%−83,94%
Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0

Avanza bank är Sveriges största och ledande nätmäklare för den som vill spara och investera långsiktigt. Vi på Aktieskolan har själva använt Avanza i många år och anser att de är den bästa aktiemäklaren i Sverige.

På Avanza.se erbjuds du att spara i flera olika kontotyper och kan välja mellan många olika investeringsprodukter. Exempel på dessa är: aktier, fonder, certifkat, ränteprodukter, warranter och optioner.

Du kan även pensionsspara, ansöka om bolån och flytta tjänstepensionen till Avanza bank.

Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.