Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Lysa eller Opti? – Här är bästa valet enligt oss! [Jämförelse]

Väljer du mellan Opti eller Lysa?

Båda fondrobotarna är bland de ledande robotrådgivarna på den svenska marknaden. De har många likheter men också skillnader. 

Viktiga faktorer för båda dessa fondrobotar är att de försöker erbjuda ett effektivt sparande med låga kostnader och hög riskjusterad avkastning.

I den här artikeln berättar vi varför vi tycker att Lysa är det bästa alternativet.

Let’s go!

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING & RESULTAT

Vilken fondrobot är bäst - Lysa eller Opti?

I den här artikeln har vi jämfört bland annat avgifter, omdömen och vilken sorts värdepapper som båda fondrobotarna investerar i. 

Efter att ha jämfört Lysa och Opti så har vi kommit fram till att vi gillar Lysa bäst och vi har också valt att investera 10.000 kr genom deras tjänst.

Lysa fondrobot
Trustpilot logo

För att förtydliga så gillar vi båda fondrobotarna och tycker att båda bolagen erbjuder bra tjänster till oss sparare. 

Kort presentation av Lysa och Opti

Här nedanför har vi skrivit ihop korta presentationer om båda fondrobotarna. Vill du läsa mer om båda aktörerna så rekommenderar jag vårt löpande omdöme om Lysas fondrobot och vårt omdöme om Opti.

Lysa fondrobot
Omdöme hämtat från Trustpilot:
4.9/5

4,9 av 5 | Trustpilot

Kort presentation av Lysa

Lysa grundades med visionen att skapa en ett bättre sparande för alla. Tidigare har det varit svårt för de flesta att spara på ett bra sätt. 

Många har varit låsta till sin bank och de produkter den erbjudit. Det har inneburit höga kostnader och kanske inte de bästa fonderna. 

Namnet Lysa kommer från målsättningen att lysa upp finansbranschen. Att spara på ett bra sätt är inte komplicerat. Med moderna produkter och teknik går det att skapa ett professionellt sparande till låga kostnader.

Jag kontaktade Patrik Adamson (VD på Lysa) och ställde frågan: Vad skiljer Lysa mot Opti till er fördel? Här är Patriks svar:

Vi pratar inte om vad andra enskilda aktörer gör utan fokuserar på vår egen verksamhet och det värde vi kan skapa för kunden. Jag är övertygad om att den som levererar mest kundnytta också är den som kommer få mest förtroende från kunderna. Det innebär bl.a. om att vara enklast, ha de lägsta avgifterna samt den bästa kundsupporten.

Generellt kan sägas att finansbranschen är väldigt duktig på att hitta på problem och komplexa produkter. Detta för att göra konsumenten så pass osäker att man är beredd att betala höga avgifter för deras "expertis". Som konsument tycker jag att man ska dra öronen åt sig när någon i branschen lovar guld, gröna skogar och ”högre avkastning" då den enkla sanningen är att ingen kan se in i framtiden. Vi tänker helt tvärtom och vill göra det lätt att spara rätt.

Baserat på forskning hjälper vi våra kunder investera i vad vi tycker är världens bästa indexprodukter, och står fast vid det vi alltid säger: Smart sparande är inte spännande. Lysa växer otroligt snabbt och 10 % av svenska hushålls nettosparande görs nu med Lysa. Det förtroendet är vi väldigt glada och stolta över. Vi förvaltar nu mer än 6 miljarder kronor för 50 000 betalande kunder.

Patrik Adamson, VD på Lysa
Patrik Adamson Lysa
Opti fondrobot
Omdöme hämtat från App Store:
4.5/5

4,5 av 5 | App Store

Kort presentation av Opti

Opti grundades av svenska entreprenörer i teknik och finanssektorn. Optis bakgrund liknar Lysas. Grundarna av Opti såg att många sparare betalade höga avgifter för ett sparande som inte var det bästa. 

Genom att kombinera sina erfarenheter från finans- och techbranschen vill grundarna till Opti skap en modern sparprodukt. Att automatisera förvaltningen i en fondrobot ger flera fördelar. 

Det går att förvalta sparpengar enligt en professionellt framtagen strategi, automatiskt och till låga kostnader.

Jag kontaktade Jonas Hombert (VD på Opti) och ställde frågan: Vad skiljer Opti mot Lysa till er fördel? Här är Jonas svar:

Opti har som enda mål att erbjuda de bästa portföljerna till alla, genom en vacker och enkel app.

Vad är då en bra portfölj? Den ska – enligt forskningen – investera så brett som möjligt. Den ska innehålla så många olika typer av tillgångar som möjligt, från alla hörn av världen. Varför? För ingen vet vad som sker i framtiden, och ju bredare man investerat desto mer säker är man att vara med på tåget. Eller som man på finansspråk skulle säga, "det brukar höja avkastningen man får, för risken man tar".

Och här sticker Opti ut, genom att investera bredare än någon annan tjänst vi sett i Sverige.

Konkret innehåller Opti-portföljerna tillgångar som helt saknas i andra tjänster, som Lysa: Hos Opti blir man också ägare av guld, silver och 13 stycken råvaror till. Man får tusentals högavkastande obligationer från hela världen. Man får globala realränteobligationer, inte bara svenska. Dessutom valutasäkrar vi alla ränteinvesteringar, vilket är viktigt men som många sparar in på.

Hos Opti får man, helt enkelt, en mycket bredare portfölj än hos någon annan tjänst. Priset för det blir ungefär som en kaffe i månaden – 35 kr inklusive allt, om du som exempel investerar 50 000 kr. Och om man tycker det är för dyrt så ska man nog helt titta bort från fondrobotar och bara välja en global aktiefond istället.

Om man däremot vill ha den bredaste portföljen – då ska man välja Opti. Vi hjälper idag tiotusentals kunder, och de flesta väljer oss just för portföljerna och för enkelheten. Hoppas vi kan få hjälpa dig med!

Jonas Hombert, VD på Opti
Jonas Hombert Opti

HÅLL KOLL PÅ KOSTNADERNA

Avgifter till fondroboten

Lysa och Opti tar ut avgifter på liknande sätt. Dels tar de ut en avgift till fondroboten. Utöver det betalar kunden avgift till de fonder som Lysa och Opti investerar spararnas pengar i. Både Lysa och Opti är tydliga med de avgifter kunder får betala för att spara hos dem. 

Avgiften till Lysa är vanligtvis 0,24% men kan sänkas till 0,15% för de som investerar ett större kapital. Motsvarande avgift till Opti är 0,50%

Till det kommer avgiften för fonderna fondroboten sparar i. Fondroboten placerar i olika fonder beroende på vilken sparhorisont och risknivå du vill ha. Det går därför inte att säga exakt vilken avgift du får betala för fonderna. 

Avgifterna till fonderna Lysa investerar i är 0,117 – 0,127% Avgifterna för fonderna Opti investerar i ligger mellan 0,22-0,28%.

 Avgift till fondrobotFondavgifterTotal avgift
Lysa0,15-0,24%0,117 – 0,127%max 0,397%
Opti0,50%0,22-0,28%max 0,900%

Total avgift

Lysa anger på sin hemsida att den totala avgiften till dem aldrig blir högre än 0,397% Det avser en portfölj med 100% exponering mot aktier. 

I den siffran ingår avgiften till Lysa, fondavgiften och en liten transaktionsavgift. Transaktionsavgiften är till för att täcka kostnaden för köp och sälj av fonder. 

Opti anger på sin hemsida att den totala kostnaden för att spara hos dem är max 0,9%.

Ger Lysa eller Opti högst riskjusterad avkastning?

Grunden hos både Lysa och Opti är att du skall få bästa möjliga avkastning i förhållande till risken du tar. Det är omöjligt att få någon avkastning utan att ta risk. Sämst avkastning får du från räntesparande. Men det är också en tryggare investering än ex aktier. 

Bäst möjlighet till bra avkastning får du från aktier. Att investera i aktier innebär också större risk. För att minska din risk investerar en fondrobot i olika produkter. Det gör att du sprider ut dina risker på ett bra sätt. Även om du väljer en portfölj med 100% aktier i någon av fondrobotarna kommer de sprida dina risker. Då investerar fondroboten i fonder med olika inriktningar. Det kan vara tillväxtbolag i Europa, småbolag i USA eller aktier på den svenska börsen. 

När du blir kund hos Lysa elle Opti får du svara på olika frågor om din ekonomi och syn på sparande. Det är för att fondroboten skall veta vilken risknivå som passar dig bäst. Fondorboten investerar dina pengar efter den risknivå du fått förslag på. Målsättningen för både Lysa och Opti är att du skall få bästa möjliga avkastning efter den risk du valt. 

Lysa eller Opti publicerar inte några siffror för deras respektive riskjusterade avkastning. Men att spara genom en fondrobot är ett bra sätt att investera med bra riskspridning.

Har Opti eller Lysa bäst historisk avkastning?

Fondrobotar är ett ganska nytt fenomen. Både Lysa och Opti är relativt nystartade. För att se hur deras modell har avkastat historiskt har båda simulerat det. Båda redovisar den simuleringen på sina respektive hemsidor. 

Det är självklart intressant att se hur den historiska avkastningen sett ut innan du investerar i en fondrobot. Det är extra intressant att se hur de utvecklats under mer turbulenta perioder. Tänk på att både Lysa och Opti har portföljer med olika risknivåer. 

Det kan vara bra att jämföra hur portföljer med olika fördelningar av aktier och räntor utvecklats jämfört med motsvarande portfölj hos en annan fondrobot. Historiskt sett har Lysa och Opti haft relativt lika avkastning.

Börja spara i aktier

VÄRDEPAPPER I PORTFÖLJERNA

Vad investerar Lysa och Opti i för värdepapper?

Som namnet antyder investerar fondrobotar i fonder. Det finns många olika typer av fonder. Vanliga fonder kan bestå av indexfonder eller olika former av aktivt förvaltade fonder. Det finns också en fondtyp som heter ETF. Det är fonder som handlas på börsen precis som en aktie. ETFer följer oftast något form av index. De har i regel också låga avgifter. 

Lysa investerar i fonder och ETFer med låga avgifter. De föredrar att investera i olika indexfonder. Att investera med låga avgifter är en viktig del av Lysas strategi. Lysa investerar i fonder som är exponerade mot räntor eller aktier. Inom båda områdena finns det en mängd olika underkategorier. 

Opti marknadsför sig som den fondrobot som diversifierar sina investeringar mest. De investerar i fonder som är exponerade mot många olika delar av aktie-, ränte- och råvarumarknaden.

Omfördelar och viktar fondrobotarna om sina portföljer?

När du blir kund hos Lysa, Opti eller någon annan fondrobot får du svara på frågor. Det är frågor om din ekonomi och din syn på sparande och risk. Frågorna är till för att fondroboten skall kunna ge dig ett placeringsförslag som passar dig. 

Eftersom olika tillgångar utvecklas olika kommer din portfölj efter ett tag se ut på ett annat sätt än det ursprungliga placeringsförslaget. 

Både Lysa och Opti viktar automatiskt om din portfölj regelbundet. Syftet med det är att du alltid skall ha den risknivå som motsvarar det ursprungliga placeringförslaget. Enligt Lysas strategi får du bättre avkastning till mindre risk på det sätt som Lysa viktar om kundernas portföljer.

VAD TYCKER KUNDERNA?

Vem har bäst omdöme - Lysa eller Opti?

En viktig del i att utvärdera en ny produkt eller tjänst är att se vad andra konsumenter tycker. Lysa och Opti får genomgående höga betyg av deras kunder. Båda betygen baseras på många kundrecensioner.

  • Lysa har omdömet 4,9 av 5 stjärnor på Trustpilot. 
  • Opti har omdömet 4,5 av 5 på App Store. 

Lysa har bästa omdömet från tidigare kunder

Lysa får ett bättre omdöme av sina kunder än Opti. Återkommande omdömen från kunder om Lysa är “enkelt”, “smidigt” och “billigt”. Det är det bästa betyg en fondrobot kan få. Lysa vill erbjuda ett bra sparande som är enkelt och billigt för kunden. 

Börja spara i aktier

KOM IGÅNG

Så kommer du igång idag

Både Lysa och Opti är kundvänliga företag. Det skall vara enkelt att spara hos dem. Det är också mycket lätt att komma igång med sitt sparande hos både Lysa och Opti. 

Vill du bli börja spara hos Lysa gör du det via deras hemsida. Du får först svara på några frågor om din ekonomi och syn på sparande. Det är för att Lysa skall kunna ge dig ett placeringsförslag med en risknivå som passar dig. 

Du väljer själv om du vill starta med ett engångsbelopp eller starta upp ett månadssparande.

Läs mer om olika fondrobotar på den svenska marknaden.

Opti kräver att du laddar ner deras app

För att bli kund hos Opti måste du ladda ned deras app. Den finns för iOS och Android. I appen får du precis som hos Lysa svara på frågor om din ekonomi och sparande. Utifrån det tar Opti fram ett placeringsförslag som passar dig.

Svara ordentigt på frågorna

De frågor som en fondrobot ställer till dig när du öppnar ett konto hos dem är mycket viktiga. Det avgör hur ditt sparande hos dem kommer att bli. Ta dig tid att svara på frågorna på ett så bra sätt som möjligt. Fundera igenom syftet med ditt sparande. Du kanske skall öppna olika konton med olika mål? 

Frågorna om risk är extra viktiga. De flesta tänker kanske att de inte vill riskera sina sparpengar. Men tar du ingen risk får du heller ingen avkastning. Tar du lite större risk kommer det vara mest aktier i ditt sparande. 

På lång sikt skall du spara med högre risk, på kortare sikt med mindre eller liten risk. Men du skall aldrig ta högre risk än vad du känner dig trygg med.

Risker att vara medveten om

Vill du placera dina pengar så att du får avkastning måste du våga ta risk. Minst risk får du på bankkonto med statlig insättningsgaranti, men då får du heller ingen avkastning. 

Historiskt sett har aktier gett bäst avkastning. En stor nackdel med börsen är att den rör sig mycket. Ibland kan det vara stora och snabba börsnedgångar. 

Historiskt har börsen alltid återhämtat sig och fortsatt växa. Men det är mentalt jobbigt att äga aktier när börsen går ned mycket.

Sänk risken

Det finns olika sätt att minimera risken med sparande. Genom att vara långsiktig i ditt sparande får du del av börsens långsiktiga tillväxt. Som långsiktig sparare skall du också spara regelbundet. 

Starta upp ett automatiskt månadssparande som för över pengar till en fondrobot eller något annat sparande direkt du får lön. Då kommer du ibland att köpa billigt och ibland dyrt. På sikt kommer det med all säkerhet bli en bra avkastning för dig. 

Att ha ett automatiskt månadssparande är också ett bra sätt att se till att ditt sparande verkligen blir av.

...genom att sprida risken!

Det är också viktigt att du sprider dina risker. Köper du aktier i bara ett företag kan du ha otur att det går dåligt. Köper du aktier i flera olika företag i olika branscher och på olika marknader har du spritt dina risker. Ett bolag kanske går dåligt men de flesta går bra och något bättre än du tänkt dig. Genom att investera i flera olika aktier har du minskat dina risker. 

En av de stora fördelarna med fondrobotar är att de sprider dina risker på ett mycket bra sätt. Det går även att spara själv med bra riskspridning. Men en fondrobot sprider dina risker på många olika produkter och enligt en professionell strategi. En fondrobot gör det också till en låg kostnad. 

Genom att långsiktigt månadsspara i en fondrobot har du ett bra sparande där du begränsat dina risker på bästa möjliga sätt.

0/5 (0 Reviews)