Kapitalförsäkring – här är allt du behöver veta 2024 [GUIDE]

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vill du öppna en kapitalförsäkring? Eller vill du lära dig mer om kontotypen för att se om det är rätt för dig och din situation? Då har du hittat rätt!

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta och hjälper dig att öppna en kapitalförsäkring. Missa inte vår jämförelse mellan ISK eller KF.

Kapitalförsäkring

FRÅGOR & SVAR

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett försäkringsbaserat sparande där man kan investera i t.ex. aktier eller fonder. Skatten sköts av försäkringsbolaget, vilket förenklar för spararen. Försäkringen kan ge utbetalning som en klumpsumma eller som pension.

Förmånligt och enkelt för dig som sparare

Kapitalförsäkring är ett begrepp som inte alls är lika enhetligt som exempelvis ISK. Det skiljer mycket mellan olika kapitalförsäkringar beroende på vilket försäkringsbolag som ligger bakom den och vilken bank eller nätmäklare som förmedlar den. 

En kapitalförsäkring kan vara en mycket komplicerad produkt, men det kan också vara en enkel sparform som är lätt att ta till sig hur den fungerar, allt beroende på vem som ligger bakom den. 

De etablerade nätmäklarna har valt att göra en konsumentprodukt av kapitalförsäkringen som är mycket lätt att  förstå, med stor frihet för den som sparar och inga extra avgifter. Det är en, för dig som sparar och investerar, mycket förmånlig produkt.

Läs på villkoren innan du öppnar konto

Men det finns också mer komplicerade varianter av kapitalförsäkringar med större begränsningar som oftast erbjuds av traditionella banker och försäkringsbolag. 

Det är därför viktigt att noga läsa på villkoren och jämföra olika aktörer innan du öppnar en kapitalförsäkring.

Tre olika sorters kapitalförsäkringar

I grunden finns det tre olika varianter av kapitalförsäkringar; fondförsäkring, traditionella försäkring och depåförsäkring.  

I en fondförsäkring kan du själv välja att placera i de fonder som försäkringsbolaget erbjuder. I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som placerar dina pengar, oftast i utbyte mot någon form av garanterad återbetalning. 

I en depåförsäkring kan du i stort sett fritt placera i de aktier och fonder som erbjuds av den bank eller nätmäklare som erbjuder försäkringen. Depåförsäkring är den vanligaste varianten, det är den som erbjuds av de etablerade nätmäklarna.

Vilken typ ska jag välja?

I grunden finns det tre olika varianter av kapitalförsäkringar; fondförsäkring, traditionella försäkring och depåförsäkring.  

I en fondförsäkring kan du själv välja att placera i de fonder som försäkringsbolaget erbjuder. I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som placerar dina pengar, oftast i utbyte mot någon form av garanterad återbetalning. 

I en depåförsäkring kan du i stort sett fritt placera i de aktier och fonder som erbjuds av den bank eller nätmäklare som erbjuder försäkringen. Depåförsäkring är den vanligaste varianten, det är den som erbjuds av de etablerade nätmäklarna.

Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0
Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se

VARFÖR ÄR KAPITALFÖRSÄKRING FÖRMÅNLIGT?

Fördelar med kapitalförsäkring

Det finns många fördelar med kapitalförsäkringar. Det är först och främst oftast en skattemässigt fördelaktig sparform. Det är också en flexibel sparform och den finns i många olika varianter. 

Grundregeln är att du inte skall betala för själva kapitalförsäkringen. Dock finns det ett mindre försäkringsmoment i alla kapitalförsäkringar som du måste betala en avgift för. Hos de etablerade nätmäklarna är dock den avgiften obetydlig.

Vad är syftet med ditt sparande?

Vi har alla olika syften och förutsättningar för vårt sparande. Det finns kapitalförsäkringar som passar en del i vissa situationer som har en avgift eller är låsta en viss tid. Så länge du vet vad du betalar för och anser det är bästa lösningen för dig är det naturligtvis inte fel att teckna en sådan kapitalförsäkring. 

Det är dock viktigt att förstå alla villkor och tänka över om det passar din situation innan du tecknar en sådan kapitalförsäkring. Det är också viktigt att i det läget jämföra olika alternativ. 

De kapitalförsäkringarna som de etablerade nätmäklarna erbjuder innebär större frihet att spara, till lägre kostnader men du får också ta ett större ansvar för dina investeringar. Det kan vara ett stort steg, men det är intressant, roligt och lönsamt. Det finns mycket information på internet hur du kommer igång med ditt sparande.

Bra kontotyp när sparandet har en förmånstagare

En kapitalförsäkring är också extra lämplig att spara i om du har någon speciell förmånstagare som barn eller barnbarn eller någon annan du vill sparar till.  

En speciell detalj med kapitalförsäkringar är att de är extra lämpliga att äga aktier från andra länder som ger utdelning. Anledningen är att aktierna formellt ägs av försäkringsbolaget som står bakom din kapitalförsäkring. De kommer då att hjälpa dig att få tillbaka den skatt skattemyndigheten i andra länder dragit från din utdelning som du inte är skyldig att betala. 

Olika försäkringsbolag är olika duktiga på detta, men räkna med att det hur som helst kommer ta lång tid innan du får tillbaka pengarna, oftast flera år. Det kan också fungera bättre eller mindre bra med hur olika länders skattemyndigheter sköter frågan.

 

FRÅGOR & SVAR

Kapitalförsäkring skatt 2019 och 2020

Kapitalförsäkring är en sparform som beskattas med en så kallad schablonskatt. Försäkringsbolaget kommer att dra skatten direkt från din försäkring, oftast uppdelat på 4 gånger per år. Du bör få ett meddelande av banken eller nätmäklaren i god tid för skatten dras så att du kan ha likvida medel i din KF. 

Skatten är alltså inget du behöver tänka på eller ta hänsyn till vid din deklaration. Skatten beräknas på en schablonintäkt som fastställs av skattemyndigheten. Den kan aldrig bli lägre än 1,25%. 2019 var schablonintäkten 1,51% för 2020 blir schablonintäkten 1,25% alltså lägsta möjliga.   

Observera, har du en kapitalförsäkring från en utländsk bank fungerar skatten annorlunda. 

Kapitalförsäkring skatt 2019:

Kapitalförsäkring skatt 2020:

Hur beräknas skatten?

Schablonintäkten är statslåneräntan plus 1 procent den 30 november föregående år, men den får inte understiga 1,25%. 

Anledningen att den inte får understiga 1,25% är att det är ett golv politikerna lagt för skatten på kapitalförsäkringar och ISK. I det läge med låga räntor som just nu råder har det funnits risk att skatten blivit 0% eller till och med negativ om inte en minsta nivå för skatten införts. 

Skatten på din kapitalförsäkring beräknas därefter på det ingående värdet du haft under året plus insättningar du gör. Insättningarna du gör under årets första sex månade tas med fullt ut, insättningar som görs under det andra halvåret bara till 50%. På beloppet du får ut av schablonintäkten multiplicerat med det ingående värdet och insättningarna på kapitalförsäkringen får du ett belopp som beskattas med 30%.

Schablonsskatt istället för vinstskatt

Kapitalförsäkring är precis som ISK ett konto som beskattas med en schablonskatt. Principen för hur skatten beräknas liknar varandra även om det skiljer sig lite åt i praktiken. Fördelen med schablonbeskattade konton är att du slipper ta upp varje enskild affär i din deklaration. 

Det har under ett antal år varit skattemässigt fördelaktigt att spara i KF eller ISK jämfört med vanligt aktie och fondkonto. Tack vare det låga ränteläget har skatten blivit mycket låg. Det är naturligtvis svårt att sia om det kommer vara skattemässigt gynnsamt att spara i KF även i framtiden, det avgörs både av hur ränteutvecklingen blir men också hur börsen och andra finansmarknader utvecklas.  

Nackdelen är att du inte kan dra av förlustaffärer i din deklaration. Du är också tvungen att betala skatt hur din KF än har utvecklats, även om den har tappat i värde.

Vad kan jag äga i en kapitalförsäkring?

Det skiljer stort mellan olika aktörer vad som är tillåtet och möjligt att placera i deras kapitalförsäkringar. Det är därför viktigt att jämföra de olika bolagen. Det är viktigt att du vet vad du vill placera i och vilket syfte du har med det sparande och de investeringar du gör i din kapitalförsäkring. 

Störst frihet och bredast utbud av aktier, fonder och andra värdepapper har du via de kapitalförsäkringarna som de etablerade nätmäklarna erbjuder. När du jämför hos vilken aktör du skall öppna en kapitalförsäkring i är det viktigt att jämföra villkor, utbud av produkter, kostnader i form av courtage. 

Du skall i regel inte betala för att öppna eller äga en kapitalförsäkring. Det är också viktigt att titta på webbplattformar, appar och andra hjälpmedel banken eller nätmäklaren erbjuer. 

Kapitalförsäkringar är en ganska flexibel produkt. Det finns även varianter där du kan äga aktier i vissa varianter av onoterade aktiebolag.

Aktier, fonder och andra värdepapper

Via de etablerade nätmäklarna har du tillgång till ett stort utbud av aktier, fonder och andra värdepapper som du kan investera i via din kapitalförsäkring. I stort sett hela deras utbud av produkter är möjligt att investera i via kapitalförsäkring. 

Extra lämpligt är det att äga utländska aktier som ger utdelning i KF. Detta på grund av att försäkringsbolaget står som formell ägare till aktierna i kapitalförsäkringen. 

De kommer då att kräva tillbaka den skatt som utländska skattemyndigheter dragit på dina utdelningar men som du inte är skyldig att betala. Det kan dock ta lång tid innan du får tillbaka dessa pengar, oftast flera år.

Vilken sorts placeringar är inte tillåtna?

Det skiljer sig stort mellan olika aktörers KF vad du inte har rätt att placera i dem. Hos de etablerade nätmäklarna är det i stort sett hela deras utbud som är tillgängligt. 

Men eftersom det i grunden är en försäkringsprodukt och aktierna i praktiken ägs av försäkringsbolagen finns det förbud mot att äga aktier i den koncernen. I en kapitalförsäkring öppnad i Avanza har du inte till exempel inte rätt att äga aktier i Avanza.

JÄMFÖRELSE

Är investeringssparkonto eller kapitalförsäkring bäst för dig?

Vilken kontoform som är bäst för dig och ditt sparande avgörs av vad du har för mål med ditt sparande och vad du vill investera i. För de allra flesta är det lämpligt att ha både ISK och KF. 

Den största delen av ditt sparande mår förmodligen bäst i ett investeringssparkonto (ISK konto), även om skillnaden mot en KF i någon av de etablerade nätmäklarna är hårfin. Men vissa produkter som exempelvis aktier i utländska bolag kan vara mer förmånliga att äga i en KF. 

Tittar du däremot på en KF i någon av de större bankerna eller annan aktör måste du läsa på villkoren ordentligt först. För de allra flesta är den investeringssparkonto eller kapitalförsäkring i någon av de etablerade nätmäklarna det bästa kontot att spara i.

Avanza bank och Nordnet är bäst enligt oss

Både Avanza och Nordnet har skapat en konsumentvänlig variant av kapitalförsäkringar som är lätt att förstå jämfört med de dyra och mer komplicerade varianter som tidigare funnits, och fortfarande finns hos en del aktörer.  

För dig som vill ha ett vettigt sparande för framtiden som du själv kan påverka och betala så lite avgifter som möjligt för är de kapitalförsäkringar som erbjuds av Avanza och Nordnet bäst. De har ett brett utbud av produkter, de har inga onödiga avgifter på kapitalförsäkringen och de har ett lågt courtage. De har också många bra verktyg via sina hemsidor och appar som hjälper dig med ditt sparande och gör dig till en bättre investerare. 

Det är en hårfin skillnad av vem av dem som är nummer ett, men både Avanza och Nordnet är utmärkta val att öppna sin kapitalförsäkring i.

Nackdelar

En stor nackdel med kapitalförsäkringar är att de kan vara svåra att förstå. Reglerna skiljer ordentligt åt mellan olika aktörer. De mest kundvänliga varianterna erbjuds av Avanza och Nordnet. 

Oavsett vilken aktör du väljer att öppna en kapitalförsäkring i måste du läsa på villkoren noga, det är viktigt att förstå både kostnader och hur länge pengarna eventuellt är bundna. 

Det är också viktigt att veta var dina pengar kommer att placeras och vad du kan påverka själv.

Välj en nätmäklare med investeringsskydd

Billigast, enklast och med störst möjlighet att påverka har du via Avanza eller Nordnet

Det finns ett så kallat investerarskydd från staten för att skydda sparare vid konkurser. Det investerarskyddet gäller inte kapitalförsäkringar. Försäkringsbolagen som ger ut kapitalförsäkringar och banker och nätmäklare som säljer dem står dock under övervakning av Finansinspektionen och är hårt reglerade. 

I en kapitalförsäkring är det formellt försäkringsbolaget som står som ägare för dina aktier, du kan därför inte gå på bolagsstämmor eller liknande för dem.

Risker

Att spara och investera i olika former av värdepapper innebär alltid en risk. Risken skiljer sig mellan olika tillgångar, men större möjlighet till avkastning innebär alltid högre risk.  

Du kan minska risken i ditt sparande genom att läsa på och förstå vad du investerar i, spara regelbundet, inte ta för stor risk i förhållande till ditt totala sparande i någon enskild fond, aktie eller marknad. Ett bra sätt att hantera sin risk är att ha en plan och ett mål för ditt sparande. 

Skriv ned hur du tänker dig ditt sparande, hur och vad du vill investera i, vad du skall göra om en kurs går upp eller ned extra mycket.

Kapitalförsäkringar risk

Risken ökar inte för att du väljer att investera via en kapitalförsäkring,  det är en bra kontoform för att hantera dina investeringar. 

Har du dessutom din kapitalförsäkring i någon av de etablerade nätmäklarna vars främsta affärside är att hjälpa sina kunder till bättre sparande och investeringar har du tillgång till många verktyg för att förbättra ditt sparande. 

De har bra hemsidor och appar där du får bra överblick och kan följa upp ditt sparande. De har också bra verktyg för hur du skall välja rätt fonder och aktier. 

Den största risken är att inte komma igång

Den största risken för många är att helt enkelt inte komma igång med sitt sparande. Den stora frågan är inte vem av Avanza eller Nordnet du skall bli kund hos eller om du ska öppna ett ISK eller KF. 

Det viktiga är att komma igång med ditt sparande. Ju tidigare du startar med ett regelbundet sparande desto större ekonomisk frihet och trygghet kommer du att få. Det absolut bästa är att börja spara till sina barn och ge dem en kunskap och förståelse för vikten av att spara och vilka möjligheter det ger dem i sina liv. 

Det går självklart att göra snabba klipp på börsen, men det är också kortsiktigt lätt att förlora pengar. Har du långsiktiga realistiska mål med dina investeringar och sparar regelbundet med god riskspridning kommer du bli framgångsrik med ditt sparande och få en ordentlig guldkant på ditt liv! 

Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0
Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se
Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Bild av Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.