ISK eller AF – Här är bästa valet för dig 2023

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

ISK eller AF

Är du osäker på om du ska välja ISK eller AF?

Bra!

När du ska köpa aktier och fonder så är det viktigt att välja rätt kontotyp beroende på din situation.

Vi kommer i denna artikeln gå igenom de största skillnaderna mellan ISK och AF samt lista för och nackdelar mellan kontotyperna och mycket mer!

Nu kör vi!

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Investeringssparkonto

Absolut populäraste kontot
 • Du behöver inte betala reavinstskatt
 • Endast en låg schablonskatt (ca 0,375%)
 • Enkel deklaration
 • Dina aktieinnehav ger dig rösträtt på bolagsstämmor
 • Du täcks av den statliga insättningsgarantin på 950,000 kr (om din bank omfattas)
 • Du kan inte kvitta vinster & förluster
 • Du kan inte handla med optioner eller warranter (Avancerat)
Populärast

Aktie- & Fondkonto

Allt som oftast bör du välja bort detta
 • Passar bra för dig som förväntar dig en låg avkastning under 1-1,5% (2022)
 • Dina aktieinnehav ger dig rösträtt på bolagsstämmor
 • Du kan kvitta vinster mot förluster
 • Går du bort tillfaller hela kapitalet ditt dödsbo
 • 30% skatt på alla vinster och utdelningar
 • Alla köp och sälj måste deklareras

Innehållsförteckning

Vad är största skillnaderna på ett ISK och AF?

Ett aktie-och fondkonto är ett konto, antingen hos en traditionell bank som Swedbank, SEB eller Handelsbanken, eller hos en specialiserad bank/aktiehandelssajt online som Avanza eller Nordnet. Kontot kan användas för att inneha och handla med aktier eller fonder.

Ett investeringssparkonto eller ISK är ett ringmärkt spar- och aktiekonto, vars innehåll beskattas med en årlig schablonskatt. Med ett investeringssparkonto äger du själv aktierna och fonderna och kan rösta på bolagets årsstämma. 

Ett ISK är vettigt om du gör vinst på dina investeringar (vilket du förhoppningsvis gör). Enligt en beräkning av nätmäklaren Avanza är det fördelaktigt att betala schablonskatt om du räknar med att göra en vinst på dina investeringar på minst 1,27 procent.

Om du investerar 100 000 kronor och gör en vinst på 7 procent betalar du cirka 401 kronor i skatt om du har ISK, och 2 100 kronor om du har ett vanligt AF.

Om du gör en förlust på 20 procent skulle du dock fortfarande betala 300 kronor i skatt om du hade en ISK, medan om du hade ett AF skulle du inte betala någon skatt alls.

Det kan också vara ganska komplicerat att deklarera dina vinster och förluster om du håller dina aktier på ett AF, eftersom du för varje aktie måste deklarera det totala anskaffningspriset och de totala intäkterna från eventuella försäljningar. Genom att använda ISK kan du undvika detta.

Om du har ett ISK- eller AF hos någon av de specialiserade aktiemäklarna som Avanza eller Nordnet, brukar det vara betydligt billigare att köpa och sälja aktier än vad det är om du har ett liknande konto hos en vanlig konsumentbank som Swedbank , SEB eller Handelsbanken. Fördelen med att använda din vanliga bank är att det är lite bekvämare att ha alla dina besparingar och inkomster samlade på ett ställe.

Nu går vi igenom definitioner och skillnader mellan ISK och AF, för att du ska kunna fatta rätt beslut gällande dina investeringar.

ISK

ISK är en förkortning för investeringssparkonto. Kontotypen har funnits sedan 2012, och används för att beskatta privatägda och börsnoterade värdepapper som aktier, fonder, ETF:er, certifikat och derivat som optioner, terminer, warranter och swappar. Helt enkelt allt som är börsnoterat med undantag för företag där ditt engagemang är nära kopplat till resultatet, alltså ditt eget företag. Du kan inte heller inneha mer än 10 % av ett företags aktier inom kontotypen ISK.

ISK är en kontotyp som fungerar precis som alla andra portföljkonton, för att lagra alla de värdepapperstyper som anges ovan. Skillnaden är att vinster i sig beskattas inte. Inte heller utdelningar.

ISK konto

Förväntad avkastning

Istället för att beskatta vinster efter försäljning av enskild värdepapper har kontots genomsnittliga värde en schablonskatt, som betalas separat utanför kontot vid den årliga individuella inkomstdeklarationen i maj följande år. 

Skatteform och deklaration

Den schablonmässiga skattesatsen baseras på den svenska statslåneräntan föregående år och är därför för närvarande mycket låg.

För att förhindra en negativ skattesats till följd av potentiellt ännu lägre skattesatser i framtiden har en broms nedåt satts till 0,375 %, vilket också är den nuvarande skattesatsen. Utan taket skulle räntan vara 0,27 % för 2021.

Historiska ISK-kurser i Sverige som referens:

2012, 0,495 %

2014, 0,627 %

2015, 0,270 %

2021, 0,375 %

Formeln för att beräkna när det är mer förmånstagare att lagra dina tillgångar i ett ISK istället för det klassiska AF-kontot är ((GBR + 1 % ) * 0,3) / 0,3 = ((0,51 % + 1 %) / 30 %) / 30 % ) där GBR står för förra årets genomsnittliga statliga låneränta.

Detta innebär att för 2021, för att utjämna skattekonsekvenserna mellan ett ISK och ett AF, måste avkastningen på ISK vara 1,25 %. ((0,1 + 1 %) * 0,3) / 0,3 = ((0,51 % + 1 %) / 30 %) / 30 %). Varje högre avkastning ger dig därför en lägre skatteeffekt. Som referens har Stockholms aktieindex OMX30 som representerar de 30 största företagen, haft en genomsnittlig årlig avkastning på 12,99 % mellan 1984 och 2021. Detta är exklusive utdelningar.

Men schablonskatten kommer med nackdelen att inte kunna dra av några förluster, och du måste fortfarande betala din skatt även om du har negativ avkastning.

Äganderätt för värdepapper

Med ISK äger du aktierna i din portfölj och får rösträtt vid årsstämman. Samma sak gäller för övriga tillgångar, som råvaror. Undantaget gäller för ditt eget företag, och du kan inte heller inneha mer än 10 % av ett företags aktier inom kontotypen ISK.

Arvsregler

ISK faller inom samma lagar och regler som vanliga bankkonton, vilket innebär att de ärvs av den avlidnes närmaste med arvsrätt.Du som ärver aktier från ett ISK har fri förfoganderätt, så de kan stoppas in i ditt befintliga investeringssparkonto, eller handlas enligt önskemål.

Överföringsregler

Ett ISK har flera regler gällande överföring av tillgångar. Den viktigaste att hålla koll på är att du bara får överföra tillgångar som du själv äger, och då som en gåva. Kontofrämmande tillgångar får bara föras över till ett annat konto som inte är ett ISK. Dessa regler kan du läsa om på skatteverkets hemsida, eller genom att ringa deras kundtjänst. 

AF

Sverige har fortfarande kvar sitt gamla, klassiska sätt att beskatta privata tillgångar som liknar de system som nästan alla länder och territorier har, det kallas för AF eller aktie och fondkonto. Kärt barn har många namn, och kontot kallas också för fondkonto, aktiekonto, värdepappersdepå, VP-depå, depå, eller depåkonto.

AF konto

Förväntad avkastning

Eftersom att du inte behöver betala någon schablonskatt, får du inte veta hur mycket skatt du kan komma att betala förrän räkenskapsåret är slut. 

Skatteform och deklaration

Med AF betalar man bara skatt om och när man gjort vinst. Den skattenivån är 30 % på vinster och möjliggör skatteavdrag mellan 14,7 – 30 % av en förlust. Avdragsprocenten beror på om du kan avräkna förlusten mot vinst inom samma kalenderår, och storleken på själva beloppet. Som jämförelse är samma kapitalvinstskatt så hög som 42 % i grannlandet Danmark.

Äganderätt för värdepapper

Med ISK äger du aktierna i din portfölj och får rösträtt vid årsstämman. Du kan också handl med utländska aktier och fonder, samt handla om du själv är bosatt utomlands. Samma sak gäller för övriga tillgångar, som råvaror.

Arvsregler

Vid arv av tillgångar i ett aktie och fondkonto, övergår dessa till arvingen utan att denna behöver betala någon arvsskatt. Eventuell skatt betalas endast om tillgången säljs, så vinstskatt betalas som vanligt.

Överföringsregler

Om du vill överföra aktier från din aktie och fonddepå till ett ISK eller kapitalförsäkring, kan du göra detta smidigt och problemfritt om dina olika konton är registrerade hos samma bank, och på samma person. Om du däremot vill föra över tillgångarna till en annan person, eller ett företag, så räknas detta som försäljning och du måste betala vinstskatt.

Avanza_logotyp
5/5

Vårt betyg för Avanza är 5,0 av 5,0

Nordnet logo
4.5/5

Ska jag välja ISK eller AF vid köp av aktier?

Tumregeln är att ifall du gör mer än 2% avkastning per år så tjänar du på att ha en ISK istället för en AF. Om du däremot investerar i riskabla aktier är AF att föredra, eftersom att du inte behöver betala skatt vid förlust. 

Ska man välja ISK eller AF för utländska köp av aktier?

Det spelar ingen roll om du väljer ISK eller AF för utländska aktier. Det du däremot behöver tänka på är att ISK endast är möjligt för dig som är bosatt i Sverige. Om du exempelvis är ute och reser i över ett år, kommer du att bli “utskriven” och ditt ISK omvandlas till ett depåkonto. Därför är AF valet för dig som bor utomlands.

Ska jag välja ISK eller AF vid köp av fonder?

Både ISK och AF är bra alternativ för fonder. Väljer du fonder som kommer generera mer än 2% avkastning tjänar du på ISK. Väljer du en riskabel fond är AF ett bättre alternativ.

Ska man välja ISK eller AF för köp av utländska fonder?

Precis som med utländska aktier så är det upp till dig att välja vad som passar bäst för utländska fonder. Det du däremot behöver tänka på är att ISK endast är möjligt för dig som är bosatt i Sverige. Om du exempelvis är ute och reser i över ett år, kommer du att bli “utskriven” och ditt ISK omvandlas till ett depåkonto. Därför är AF valet för dig som bor utomlands.

Vilka är de största fördelarna med ett Investeringssparkonto (ISK)?

Ett ISK-konto är det populäraste alternativet för svenska investerare. Här är några av de främsta för- och nackdelarna med investeringssparkonto ISK.

Fördelar med ISK

Nackdelar med ISK

Vilka är de största fördelarna med ett Aktie- och Fondkonto (AF)?

Aktie och fondkonto är inte lika populärt som ISK nu för tiden. Men det har sina fördelar. Här listar vi de främsta för- och nackdelarna med AF.

Fördelar med AF

Nackdelar med AF

Avanza_logotyp
5/5

FAQ- Vanliga frågor om ISK och AF

Här är de vanligaste frågorna om ISK och AF. 

Vilken kontotyp ska man välja av ISK och AF?

Både ISK och AF är bra alternativ för handel med aktier och fonder. Vilket du ska välja beror på dina behov och förutsättningar.

När ska man välja ett ISK konto?

Ett ISK kan vara det bästa alternativet för dig som vill handla med aktier och tillgångar utan att behöva oroa dig för deklarationen och skattesatser. ISK passar också när du är bosatt i Sverige, och är intresserad av ett kostnadsfritt alternativ där du kan handla med, och spara i, olika typer av finansiella produkter.

När ska man välja AF konto?

Ett aktie och fondkonto är ett lämpligt alternativ om du inte har något emot att räkna ut skatten själv, och om du bor utomlands.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.