Investmentbolag substansvärde premie rabatt

Så fungerar investmentbolags substansvärde, premie och rabatt

När man talar om investmentbolag så talar man ofta om substanspremie och substansrabatt. Det är något man måste hålla reda på innan man börjar investera i den här typen av bolag.

Vi ska gå igenom vad substansvärde innebär och hur du kan använda en substanspremie eller en  substansrabatt för att göra bättre investeringar i olika investmentbolag.

Vad är ett investmentbolags substansvärde?

Substansvärde är ett investmentbolags olika innehav och det totala värdet av dessa. Investmentbolag äger aktier i andra bolag och det är när du räknar ihop värdet av alla dessa som du får fram ett substansvärde.

Det kan ge dig en viss idé om hur mycket investmentbolagets värde är. Det betyder inte att alla investmentbolag bör ha ett aktiepris som matchar substansvärdet, men det kan fungera som en fingervisning om vad bolagets värde är.

Vad innebär att du kan handla ett investmentbolag med premie?

När du handlar ett investmentbolag med premie innebär det att du betalar ett pris som ligger över substansvärdet. Aktien kostar alltså mer än vad bolagets alla innehav är värda.

Det betyder inte per automatik att det är dåligt, det finns gott om skäl till att handla investmentbolag till en premie, men det måste vara värt det i längden. Det är till exempel inte ovanligt att investmentbolag har innehav i onoterade bolag som inte du själv kan köpa aktier i, dessa kan du få tillgång till tidigt genom ett investmentbolag.

Det kan också handla om att bolaget har en god historisk avkastning och att det är bra innehav som är värda att betala lite mer för. Deras innehav kan till exempel vara undervärderade, då är premien inte lika allvarlig.

Så räknar man ut premien

För att räkna ut hur hög premien är så måste du ha två olika siffror: Priset på investmentbolagets aktie och bolagets substansvärde

Aktiens pris hittar du enklast genom börsen, du kan använda Avanza för svenska investmentbolag. Där hittar du också listor över alla investmentbolag på marknaden.

Substansvärdet går att hitta på flera ställen men enklast är genom investmentbolagens egna kvartalsrapporter. Då är du 100% säker på att du får rätt siffra.

Du jämför sedan substansvärdet med priset på investmentbolagets aktie. Du får då fram hur hög premien är. Om substansvärdet är 200 kronor och aktiens pris är 240 kronor, innebär det att du betalar en premie på 20%.

Vad innebär att du kan handla ett investmentbolag med rabatt?

När substansvärdet är högre än priset på investmentbolagets aktie så innebär det att du handlar på rabatt. Det innebär att bolagets innehav är värda mer än vad bolaget kan köpas för.

Det kan vara ett bra tillfälle att köpa in sig i ett investmentbolag, men det betyder inte per automatik att aktien kommer att stiga.

Investmentbolag är redan bra innehav inte minst för lång sikt. I många fall väljer investerare att köpa just när det finns en bra rabatt på aktien. Det kan visserligen vara prisvärt i längden men det är viktigt att du håller reda på investmentbolaget även när du har köpt dina aktier.

Priset och bolagets substansvärde kan förändras hela tiden och ett bolag som har en rabatt just nu behöver inte nödvändigtvis ha det ett år senare. Du kan också använda en sådan analys för att hitta bra tillfällen att sälja aktien om du vill gå ur.

Så räknar man ut rabatten

Att räkna ut rabatten gör du på samma vis som man gör för att räkna ut en premie. Du behöver först kontrollera investmentbolagets substansvärde, du kan göra det genom exempelvis bolagets kvartalsrapporter där detta nämns.

När du har substansvärdet så behöver du också det nuvarande priset på bolagets aktie. Vill du istället kontrollera substansvärdet idag istället för en äldre inrapporterad siffra så använder du Eget Kapital/Aktie, en siffra som listas på börsen hos bland annat Avanza.

Om eget kapital/aktie är 220 kronor och aktien handlas för 200 kronor så innebär det alltså en substansrabatt på 20%. Enkelt förklarat, är substansvärdet högre än aktiens pris så är det rabatt, vid det motsatta så är det en premie.

Lär dig mer om investmentbolag

Investmentbolag är en bra investering för nybörjare och kan liknas med att köpa fonder. Det kan vara bra innehav i portföljen för att få ett stabilt värdebolag i den.

Samtidigt så kan det finnas bra vinster för den som handlar vid rätt tillfälle och som väljer sina investmentbolag med omsorg. Det finns många på marknaden och ännu fler om du vänder blicken utomlands.

Det finns mycket mer du kan lära dig om investmentbolag och vill du göra det, eller bara vill se listor med investmentbolag, kan du göra det genom denna artikel om investmentbolag.

About The Author

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *