Hållbara investeringar: Investera i hållbara aktier och fonder 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

I denna artikel kan du läsa allt du behöver veta för att komma igång med hållbara investeringar 2024. Att investera hållbart är varken svårt eller tidskrävande, och det finns flera olika investeringsmetoder att välja mellan. Oavsett om du är en erfaren investerare eller nybörjare, kan hållbara investeringar vara en bra plattform att utgå ifrån.

Innehållsförteckning

Vad är en hållbar investering?

Hållbara investeringar handlar om att investera i utveckling och i de företag som löser de största globala utmaningarna. Det handlar företag som har möjligheten att vara banbrytande när det gäller bättre sätt att bedriva affärsverksamhet och som uppmuntrar fler människor att välja en väg mot en grönare och mer hållbar framtid.

Genom att kombinera traditionella investeringsmetoder med insikter om klimat och miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) får alla investerare, oavsett globala institutioner eller privatpersoner, ett hållbart tillvägagångssätt för att uppnå sina investeringsmål.

Tillgångar i som placeras i hållbara investeringsstrategier har ökat i snabb takt under de senaste åren, och denna trend visar inga tecken på att avta.

Hållbara investeringar är helt klart här för att stanna. Framtidens beslutsfattare ställer högre krav på företagen och söker mer hållbara investeringslösningar. Och samtidigt finns det en växande insikt om att ESG-forskning och analys potentiellt kan identifiera investeringsrisker och generera högre avkastning för investerare.

Vad står ESG för?

ESG-investeringar (Environmental, Social and Governance) innebär en möjlighet att bygga en mer etisk investeringsportfölj. ESG översätts till miljö och klimat, sociala frågor och företagsstyrning.

ESG-faktorer används för att utvärdera företag och aktier inom tre olika nyckelområden som relaterar till hållbarhet. En investerings ESG-poäng mäter investeringens hållbarhet i dessa specifika kategorier.

ESG är icke-finansiella faktorer som investerare använder för att utvärdera en investering eller ett företags hållbarhet. Med miljöfaktorer tittar man på värnandet av miljön och klimatet, med sociala faktorer undersöker man hur ett företag behandlar människor både inom och utanför företaget och med företagsstyrningsfaktorer tar man hänsyn till hur ett företag drivs.

Här är några exempel på olika punkter som avgör ett företags ESG-poäng:

Environmental / Miljö- och klimatfaktorer: 

 • Koldioxidutsläpp
 • Luft- och vattenföroreningar
 • Avskogning
 • Initiativ för grön energi
 • Avfallshantering
 • Vattenanvändning

Social / Sociala faktorer:

 • Jämställdhet och mångfald bland de anställda
 • Datasäkerhet
 • Kundtillfredsställelse
 • Företagets riktlinjer för sexuella trakasserier
 • Mänskliga rättigheter i hemlandet och utomlands
 • Mångfald bland styrelseledamöter

Governance / Företagsstyrning

 • Ekonomiska bidrag till politiska frågor
 • Löner till ledande befattningshavare
 • Omfattande rättsprocesser
 • Intern korruption
 • Politisk lobbyverksamhet

Hur investerar man hållbart?

Det behöver inte vara svårt att komma igång med hållbara investeringar, oavsett om du är en van investerare, eller är i startgroparna för att skapa en helt ny portfölj som ska fyllas med investeringar som är inriktade på hållbarhet. Och eftersom det finns fler hållbara och ESG-investeringar än någonsin tidigare, har du många alternativ att välja mellan.

Om du vill skapa en hållbar investeringsportfölj måste du först bestämma om du vill göra det själv genom att välja specifika investeringar, eller hitta en robotrådgivare som gör jobbet åt dig.

Om du själv vill läsa på om ett företags hållbarhetsinitiativ, eller se till att en fond ligger i linje med din moraliska kompass, kanske du vill bygga din egen portfölj. Vissa nätmäklare har screeningverktyg som kan hjälpa dig att sålla bland olika investeringar (som hållbara/socialt ansvarsfulla/etiska investeringar).

ESG har några ganska tydliga gränser, men värderingar skiljer sig från person till person, så ta dig lite tid till att identifiera några av de värderingar som är viktigast för dig och se om några faller utanför vad ”ESG” innebär. Om de gör det, se till att du letar efter investeringar som också omfattar dessa ideal. 

Många tänker direkt på tobaksindustrin som är lätt att välja bort av etiska skäl, men det finns också andra faktorer som kan spela stor roll för den etiska investeraren. Om du är vegetarian vill du förmodligen inte investera i köttindustrin, och om du är emot miljöförstöring kanske du vill undvika företag som tillverkar pesticider. 

När du har ett mäklarkonto och vet vilka branscher du vill stödja, och vilka kriterier du har kan du börja skapa din portfölj.

När du skapar din egen ESG-portfölj kommer du sannolikt att inkludera gröna fonder, ESG-fonder eller ESG-aktier.

Läs mer om de bästa ESG-aktierna.

Investera i gröna fonder

Att investera i gröna fonder är ett utmärkt sätt att diversifiera investeringsportföljen med hållbara investeringar. Vissa hållbara eller gröna fonder fokuserar på en viss fråga, t.ex. grön energi, vilket gör det enkelt att anpassa portföljens påverkansområde. Om din mäklare erbjuder ett verktyg för screening av gemensamma fonder kan du jämföra olika fonder för att se hur deras ESG-betyg står sig.

Om du vill veta mer om de specifika egenskaperna för en viss fond, t.ex. vilka företag fonden investerar i, bör du läsa igenom fondprospektet. Det här dokumentet bör finnas tillgängligt på nätmäklarens webbplats och innehåller annan användbar information, till exempel fondens kostnadskvot.

Läs mer om hur man kan investera i fonder.

Investera i aktier med höga ESG betyg

Generellt sett är det en bra idé att undvika att en stor andel av portföljen består av en eller en liten handfull enskilda aktier, men om du gillar ett visst företag med högt ESG-score (och du tror att det kommer att prestera bra över tid) vill du kanske köpa dess aktier. 

Många företag erbjuder rapporter relaterade till hållbarhet, där de lyfter fram alla hållbara eller kulturella initiativ som de har genomfört och hur de hanterar frågor som t.ex. koldioxidutsläpp.

Lista av bra ESG aktier

ESG-företag är bolag som graderats utifrån ESG-kriterier, men om du letar efter ESG-företag att investera i vill du troligtvis veta vilka företag som har de högsta poängen. Du kan använda en jämförelse eller skanner för att ta reda på aktiens ESG-poäng. Många nätmäklare och investeringstjänster bryter ner poängen och visar företagets resultat inom varje kategori: Environmental, Social, och Governance.

Microsoft

Investerare som fokuserar på ESG bör ha mjukvarujätten Microsoft (MSFT) på sin lista, då de ligger i topp med hela 76,3 i ESG-poäng. Aktien har gått bra eftersom företaget ägnar allt större uppmärksamhet åt frågor som är av intresse för dem som förespråkar ESG-investeringar.

2021 rankades Microsoft på första plats av 2 360 offentliga företag baserat på Dow Jones ESG-data.

Salesforce.com

Salesforce.com har ett jämförelsevis lågt ESG score på 13. Det betyder att 97% av alla andra företag som är inkluderade i bedömningen har ett högre poäng än Salesforce.com. Företaget brister i frågor gällande avfallshantering och utsläpp.

Adobe

Adobe har en låg score på knappt 13. Det beror på brister i företagsetik och andra faktorer relaterade till kundbemötanden.

Adobe får flest poäng i kategorierna skatter, kunskapsinfrastruktur och jobbskapande. Detta är främst på grund av dess programvaror för distribution, integrerade utvecklingsmiljöer och digitalt skapande.

Nike

Nike (NKE) har en ESG score på 76,2, vilket är högre än 93% av alla företag i mätningarna. Endast lululemon och Patagonia har ett högre ESG-score, sett till branschkollegorna. De viktigaste orsakerna till Nike’s höga prestation är inom lika lön och möjligheter (97,2 poäng), minskat avfall (97,3), mänskliga och medborgerliga rättigheter (88,0) och minskat avfall (97,3).

Apple

Apple (AAPL) har kultiverat en image som ansvarsfull miljöförvaltare och en passionerad förespråkare av sociala frågor. Det visar sig i Apples höga placering med hela 72.36 i ESG Score 2022.

Företaget har alltså satt upp tuffa klimatmål. Apple har lovat att vara koldioxidneutralt i hela sin världsomspännande leveranskedja och under sina produkters livscykel redan 2030. De är redan koldioxidneutrala i sin egen globala verksamhet, inklusive affärsresor och pendling för anställda.

Apple använder även sina pengar och sitt inflytande för att driva på tillväxten av förnybara energikällor, inklusive vind- och solkraft. De har också fördubblat sin användning av ren energi det senaste året.

Sammanfattning

Hållbara investeringar är en bra utgångspunkt för de flesta investerare, och det finns flera sätt att gå till väga för att komma igång med en hållbar portfölj. 

ESG-investeringar är en form av hållbara investeringar som tar hänsyn till miljö-, sociala och styrningsfaktorer för att bedöma både en investerings ekonomiska avkastning och dess totala inverkan. En investerings ESG-poäng mäter investeringens hållbarhet i dessa specifika kategorier. 

Senast uppdaterad

Artikeln är faktagranskad och publicerad av

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.