Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Bästa förnybar energi aktierna i november 2022

Bästa förnybar energi aktierna 2022

Att investera i förnybar energi 2022 är ett mycket intressant alternativ för investerare som vill diversifiera sin portfölj och samtidigt stödja klimatvänlig utveckling. I den här artikeln kommer vi gå igenom 14 olika aktier att titta närmare på, samt redogöra för riskerna och fördelarna med att investera i förnybar energi.

Vi kommer dessutom gå igenom varför man bör investera i förnybar energi aktier samt gå igenom 4 olika nätmäklare.

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Innehållsförteckning

14 bästa förnybar energi aktierna

Det är omöjligt att veta hur en aktie kommer att prestera i framtiden, men genom att använda verktyg som statistik och historiska datapunkter kan investerare minska risken. Med det sagt finns det ingen garanti för att du inte kommer att förlora pengar. I tabellen nedan tittar vi närmare på de bästa förnybar energi-aktierna 2022, och ser hur värdet har ökat de senaste tre åren.

 

 Aktie3 årSenast betaltÄgare hos AvanzaLand
1Solaredge Technologies Inc462,41%242,232 509USA
2SunPower Corp195,01%16,551 865USA
3Arise174,35%47,67 859Sverige
4EDP Renovaveis SA138,55%18,75802Portugal
5SolTech Energy Sweden118,00%20,154 387Sverige
6Eolus Vind B106,10%111,525 612Sverige
7Minesto92,27%17,6522 974Sverige
8Veolia Environnement SA72,81%32,251 677Frankrike
9First Solar Inc60,50%77,71 159USA
10ERG SpA51,50%25,68400Italien
11Ørsted43,48%6892 660Danmark
12SeaTwirl28,74%67,26 135Sverige
13Slitevind18,67 (1 år)893 772Sverige
14Climeon B−73,96%15,712 717Sverige

1. Solaredge Technologies Inc

En av de bästa aktierna är definitivt SolarEdge Technologies, Inc. utvecklar solcellssystem. Företagets produkter inkluderar SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions och SolarEdge Monitoring Software. Detta är en aktie att överväga om du är intresserad av solcellsenergi, en bransch som ständigt ökar både i popularitet och effektivitet.

Den 3 februari 2022 hade Solaredge Technologies Inc ett börsvärde på 12,5 miljarder USD. Värderingen för koncernen är för närvarande i linje med historiska genomsnitt efter aktiekursens återhämtning från kraftiga nedgångar i början av 2020. Motgångarna berodde främst på regulationer och Covid-19. 

Förhoppningen är att leverantörer inom industrin kommer att visa mer materialåterhämtning under 2021-2022 med USA:s återgång till Parisavtalet. Amerikanska företag inom förnybar energi har haft det kämpigt sedan 2016, men nu finns löften från den nya presidenten om att främja solceller och annan typ av förnybar energi. Därför förväntas sektorn ha en mycket ljus framtid.

När solenergi blir mer väletablerat kommer också energin att bli billigare, vilket i sin tur ökar tillgången för individer, och en legitim infrastruktur bakom solenergi kan växa fram. Statliga stöd är otroligt viktigt för företag som SolarEdge, och investerare gör rätt i att hålla sig uppdaterade inom den amerikanska klimatpolitiken.

Vill få mer tips på amerikanska aktier så har vi skapat en artikel där vi listar 64 amerikanska aktier.

2. SunPower Corp

SunPower är ett annat amerikanskt företag som utvecklar solcellsprodukter, system och tjänster. De säljer främst till privata och kommersiella kunder över hela världen, och är mest sammankopplade med design och tillverkning av solpaneler och system. 

I december 2021 lanserade SunPower SunPower Financial, en finansiell institution som är fokuserad på att göra förnybar energi överkomligt i pris för fler amerikanska husägare. SunPower Financial kommer att erbjuda solpaneler med 0 % årlig ränta (APR) till vissa kunder.

Solenergi är otroligt kostsamt att installera, och finansieringen som SunPower nu erbjuder kan ge både hushåll och företag en större chans att installera systemen. Den amerikanska marknaden för solenergi för bostäder förväntas fyrdubblas till 2030. 

3. Arise

Arise är ett svenskt vindkraftbolag som fokuserar på flera förnybara energikällor. Företaget är baserat i Halmstad, och handlas på Stockholmsbörsen. Arise har sjunkit i värde 2021, och investerare som vill handla svensk vindkraft bör undersöka bolagets ekonomi ordentligt innan investeringen. 

Arise driver egna vindkraftparker, och att investera i bolaget är ett alternativ till solcellsföretag. Även om båda sektorerna har det kämpigt med vinsten, är analytiker överens om att det är en verksamhet som kommer att bli lönsam inom en snar framtid.

4. EDP Renovaveis SA

EDP Renovaveis SA (EDPR), ett dotterbolag till Energias de Portugal SA. De har sitt huvudkontor i Spanien. EDP verkar inom vindkraft, där de utvecklar, bygger och driver vindkraftparker runt omkring i Europa, bland annat i Polen. 

De utvecklar också solenergianläggningar, och erbjuder ett brett utbud av tjänster relaterade till förnybar energi, såsom: analys av förnybara resurser, tillståndsgivning, designlayout, finansiering, leverans av energi, underhållsservice, etc. Förutom sin verksamhet i Europa, är EDP också verksamma i Nord- och Sydamerika. 

5. SolTech Energy Sweden

Soltech är ett svenskt solenergibolag som har haft en intressant utvecklingsresa under de senaste åren. Inför 2019 meddelade Soltech att bolaget planerade att börja förvärva företag inom solenergi, takpaneler, fasader och elektronik för att bygga en omfattande och framgångsrik solel energikoncern. Under dessa 3 år har Soltech lyckats förvärva 16 företag och 2021 estimerades totalt

intäkter på cirka 1 000 MSEK, jämfört med 50 MSEK 2018. Samtidigt har bolagets aktie utvecklats väl och har idag nära 67 000 engagerade aktieägare.

Förvärvsstrategin har med andra ord visat sig fungera mycket väl, och är en av få aktier inom solenergi där bolaget faktiskt har redovisat vinst och god tillväxt.

6. Eolus Vind B

Eolus Vind publ AB (Eolus) är ett svenskt företag inom vindkraft. De sysslar med allt ifrån projektering, till förvaltning och försäljning av vindkraftverk. Eolus verkar genom dotterbolag, där bland annat Svenska Vindbolaget AB och Kattegatt Vindkraft AB ingår. Hela 30 vindkraftverk ägs av bolaget och turbinerna finns både i Sverige och Estland.

7. Minesto

Minesto är en spin-off av välkända Saab. De är ett team på 50 anställda som sysslar med spännande utveckling av marin energiteknik. Minesto har utvecklat en unik Deep Green-teknologi.

Företaget har verksamhet i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan, med huvudkontor i Göteborg. Huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minesto-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

8. Veolia Environnement SA

Veolia Environnement S.A. är ett transatlantiskt franskt företag som arbetar mot klimatförändringar med hjälp av för vatten-, avfalls- och energihantering. Företaget sysslar bland annat med resursförvaltning, produktion och leverans av dricksvatten och industriellt processvatten, återvinning av avloppsvatten; samt design och konstruktion av behandlings- och nätverksinfrastruktur.

Förutom vattenbehandling och rengöring ägnar sig Veolia åt rengöring och sanering på andra områden också, och är definitivt ett företag att följa för den som är intresserad av hållbar utveckling och energiproduktion. Den förnybara energin som Veolia framställer kommer i första hand från biomassa. 

Veolia erbjuder dricksvatten till 100 miljoner människor, avloppstjänster till 61,3 miljoner människor, avfallshantering till 39,6 miljoner människor, och värme- och kyltjänster till 8,1 miljoner människor. Detta är ett av de större och mer etablerade bolagen i den här listan, vilket återspeglas i stabil ekonomi och mer förutsägbar utveckling.

9. First Solar Inc

First Solar har driver flera av världens största nätanslutna solcellskraftverk. Inget företag investerar mer i effektiviseringen av solenergi för att snabbt öka energiutbud, sänka kostnader och ge stabil nätintegration.

First Solar levererar en solenergi som är kostnadsmässigt konkurrenskraftig jämfört med fossila bränslen. First Solar-teknologin levererar ström under hög energianvändning och jämnar ut kostnaderna för energikonsumenter mot volatilitet i bränslepriset.

Satsningen på prisvärd solel är en viktig del av den världsomspännande energiomställningen. Det är därför First Solar varit framgångsrika i att redovisa lägsta koldioxidavtrycket, lägsta vattenanvändningen och snabbaste energiåterbetalningen i jämförelse med konkurrenter.

10. ERG SpA

ERG SpA producerar förnybar energi med både vind-, sol-, vattenkrafts- och termoelektriska källor. Bolagets sköter bland annat driften av vindkraftsproduktionen, vattenkraftsproduktion, och sköter de administrativa aktiviteterna. Bolaget verkar genom sina dotterbolag i Europa, främst i Italien, Frankrike och Tyskland.

11. Ørsted

Ørsted är ett danskt företag med verksamhet inom tre huvudenheter: Offshore, Onshore och Markets & Bioenergy. Detta företag är världsledande inom havsbaserad vindkraft, vilket i praktiken innebär att Ørsted levererar grön, förnybar energi till över 15 miljoner människor 2022.

Den marknadsledane positionen har gjort det möjligt för Ørsted att sänka kostnaden för sin gröna el, samtidigt som verksamheten är mer lönsam och hållbar jämfört med konkurrenter. 

Ørsted driver även vindkraftsparker på land med en total kapacitet på 1,7 GW i USA, och de bygger fler vind- och solenergiprojekt i Texas, Nebraska, Alabama och South Dakota. Målet är att ha en total installerad kapacitet på 5GW över landbaserad vindkraft, solcellsenergi och energilagring år 2025.

12. SeaTwirl

SeaTwirl AB är ett svenskt företag som tillverkar turbiner som är specialanpassade för användning i havet. Den utvecklar en ny typ av flytande vindturbin, som inte tidigare existerat i liknande modell. SeaTwirls vindturbin är konstruerad med en vertikal axel och ett torn som är fäst vid en flytande struktur som sträcker sig djupt under vattenytan.

13. Slitevind

Slitevind är ett svenskt företag baserat på Gotland. Vindkraftsbolaget grundades redan 1992, och är därför ett av de äldsta bolagen på den här listan över aktier inom förnybar energi. Slitevind fokuserar idag på att sänka kostnaderna för elproduktionen, för att kunna erbjuda lägre kostnader till sina kunder. Omsättningen år 2020 uppgick till 93 MSEK.

14. Climeon B

Climeon är ett svenskt bolag som verkar inom energiteknik. De utvecklar en unik bergvärmeteknik som kallas Heat Power, då detta är en stor outnyttjad energiresurs. Climeon menar att Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som kommer från kol, kärnkraft, olja och gas idag. Climeon är det enda företaget på den här listan över aktier inom förnybar energi som ägnar sig åt bergvärme.

Varför ska man investera i förnybar energi aktier?

Förnybara energikällor står för det nya sättet att tillgodose världens energibehov, med ny teknik och innovation finns det många spännande företag att hålla ögonen på. Ändå har företag inom grön energi fått uthärda högre kostnader för förnybar energi och ojämn tillgänglighet, vilket har begränsat vinsterna och tillväxten för dessa företag. Men detta förändras nu snabbt, och här är några anledningar till varför investeringar i förnybar energi är ett enastående alternativ 2022.

1. Framtidens bränsle

Flera faktorer bidrar till den snabba tillväxten i användningen av förnybar energi. För det första har kostnaderna för förnybar elproduktion minskat avsevärt under åren. Dessutom fortsätter kostnaderna att sjunka även framöver. Till exempel sjönk den genomsnittliga kostnaden för landbaserad vindkraft med 56% under det senaste decenniet.

Den andra faktorn som bidrar till tillväxten av förnybar energi är ökad tillförlitlighet tack vare batterier. Generering av sol- eller vindenergi är ojämn och sker endast när solen skiner eller vinden blåser. Batterier ger en lösning på detta nyckelproblem, då dessa tillåter lagring av genererad kraft för senare användning. Detta tillför ett enormt värde för den förnybara energin och gör den till ett lönsamt alternativ.

Toppföretag inom solenergi, inklusive SolarEdge som vi skrivit om ovan, har lanserat egna  batterier för att tillgodose detta behov av lagring.

Den tredje bidragsgivaren till tillväxten av förnybar energi är inte lika intuitiv som de två ovanstående men kan potentiellt vara en stor kraft – energiföretagen. Olje- och gasjättar, som BP och TotalEnergies, fokuserar alltmer på förnybar energi som en viktig del i tillväxten. Med sin expertis och finansiella styrka skulle de kunna påskynda en övergång till förnybart.

2. Statligt stöd och stöd från institutionella investerare

Förnybar energi får ökat stöd från stora fonder världen över. Så mycket som hälften av de tillgångar som förvaltas i Europa tar hänsyn till miljömässiga och sociala parametrar när de fattar investeringsbeslut. 

Globalt är marknaden för socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) värd cirka 23 biljoner dollar. Noterbart är att SRI-baserade fonder inte utesluter olje- och gaslager. Men de kan utesluta vissa olje- och gasbolag som till exempel inte är engagerade i klimatarbete.

Förnybar energi får också ökat statligt stöd över hela världen. I USA fokuserar delar av president Bidens infrastrukturplan ca 2,3 biljoner dollar på klimatförändringar. Planen inkluderar en 10-årig förlängning av investeringsskatteavdrag för solenergiprojekt. Liknande investeringar och investeringsstöd finns också i EU och på andra platser i världen.

Att enbart förlita sig på statligt stöd är inte en bra idé för något företag, men positivt statligt stöd kan säkert stimulera tillväxten av en sektor som har potential att påverka hela mänskligheten.

3. Utdelning

Utdelning är inte det första man tänker på när man talar om förnybar energi. Men flera förnybara energiföretag erbjuder faktiskt stabila utdelningsinkomster. Till exempel har Algonquin Power & Utilities (NYSE:AQN) närvarande till en direktavkastning på 4,2%. Ett annat förnybar energiföretag som erbjuder en attraktiv utdelning är Atlantica Sustainable Infrastructure (NASDAQ:AY). Den handlas för närvarande till en avkastning på 4,5%.

Bästa nätmäklaren för att köpa aktier

Idag erbjuder de flesta mäklare möjligheten att investera i förnybar energi. Här rekommenderar vi våra favoriter, där du kan hitta de bästa aktierna inom grön el. 

 

MäklareAvanzaNordnetIG
AktierJaJaJa
FonderJaJaNej
KryptovalutorJa (Certifikat)Ja (Certifikat)Ja (Certifikat)
Forex/ValutorJaJaJa
RåvarorJaJaJa
CFDNejNejJa
IndexJaJaJa
ETF:erJaJaJa
Övriga finansiella instrumentJaJaJa

1. Avanza

Avanza är Sveriges största nätmäklare som erbjuder mängder av produkter och tjänster för privatinvesterare. 

Fördelar

Nackdelar

Avanza_logotyp
5/5

Vårt betyg för Avanza är 5,0 av 5,0

2. Nordnet

Precis som Avanza, är Nordnet en väletablerad onlinebank som erbjuder investeringsmöjligheter för nordiska kunder. 

Fördelar

Nackdelar

Nordnet logo
4.5/5

3. IG

Tidigare IG Markets erbjuder mängder av verktyg för aktier och andra värdepapper inom clean energy. 

Fördelar

Nackdelar

IG Markets logo
4/5
Disclaimer: 79% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Vilka är de bästa kryptovaluta aktierna?

Är du sugen på att hoppa på den populära kryptovaluta-trenden så finns det olika vägar att gå. Antingen kan du investera direkt i mynten eller så kan du investera i aktier inom kryptovaluta. 

Vid ett köp av aktier får du också valet att investera i bolag som på något vis är länkade till kryptovaluta branschen. Dessa företag kan exempelvis vara involverade i krypto genom att de verksamma inom mining eller så kanske de utvecklar ny blockkedjeteknik eller något helt annat. 

Vilka de bästa aktierna inom krypto är beror på en mängd olika faktorer. En del aktier kan anses vara mer hög risk alternativ medans andra aktier inom kryptovaluta är mer säkra, långsiktiga investeringar. 

Vilka typer av aktier du ska välja är helt upp till dig men ett tips är att hellre investera i flera olika bolag än att sätta allt ditt kapital i en och samma aktie eftersom du då minskar risken att förlora hela din investering om ett bolag skulle gå sämre. Det kan också vara bra att nämna att du också har en större chans att tjäna mer pengar om du investerar i flera olika bolag. 

Disclaimer

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Aktieskolan.se har ett partnerskap tillsammans med IG.com.