Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Bästa förnybar energi aktier – solenergi och vindkraft december 2022

förnybar energi aktier

Är du intresserad av att investera i förnybar energi aktier?

Bra!

Förnyelsebar energi är framtiden, och att investera i förnybar energi genom solenergi och vindkraft är ett attraktivt alternativ för många investerare. I den här artikeln kan du läsa mer om vilka aktier i förnyelsebar energi som har bäst förutsättningar just nu, hos vilken aktiemäklare du kan investera, och vilka risker det finns med aktier inom solenergi och vindkraft.

Vi har i denna artikeln listat 26 olika förnybar energiaktier. Vi har även tagit fram 3 olika nätmäklare som vi tycker är bäst när man ska investera och köpa förnybar energi aktier.

Nu kör vi!

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Innehållsförteckning

Bästa förnyelsebar energi aktierna

Det finns många företag som ägnar sig åt att utveckla och producera förnyelsebar energi genom vindkraft och solenergi. Både Sverige och övriga Europa har flera innovativa bolag, där SolTech Energy Sweden och Eolus Vind AB toppar listorna.

Flest ägda förnyelsebar energi aktierna av svenska användare hos Avanza

Här följer de bästa aktierna inom förnybar energi, rankat efter antal ägare hos Avanza. 

Tänk på att detta inte är en rekommendation att investera i dessa aktier, utan informationen ska bara användas som inspiration och utbildning.

 AktieÄgare hos AvanzaLand
1SolTech Energy Sweden53 879Sverige
2Eolus Vind B25 385Sverige
3Minesto22 836Sverige
4Climeon B12 747Sverige
5Arise7 891Sverige
6SeaTwirl6 378Sverige
7Slitevind3 881Sverige
8Ørsted2 617Danmark
9Solaredge Technologies Inc2 429USA
10SunPower Corp1 855USA
11Veolia Environnement SA1 691Frankrike
12First Solar Inc1 122USA
13EDP Renovaveis SA803Portugal
14ERG SpA406Italien

1. SolTech Energy Sweden

SolTech Energy Sweden AB är en Sverigebaserad leverantör av solenergilösningar. Bolaget utvecklar och säljer solenergiprodukter som är byggnadsintegrerade, vilket innebär att de kan monteras på byggnadskonstruktioner, som till exempel bostäder och kommersiella byggnader. 

Panelerna integreras som en del av en byggnads yttre skal, som tak, vägg eller fönster. De innehåller halvtransparenta solceller för produktion av el som samtidigt skuggar bort solvärme. Bolagets primära marknader är de nordiska länderna och Kina.

2. Eolus Vind AB

Eolus Vind AB är en vindkraftsentreprenör i Sverige. Bolaget utvecklar och konstruerar vindkraftverk för andra energibolag eller sin egen förvaltning. Eolus är också engagerat i projektutveckling som inkluderar projektutveckling, etablering och försäljning av vindkraftsanläggningar. 

Dessutom erbjuder koncernen ett komplett utbud av kapitalförvaltning till investerare, vilket möjliggör bekymmersfritt ägande av vindkraftsanläggningar som byggts av företaget eller andra operatörer. Verksamheten bedrivs främst i Sverige.

3. Minesto

Minesto är ett företag som står för en unik utveckling av vattenkraft. Minestos Deep Green-teknologi genererar elektricitet från vattenströmmar och havsströmmar under vattenytan genom en unik och patenterad princip som liknar en flygande drake, fast under vattnet.

Minestos Deep Green-teknologi har genomgått omfattande havstester sedan 2013. Under 2018 togs första kommersiella system i bruk i Holyhead Deep, Wales. Med enheten kunde Minesto verifiera funktionalitet, validera operationerna till havs och generera elektricitet för första gången i en kommersiell skala.

År 2020 nådde Minesto milstolpen att leverera el till Färöarnas elnät från sitt tidvattensystem.

4. Climeon AB

Climeon är en clean-tech leverantör som tillhandahåller teknik som använder energin i spillvärme från industrier och geotermisk värme för att generera el. Företaget levererade sin första order 2015 och har sedan dess etablerat en global kundbas inom maritim och industriell återvinning av spillvärme och geotermisk värmekraft. Produkten är skyddad av patent och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina användningsområden.

Climeon är ett publikt bolag, noterat på Stockholms Nasdaq-börs. Företaget är beläget i Stockholm, Sverige och har 50+ anställda. Climeon har kunder och partners över hela världen och inom olika branscher. Climeon grundades av Thomas Öström och Joachim Karthäuser 2011.

5. Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom förnybar energi. Arise sköter allt från prospektering och tillstånd till finansiering, byggande, avyttring och långsiktig förvaltning av förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

6. SeaTwirl

SeaTwirl strävar efter att bli marknadsledare inom marin vindkraft. Detta är ytterligare ett bolag att investera i, om du är intresserad av att köpa aktier i ny teknologi inom förnyelsebar energi, som vind och solenergi. 

Företagets egenutvecklade vindturbin, som roterar som en flytande karusell på havets yta, har redan fått stor uppmärksamhet. Sedan 2015 guppar ett vindkraftverk med vertikal axel i vattnet strax utanför Lysekil.

Med en rotordiameter på 10 meter har SeaTwirl S1-turbinen stått emot det hårda klimatet på den svenska västkusten i flera år. Målet för detta svenska företag är att vara världsledande på marknaden för flytande vindkraftverk. 

7. Slitevind

Slitevind AB grundades 1992 i Slite på Gotland som ett av pionjärföretagen inom svensk vindkraft. I början av 2015 hade företaget cirka 75 GWh i årsproduktion av vindkraftverk på Gotland, Öland och Skåne.

8. Ørsted

Ørsted blev utnämnt i kategorin “mest innovativa företag” 2021 i TIME Magazines topplista över 100 inflytelserika företag. Motiveringen till omnämningen var Ørsteds centrala roll i en global förändring mot att utveckla teknologier som är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna.

Idag är Ørsted världsledande inom havsbaserad vindkraft med ett växande globalt fotavtryck inom landbaserad vindkraft, solenergi, energilagring och bioenergi.

9. Solaredge Technologies Inc

SolarEdge Technologies, Inc. grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Herzliya, Israel. Det är ett av världens mest framgångsrika och högst värderade företag inom förnybar energi. 

SolarEdge Technologies, Inc. designar, utvecklar och säljer solcellsinstallationer (PV) över hela världen. SolarEdge-systemet består bland annat av strömoptimerare, växelriktare, kommunikations- och smarta energihanteringslösningar och en molnbaserad övervakningsplattform.

Företagets produkter används i en rad olika marknadssegment inom solenergi, som till exempel bostäder och små solenergianläggningar. 

10. SunPower Corp

SunPower är det mest framgångsrika och högst värderade solenergibolaget i USA. Det är också en av världens äldsta solcellstillverkare som fortfarande finns och går med vinst, då SunPower etablerades redan på 1970-talet i Silicon Valley.

Vidare har SunPower en mycket diversifierad portfölj med ledande lösningar för bostäder, kommersiella byggnader och solenergilagringar.

11. Veolia Environnement SA

Veolia Environnement S.A. är ett franskt transnationellt företag med verksamhet inom tre huvudsakliga service- och allmännyttiga områden som traditionellt förvaltas av offentliga myndigheter. Detta innebär att Veolia sticker ut från de andra bolagen inom förnyelsebar energi, då de, förutom energitjänster, även sysslar med vattenhantering och avfallshantering.

Veolias mål är att vara riktmärket för miljövänlig omvandling. Med nästan 179 000 anställda över hela världen, tillhandahåller koncernen lösningar som är både användbara och praktiska för vatten-, avfalls- och energihantering.

År 2020 försåg Veolia-gruppen 95 miljoner människor med dricksvatten och 62 miljoner människor med avloppsvatten, producerade nästan 43 miljoner megawattimmar energi och hanterade 47 miljoner ton avfall.

12. First Solar Inc

First Solar har utvecklat, konstruerat och driver för närvarande många av världens största nätanslutna solcellskraftverk. First Solar levererar pålitliga och kostnadseffektiva lösningar till sina kunder runt hela världen.

First Solar levererar en LCOE som är kostnadsmässigt konkurrenskraftig med fossila bränslen. First Solar-teknologin levererar ström under hög energianvändning och utjämnar kostnaderna för energikunder mot volatila bränslepris.

13. EDP Renovaveis SA

EDP Renováveis är ett ledande företag för förnybar energi registrerat i Oviedo, med huvudkontor i Madrid. De designar, utvecklar, foch driver kraftverk som genererar el med förnybara energikällor.

14. ERG SpA

ERG SpA är en italiensk kraftproducent verksam inom förnybar energi, som genererar energi mestadels från vind-, sol-, vattenkrafts- och termoelektriska källor. Bolaget verkar genom sina dotterbolag i Europa, främst i Italien, Frankrike och Tyskland.

Förnyelsebar energi aktierna som har gett högst avkastning senaste 3 åren (%)

Här följer en tabell över de aktier inom förnybar energi som har gett högst avkastning de senaste tre åren. 

Tänk på att detta inte är en rekommendation att investera i dessa aktier, utan informationen ska bara användas som inspiration och utbildning.

 AktieAvkastning senaste 3 åren (%)Land
1Solaredge Technologies Inc672,48%USA
2SunPower Corp177,13%USA
3EDP Renovaveis SA161,37%Portugal
4Arise147,21%Sverige
5SolTech Energy Sweden111,90%Sverige
6Ørsted78,27%Danmark
7Eolus Vind B63,99%Sverige
8Veolia Environnement SA61,03%Frankrike
9ERG SpA60,93%Italien
10Minesto48,50%Sverige
11SeaTwirl46,85%Sverige
12First Solar Inc40,99%USA

1. Solaredge Technologies Inc

SolarEdge Technologies, Inc. grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Herzliya, Israel. Det är ett av världens mest framgångsrika och högst värderade företag inom förnybar energi. 

SolarEdge Technologies, Inc. designar, utvecklar och säljer solcellsinstallationer (PV) över hela världen. SolarEdge-systemet består bland annat av strömoptimerare, växelriktare, kommunikations- och smarta energihanteringslösningar och en molnbaserad övervakningsplattform. 

Företagets produkter används i en rad olika marknadssegment inom solenergi, som till exempel bostäder och små solenergianläggningar.

2. SunPower Corp

SunPower är det mest framgångsrika och högst värderade solenergibolaget i USA. Det är också en av världens äldsta solcellstillverkare som fortfarande finns och går med vinst, då SunPower etablerades redan på 1970-talet i Silicon Valley.

Vidare har SunPower en mycket diversifierad portfölj med ledande lösningar för bostäder, kommersiella byggnader och solenergilagringar.

3. EDP Renovaveis SA

​​EDP Renováveis är ett ledande företag för förnybar energi registrerat i Oviedo, med huvudkontor i Madrid. De designar, utvecklar, foch driver kraftverk som genererar el med förnybara energikällor.

4. Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom förnybar energi. Arise sköter allt från prospektering och tillstånd till finansiering, byggande, avyttring och långsiktig förvaltning av förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

5. SolTech Energy Sweden

SolTech Energy Sweden AB är en Sverigebaserad leverantör av solenergilösningar. Bolaget utvecklar och säljer solenergiprodukter som är byggnadsintegrerade, vilket innebär att de kan monteras på byggnadskonstruktioner, som till exempel bostäder och kommersiella byggnader. 

Panelerna integreras som en del av en byggnads yttre skal, som tak, vägg eller fönster. De innehåller halvtransparenta solceller för produktion av el som samtidigt skuggar bort solvärme. Bolagets primära marknader är de nordiska länderna och Kina.

6. Ørsted

Ørsted blev utnämnt i kategorin “mest innovativa företag” 2021 i TIME Magazines topplista över 100 inflytelserika företag. Motiveringen till utnämningen var Ørsteds centrala roll i en global förändring mot att utveckla teknologier som är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna.

Idag är Ørsted världsledande inom havsbaserad vindkraft med ett växande globalt fotavtryck inom landbaserad vindkraft, solenergi, energilagring och bioenergi.

7. Eolus Vind AB

Eolus Vind AB är en vindkraftsentreprenör i Sverige. Bolaget utvecklar och konstruerar vindkraftverk för andra energibolag eller sin egen förvaltning. Eolus är också engagerat i projektutveckling som inkluderar projektutveckling, etablering och försäljning av vindkraftsanläggningar. 

Dessutom erbjuder koncernen ett komplett utbud av kapitalförvaltning till investerare, vilket möjliggör bekymmersfritt ägande av vindkraftsanläggningar som byggts av företaget eller andra operatörer. Verksamheten bedrivs främst i Sverige.

8. Veolia Environnement SA

Veolia Environnement S.A. är ett franskt transnationellt företag med verksamhet inom tre huvudsakliga service- och allmännyttiga områden som traditionellt förvaltas av offentliga myndigheter. Detta innebär att Veolia sticker ut från de andra bolagen inom förnyelsebar energi, då de, förutom energitjänster, även sysslar med vattenhantering och avfallshantering.

Veolias mål är att vara riktmärket för miljövänlig omvandling. Med nästan 179 000 anställda över hela världen, tillhandahåller koncernen lösningar som är både användbara och praktiska för vatten-, avfalls- och energihantering.

År 2020 försåg Veolia-gruppen 95 miljoner människor med dricksvatten och 62 miljoner människor med avloppsvatten, producerade nästan 43 miljoner megawattimmar energi och hanterade 47 miljoner ton avfall.

9. ERG SpA

ERG SpA är en italiensk kraftproducent verksam inom förnybar energi, som genererar energi mestadels från vind-, sol-, vattenkrafts- och termoelektriska källor. Bolaget verkar genom sina dotterbolag i Europa, främst i Italien, Frankrike och Tyskland.

10. Minesto

Minesto är ett företag som står för en unik utveckling av vattenkraft. Minestos Deep Green-teknologi genererar elektricitet från vattenströmmar och havsströmmar under vattenytan genom en unik och patenterad princip som liknar en flygande drake, fast under vattnet.

Minestos Deep Green-teknologi har genomgått omfattande havstester sedan 2013. Under 2018 togs första kommersiella system i bruk i Holyhead Deep, Wales. Med enheten kunde Minesto verifiera funktionalitet, validera operationerna till havs och generera elektricitet för första gången i en kommersiell skala.

År 2020 nådde Minesto milstolpen att leverera el till Färöarnas elnät från sitt tidvattensystem.

11. SeaTwirl

SeaTwirl strävar efter att bli marknadsledare inom marin vindkraft. Detta är ytterligare ett bolag att investera i, om du är intresserad av att köpa aktier i ny teknologi inom förnyelsebar energi, som vind och solenergi. 

Företagets egenutvecklade vindturbin, som roterar som en flytande karusell på havets yta, har redan fått stor uppmärksamhet. Sedan 2015 guppar ett vindkraftverk med vertikal axel i vattnet strax utanför Lysekil.

Med en rotordiameter på 10 meter har SeaTwirl S1-turbinen stått emot det hårda klimatet på den svenska västkusten i flera år. Målet för detta svenska företag är att vara världsledande på marknaden för flytande vindkraftverk.

12. First Solar Inc

First Solar har utvecklat, konstruerat och driver för närvarande många av världens största nätanslutna solcellskraftverk. First Solar levererar pålitliga och kostnadseffektiva lösningar till sina kunder runt hela världen.

First Solar levererar en LCOE som är kostnadsmässigt konkurrenskraftig med fossila bränslen. First Solar-teknologin levererar ström under hög energianvändning och utjämnar kostnaderna för energikunder mot volatila bränslepris.

Bästa nätmäklarna att investera i förnyelsebar aktier

Du kan köpa alla bästa förnybar energi-aktier hos flera nätmäklare. Beroende på vilket land bolaget du vill investera i är listat, kan utbudet variera från en aktiemäklare till en annan. Dessa tre nätmäklare är våra favoriter när det gäller att investera i förnybar energi.

1. Avanza

Avanza är Sveriges största onlinebank och de erbjuder både investeringssparkonto och aktie-fondkonto. För långsiktiga investeringar och breda marknader är Avanza vårt förstahandsval.

Marknader som går att investera på

 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • USA
 • Kanada
 • Tyskland
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Italien
 • Belgien
 • Frankrike
Avanza_logotyp
5/5

Vårt betyg för Avanza är 5,0 av 5,0

2. Nordnet

Nordnet är en annan bank som också är utmärkt för långsiktigt sparande i aktier inom förnyelsebar energi. Nordnet passar perfekt för dig som gillar smidiga lösningar där du snabbt hittar det du söker.

Marknader som går att investera på

 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Tyskland
 • USA
 • Kanada
Nordnet logo
4.5/5

3. eToro

För kortsiktiga aktieköp är eToro det bästa alternativet. Handeln är courtagefri och du kan prova dig fram med ett demokonto innan du köper aktier för riktiga pengar.

Läs vårt egna eToro recension & omdöme.

etoro logo
5/5

Varför ska man investera i förnyelsebar aktier?

Förutom må-bra-faktorn som investeringar i förnybar energi ger, finns det många andra skäl att investera i sol, vind och vattenenergi:

1. Att göra skillnad

Aktieägare vet att deras pengar används för att bygga och driva vindkraftsparker, solceller och vattenkraftsprojekt som ökar mängden förnybar el tillgänglig – både i Sverige och resten av världen.

2. Energisäkerhet

Ju mer kraft vi genererar från förnybara källor i Sverige, desto mindre behöver vi förlita oss på att importera energi från utlandet, eller oroa oss för volatiliteten i priset på fossila bränslen.

3. Miljöpåverkan

Förnybar energi innebär mindre föroreningar, mindre CO2 och mindre skada för planeten.