Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Avanza lanserar ny fond: Avanza Fastighet by Norhammar

Vad investerar fonden i?

Vilka bolag fonden investerar i anpassas kontinuerligt efter den aktuella konjunkturen och ränteläget. Detta genom noggranna analyser och att studera prognoser om framtiden. Peter Norhammar som förvaltar fonden nämner att de blickar flera år framåt för att se till att hela tiden ligga steget före. 

Fonden kommer att investera i 20 – 30 stycken bolag med en investeringshorisont på mellan två och tre år. I fonden kan du finna börsnoterade fastighetsbolag på den nordiska marknaden som har fokus på tillväxt och urbanisering.

Hur väljs bolag till fonden ut?

För att välja ut bolag som ska få finnas med i fonden lägger Norhammar mycket tid på att identifiera mark, byggnader och organisationer med potential till framtida värdeökning. Bolagets ledning och organisation är också mycket viktig. Just därför ser han till att medverka vid diverse bolagsmöten. 

Det är inte enbart stora bolag som exponeras i fonden utan det lämnas också utrymme för relativt små och underanalyserade bolag som kan skapa stora möjligheter. 

Avanza fastighet by Norhammar exponering
Exponeringen för nordiska börsnoterade fastighetsbolag

Själva analysarbetet består av många olika områden. Företagets ekonomi är självfallet dominerande men Norhammar tittar också på juridiska och byggnadstekniska frågor men också penning- och finanspolitik. 

Genom att noggrant göra beräkningar och analyser investerar fonden enbart i företag som bevisligen kan skapa värde för aktieägarna. Detta genom lönsam tillväxt och framtidspotential.

Fördelar med att investera i Avanza Fastighet by Norhammar

Det finns flertalet fördelar med att investera i den nya fonden Avanza Fastighet by Norhammar. Inte minst eftersom fonden förvaltas av Peter Norhammar, stjärnförvaltaren som arbetat inom finans- och fastighetsbranschen i över 25 år. Han har bland annat förvaltat den framgångsrika fonden Länsförsäkringar Fastighetsfond.

Om det inte vore nog radar vi här nedanför upp tre extra fördelar med investeringen.

Fördel 1: Fastighetsindex har presterat mycket bra sett till avkastning

Över tid har fastighetsindex presterat avsevärt mycket bättre jämfört med breda börsindex över tid. Tittar vi på de senaste tio åren har Carnegies fastighetsindex genererat drygt 620 procents avkastning. Detta kan vi jämföra med Stockholmsbörsen som under samma period gav en avkastning på drygt 250 procent. 

Även under längre tidsperioder än tio år har fastighetsfonder presterat bättre än breda börsindex, med god marginal till och med. 

Fördel 2: Fastighetsaktier kommer fortsätta vara attraktivt i framtiden

Mängden mark vi har tillgång till i världen är konstant. Den till och med minskar något i och med de ökade havsnivåerna. Samtidigt ökar också antalet människor på jorden. 

Tro det eller ej, men sedan 1950 har världens befolkning tredubblats. Det har lett till en konstant ökad efterfrågan på fastigheter. Värdet på fastigheter ökar alltså över tid.

Urbaniseringen är också en stor drivkraft och att människor i större utsträckning flyttar till storstäder påverkar också utvecklingen inom fastighetsbranschen.

Fördel 3: Fastighetsbolag har generellt stabila intäkter

Det är viktigt att bolaget du investerar i har en bra ekonomi. Fastighetsbolag får generellt in regelbundna intäkter i form av hyror, många hyreskontrakt varar i åtminstone ett år. Detta kan ses som en säkerhet. 

Nackdelar

Låt oss gå över till nackdelarna vi ser med fonden.

Nackdel 1: Hemmakontor

Allt fler arbetsplatser erbjuder sina anställda att arbeta hemifrån. Det skulle i framtiden kunna leda till att bolag behöver minska sin kontorsyta. Samtidigt finns det en fortsatt vilja av att ses på kontoret. Det skulle också kunna utspela sig i att då företag minskar sin kontorsyta väljer människor att skapa sig en större boyta för att få plats med ett hemmakontor. Det är något som skulle kunna gynna fastighetssektorn. 

Nackdel 2: Hög risk

Risknivån för fonden är hög. Den ligger på nivå 6 av där 7 är högsta risknivån. Den höga risken ger ofta chans till högre avkastning men det är samtidigt en större chans att fonden kommer sjunka i värde. 

Att spara i fonder över tid har varit ett bra sätt att få sina pengar att växa men det är ingen som vet hur det går i framtiden. Det kan gå både upp och ner. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. 

Historisk avkastning fastigheter
Bra historisk avkastning

Fastighetsaktier har en bra historisk avkastning

Börsnoterade fastighetsaktier har under en längre tid haft högre avkastning än börsindex. Trots det är det såklart viktigt att komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för den framtida avkastningen. 

Historiskt sett har perioder av nedgångar visat sig vara bra tillfällen att köpa och ta sig in i en långsiktigt stark trend. 

Sedan slutet av 2021 är det främst oro för stigande räntor som påverkat fastighetsaktier negativt. Fastighetsföretag anses ofta vara räntekänsliga men så är inte riktigt fallet. Företagens genomsnittliga belåningsgrad ligger på 45 % vilket är lägre än på många år. Genomsnittlig räntebildning ligger på cirka 3 år vilket betyder att det tar lång tid innan eventuella ränteökningar skulle påverka resultaträkningarna väsentligt. 

När Avanza har studerat historiska handelsmönster på börsen kan de se att perioden inför den första räntehöjningen i en fas med flera räntehöjningar ofta präglas av osäkerhet, oro och svag börsutveckling. 

När den första räntehöjningen väl tar plats eller när en tydlig kommunikation från centralbanken sätter spelreglerna, så försvinner osäkerheten. Som följd stiger börsen och fastighetsaktier brukar då tillhöra de vinnande aktierna.