Är Evolution ett bra bolag att investera pengar i?

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Stark Finansiell Prestation och Tillväxt

Evolution Gaming har sedan starten 2006 vuxit till en marknadsledande leverantör av live casino-lösningar. Företaget har kontinuerligt visat stark finansiell prestation, med en årlig tillväxt på 44% inom live casino under det senaste decenniet​​. 

Evolution har också visat förmåga att hantera kostnadsökningar effektivt, vilket har resulterat i imponerande bruttomarginaler på cirka 80%. 

Affärsmodellen, som bygger på att ta en provision på operatörernas vinster, har varit mycket framgångsrik och bidrar till företagets lönsamhet​ I den här analysen kommer vi titta närmare på framtidsutsikterna för spelbolaget.

Global expansion och marknadsnärvaro

Evolution har expanderat globalt och betjänar nu över 700 operatörer direkt och indirekt via aggregatorer. Företaget har en stark närvaro i Europa och Asien, som tillsammans står för 75% av omsättningen . 

illväxten har varit särskilt stark i Asien, där omsättningen har ökat med 47% under de senaste åren. Företaget har också börjat etablera sig i Nordamerika och Latinamerika, vilket ytterligare diversifierar intäktskällorna och minskar beroendet av enskilda marknader .

Innovativa produkter och teknologisk Ledning

Evolution har fortsatt att utveckla innovativa spelprodukter som live dealer-spel och hybridspel, som kombinerar live- och RNG-element (Random Number Generator). Denna innovation har differentierat Evolution från konkurrenterna och attraherat både operatörer och spelare. 

Företaget lanserade 110-120 spel under 2023. Under det här året har man fortsatt producera i samma höga tak, vilket visar på en stark kapacitet att förnya och expandera sitt produktutbud .

Stark ledning och ägarstruktur

Evolution har en stark ledning med VD Martin Carlesund i spetsen. Företaget har även betydande ägarintressen från både grundare och ledande medlemmar, vilket visar på starkt förtroende för företagets framtid. Capital Group är största ägare med 16,5% av aktierna, följt av grundarduon Jens von Bahr och Fredrik Östergren .

Kritik och utmaningar

Trots kritiken för att erbjuda tjänster till casinon utan svensk licens, vilket strider mot vissa regleringar, fortsätter Evolution att vara en ledande leverantör av sina spel till flera utländska casinon. 

Vid en sökning på nätet kunde vi bland annat hitta flertalet utländska casinon som erbjuder Evolution via källan Casinoburst

 Företagets förmåga att hantera sådana utmaningar och ändå leverera starka finansiella resultat visar på en robust affärsmodell och effektiv riskhantering ​ 

Framtidsutsikter och värdering

Evolution står inför fortsatt tillväxt, särskilt i Asien och Nordamerika. Trots en avtagande tillväxttakt, med förväntad tillväxt på 18% 2024 och 16,5% 2025, förblir företaget attraktivt för investerare tack vare sina höga marginaler och starka marknadsposition . 

Värderingen, som har justerats ned från pandeminivåerna, ger en attraktiv ingångspunkt för investerare som söker långsiktig tillväxt och stabila avkastningar. 

Sammanfattning

Evolution Gaming representerar en robust investeringsmöjlighet tack vare sin starka finansiella prestation, globala expansion, innovativa produkter, hållbarhetsfokus och starka ledning. 

Trots vissa regulatoriska utmaningar fortsätter företaget att leverera värde till sina aktieägare genom stabil tillväxt och attraktiva utdelningar. Med en diversifierad marknadsnärvaro och positiva framtidsutsikter är Evolution en aktie värd att överväga för långsiktig investering​.

Picture of Aktieskolan

Aktieskolan

Artikel är skriven av Anton Gustafsson, VD och grundare till Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Vem är Anton? Anton har arbetat som egenföretagare i över 10 år och har hög kompetens inom aktier, fonder och investeringar. Han har även ett brinnande intresse för privatekonomi och finans i övrigt. Anton bloggar och twittrar på fritiden på Västkustinvesteraren.se. Du kan läsa mer om Anton Gustafsson på Consilium Onlines hemsida. Vilka är Consilium Online AB? Consilium Online AB driver ett nätverk av sajter med målsättning att kunna hjälpa människor till en bättre privatekonomi och lära sig att investera pengar. Aktieskolan är bolagets huvudsajt i nätverket som sedan består av mer nischade hemsidor om t.ex. indexfonder, investmentbolag och preferensaktier. Bolagsnamn: Consilium Online AB Organisationsnummer: 556014-6725 Hemsida: www.consiliumonline.se Mailadress: hello@consiliumonline.se

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.